Matematik dersinde neler öğretilir?

 • Matematik

 • Sayılar

 • Oran-Orantı

 • Olasılık

 • Yüzde Problemleri

 • Yaş Problemleri

 • Faiz Problemleri

 • Hareket Pproblemleri

 • Permütasyon

 • Denklem Çözme

 • Basit Eşitsizlik vb.

Matematik dersine nasıl çalışılır?

Matematik dersinde başarı olmanın en önemli koşulu sağğlam bir matematik temeline sahip olmaktır. Bu nedenle öğrenciler temel matematik konularını iyi öğrenmelidir. Öğrenilen konularla ilgili soru çözmek, bu soruların farklı çözme tekniklerini denemek ve belirli aralıklara geçmiş konuları tekrar etmek konuların daha iyi kavranmasını ve  pekişmesini sağlar.