Dış Ticaret Eğitimlerimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın

Firma Yeni Evren Kurs Merkezi
Web Adresi yenievren.kurs.com
Yer

Eğitim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Dış Ticaret Kursu

Dış Ticaret Elemanı Yetiştirme Programı

Kazanılan Unvan: Dış Ticaret Personeli

Meslek Elemanı Tanımı: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etme ve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Toplam Saat    : 80 saat

Seviye        : 1

DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI

 

1. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YÖNETİM STRATEJİLERİ VE İŞ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

 

Dış Ticarette Kullanılan Temel Kavramlar

Dış Ticarette Planlama Stratejileri

Dış Ticarette İş Planı Geliştirme

Dış Ticaret Yönetim Sistemi Kurma Teknikleri

Dış Ticaret Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler

Dış Ticaret Yol Haritası

İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri

Dış Ticarette Sözleşme Yapma Yöntemleri

Dış Ticarette Girişimcilik ve Kendi İşini Kurma Yöntemleri

 

2. BÖLÜM: ULUSLARARASI PAZARLAMA VE İHRACATTA MÜŞTERİ BULMA TEKNİKLERİ

 

İhracatta Pazar Araştırma Yöntemleri

Hedef Pazarlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Uluslararası Pazarlamada Marka Stratejileri

İnternetten Müşteri Bulmanın Yolları

Müşteri Tanıma ve Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Müşteri Bulmada Fuarların Önemi ve Fuarlarda Başarılı Olma Yöntemleri

Pazar Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Acente – Distribütör Seçimi

Elektronik Ticaret

En Önemli Web Sitelerinin İncelenmesi Ve Web Sayfalarında Uygulamalı Gösterimi

 

3. BÖLÜM: İHRACAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ

 

Nasıl İhracatçı Olunur ?

İhracat İş Akışı

İhracat Çeşitleri

İhracatta Kullanılan Belgeler

İhracat Yapılacak Ülkeye Göre İşlemler

İhracatta Gümrük Uygulamaları

İhracata İlişkin Kurumlar ve Fonksiyonları

İhracat Hesabının Kapatılması

İhracatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları

Örnek Olay ve Uygulamalar

 

4. BÖLÜM: İTHALAT UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİ

 

Nasıl İthalatçı Olunur?

İthalat İş Akışı

İthalat Çeşitleri

İthalatta Kullanılan Belgeler

İthalatta Maliyet Hesaplama Yöntemleri

Uzakdoğudan İthalatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

İthalatta Vergi Hesaplamaları

İthalatta Gümrük Uygulamaları

İthalat Hesabının Kapatılması

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Numarasının Önemi

İthalatta Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Çözüm Yolları

Örnek Olay ve Uygulamalar

 

5. BÖLÜM: GÜMRÜK MEVZUATI VE UYGULAMALARI

 

Eşyanın Geçici Depolanması

Gümrük Antrepo Rejimi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Transit Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Hariçte İşleme Rejimi

Posta İşlemleri

Sınır Ticareti

Temsil Hakkı

Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei,

Eşyanın Tercihli Olan Menşei,

Eşyanın Gümrük Kıymeti,

Eşyanın Gümrüğe Sunulması,

Özet Beyan,

Gümrükçe Onaylanmış İşlem,

Geçici Depolama,

Serbest Dolaşıma Giriş,

Gümrük Yükümlülüğünün Doğması, Sona Ermesi,

Vergi Kaybına Ait Cezalar

 

6. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN TESLİM ŞEKİLLERİ - INCOTERMS 2010

 

Teslim Şekillerine Genel Bakış

Teslim Şeklini Belirlemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Teslim Şekillerinde Teorik ve Pratik Uygulamalar

Teslim Şekillerinde Karşılaşılabilecek Riskler ve Alınabilecek Önlemler

Teslim Şekilleri - Incoterms 2010

Ticari İşletmede Teslim (EXW)

Taşıyıcıya Teslim (FCA)

Gemi Doğrultusunda Teslim (FAS)

Gemi Bordrosunda Teslim (FOB)

Mal Bedeli veya Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CFR)

Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Olarak Teslim (CIF)

Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CPT)

Taