Yazılım SmartPro Bilgisayar Akademisi

Firma SmartPro Bilgisayar Akademisi
Yer
Bizimle iletişime geçin: Mesaj Gönder
Eğitim Programının Amacı

SmartPro Bilgisayar Akademisi Microsoft yetkili eğitim ve sınav merkezidir.

Eğitim ve yetiştirme programına; Microsoft'un en yeni teknolojileri ile masa üstü ve web uygulamaları yazmak, bu uygulamaları veri tabanları ile geliştirmek, yazılımcı olmak ve uluslararası geçerliliği olan sertifikalara sahip olmak isteyen adaylar katılabilir.

Eğitim İçeriği

1. Yazılım Nedir?

2. Algoritma Mantığını Kavrama (YETERLİLİK SINAVI)

3. Visual Studio’a Giriş

3.1. Console Application

3.1.1. Değişkenler ve Operatörler

3.1.2. Döngüler ve Diziler (1.ARASINAV)

3.1.3. Karar Yapıları (If-else, Switch-case)

3.1.4. Atlama Dallanma Deyimleri

3.1.5. Code Snippet Kullanımı

3.1.6. String işlemler (Diziler)

3.1.7. Dizi Metotları

3.1.8. Metotlar

3.1.9. Sınıflar-Struct-Enum

3.1.10. Nesne Yönelimli Programlama ve Kalıtım

3.1.11. İnterface

3.1.12. Deligate (2.ARASINAV)(Proje 1 Başlangıcı)

4. MS SQL GİRİŞ

4.1. Veritabanı Kavramları

4.2. SQL Server Kurulumu

4.3. SQL’de Disk Yönetimi

4.4. Transact SQL (T-SQL)

4.5. Veritabanı Tasarımı (3. ARASINAV)

4.6. Tablolarla Çalışma

4.6.1. Tablo Oluşturma

4.6.2. Tablo Yönetimi

4.7. Veri Bütünlüğü

4.7.1. Primary Key Kısıtlayıcı

4.7.2. Unique Key Kısıtlayıcı

4.7.2.1. Foreign Key Kısıtlayıcı

4.7.3. Default Kısıtlayıcı

4.7.4. Check Kısıtlayıcı (4.ARASINAV)

4.8. Veri Sorgulama

4.8.1. İnsert Cümleleri

4.8.2. Update Cümleleri

4.8.3. Delete Cümleleri

4.8.4. Truncate (Etkin Olarak Veri Silmek)

4.8.5. Select Cümleleri

4.8.6. Alt Sorgular

4.8.7. Fonksiyonlar

4.8.7.1. SQL in Hazır Fonksiyonları

4.8.7.1.1. Matematiksel Fonksiyonlar

4.8.7.1.2. Metin Fonksiyonları

4.8.7.1.3. Zaman Fonksiyonları

4.8.7.1.4. Sayısal Fonksiyonları

4.8.7.2. Fonksiyon Yazma ve Kullanımı

4.9. Depolama Yöntemleri

4.9.1. Stored Procedure

4.9.2. View

4.9.3. Transaction, Trigger

4.9.4. Yedekleme( Backup ) ve Geri Yükleme ( Restore )

4.9.5. Job,Alert,Operatör Kavramı (5.ARASINAV)

5. Windows Form Application

5.1. Toolbox nesneleri tanıtımı – Properties

5.2. Formlar Arası Geçişler

5.3. Formlarla Yapılan Classlar (6. UYGULAMA ARASINAVI)

5.4. ADONET

5.5. LİNQ

6. Crystal Reports ile Raporlama(Proje 1 Teslimi)

7. ASP.NET'e GİRİŞ

7.1. .NET Framework Nedir?

7.2. ASP.NET Çalışma Mantığı

8. ASP.NET FORMU GELİŞTİRİRKEN KULLANILAN DİLLER

8.1. ASP.NET'le HTML 5'E GİRİŞ

8.2. ASP.NET'te C# KULLANIMI

9. ASP.NET KONTROLLERİ

9.1. Sayfada Reklam Yayınlama(AdRotator)

9.2. Madddeler Halinde Listeleme(BulletedList)

9.3. Butonlar

9.4. Takvim Kullanımı(Calendar)

9.5. Açılan Liste Kutusu(DropDownList)

9.6. Dosya Yükleme(FileUpload)

9.7. Gizli Alanlar(HiddenField)

9.8. Link Kontrolü(HyperLink)

9.9. Listeleme Kontrolü(ListBox)

9.10. Sihirbaz Oluşturma(View&MultiView)

9.11. Veritabanı İşlemleri(MS-SQL,ADO.NET ile)

9.12. Validation(Doğrulama) Kontrolleri

9.13. Navigation Kontrolleri

10. ASP.NET ile DURUM YÖNETİMİ(7. UYGULAMA ARASINAVI) (Proje 2 Başlangıcı)

10.1. Oturum Yönetimi(Session State)

10.2. İstemci(Client) Tabanlı Durumlar

10.3. Çerezler(Cookies)

11. TASARIM İŞLEMLERİ

11.1. Master Page Yapısı

11.2. CSS

12. ENTITY FRAMEWORK

12.1. Entity Framework Nedir?

12.2. Entity Framework ile Model Oluşturma

12.3. Entity Framework ile Select Sorguları

12.4. Entity Framework ile Kayıt Ekleme

12.5. Entity Framework ile Kayıt Güncelleme

12.6. Entity Framework ile Kayıt Silme

12.7. Entity Framework ile Örnek Sorgular

13. ASP.NET ile Proje Geliştirme

13.1. ASPNET ile Dinamik Web Sitesi Yapımı(8. UYGULAMA ARASINAVI)

13.2. ASP.NET ile E-commerce(E-Ticaret Sitesi Yapımı) (9. UYGULAMA ARASINAVI)

14. Yazılım Test

14.1. Yazılım Geliştirme Süreci

14.2. Yazılım Süreç modelleri

14.3. Yazılım Gereksinim Belirtimleri

14.4. Yazılım Tasarımı ve Geliştirilmesi

14.5. Yazılım Doğrulama ve Geçerlemesi

14.6. Yazılım Süreç Modellerinde Yazılım Testleri

14.7. Yazılım Test İçin Genel Bilgiler

14.8. Yazılım Test Süreci ve Test Yönetimi

14.8.1. Yazılım Test Süreci

14.8.2. Test Yönetimi

14.9. Yazılım Test Düzeyleri

14.9.1. Birim Testler

14.9.2. Tümleştirme Testler

14.9.3. Sistem Testler

14.9.4. Kabul Testler

14.10. Yazılım Test Teknikleri

14.10.1. Kara Kutu Testi

14.10.2. Saydam Kutu Testi

14.10.3. Gri Kutu Testi

14.11. Yazılım Test Türleri

14.11.1. Statik Testler

14.11.2. Yazılım Gözden Geçirmeleri

14.11.3. Statik Kod Analizleri

14.11.4. Dinamik Testler

14.12. Yazılım Nitelik Güvencesi

14.12.1. Nitelik Sistem Standartları

14.13. Test Belgelendirilmesi

14.13.1. IEEE 829-1998 Belgesi ve Tanımları

14.14. Test Yazılım Araçları ve Test Otomasyonu

14.14.1. Test Planlama,Kontrol ve Raporlama Yazılımları

14.14.2. Test Hazırlık Yazılımları

14.14.3. Test Koşturma Yazılımları

14.14.4. Test Otomasyonu

14.14.5. UML( Unified Modelling Language )

14.14.5.4. Kullanım Senaryoları

14.14.5.5. Tasarım

14.14.5.6. Gerçekleştirim

14.14.5.7. Belgelendirme (10. ARA SINAVI) (Proje 2 Teslimi)

Daha fazla içerik detayı için lütfen bizimle iletişime geçin.

Alınabilecek Ünvanlar

Veritabanı yöneticisi

İş zekası uzmanı

Test uzmanı

Veri analisti

Proje Lideri

Yazılım mimarı

Proje Müdürü

Bilgi İşlem Müdürü

Danışman

Çalışma Alanları
  • Bilgi teknolojileri alanında kendi firmalarını kurabilirler
  • Bağımsız danışman (free-lance) olarak çalışabilirler
  • Firmaların bilgi işlem departmanlarında,
  • Kurumsal firmaların en değerli verilerinin saklandığı veri tabanı yönetim sistemi departmanlarında
  • Microsoft, Cisco, HP, IBM gibi uluslararası üreticilerde veya iş ortaklarında,
  • Sektör bağımsız olarak tüm orta ve büyük işletmelerde
  • Yazılım firmalarında,
  • Internet servis sağlayıcılarında

Kimler Katılmalı?

Kurumsal firmaların yazılım geliştirme departmanlarında programcı, analist, test uzmanı gibi unvanlarla kariyer yapmak isteyen.

Üniversite mezunu olup kurumsal firmaların yazılım departmanlarında üst düzey analist, yazılım uzmanı pozisyonlarından başlayarak, firmanın tüm teknoloji stratejisini belirleyen Bilgi Teknolojileri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na kadar uzanan bir kariyere sahip olmak isteyen.

Bilişim sektöründe görev yapan ve en son yazılım geliştirme teknolojileri hakkında kendini uzmanlaştırmak ve yazılım sektöründe aranan bir profesyonel olmak isteyen.

Uluslararası sertifikalar ile yurtiçi veya yurtdışında çalışma olanakları elde etmek isteyen.

Hedefi bir kurumun ihtiyaçlarını öngörmede çok değerli olan kurumsal verilerin saklanması, analizi, raporlanması, karar destek sistemlerinin geliştirilmesi gibi kısaca iş zekası denilen yapıları kurgulayan ve yöneten bir uzman olmak isteyen herkes katılabilir.


 
Fiyat ve kampanya bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Henüz yorum bulunmamaktadır.

Henüz video bulunmamaktadır.

İstanbul Kadıköy Osmanağa

SmartPro Bilgisayar Akademisi İstanbul Kadıköy Osmanağa
İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs Bilişim A.Ş. - Tüm hakları saklıdır © 2014-2017

Kurs.com ödeme ve güvenlik araçları
Görüş Bildir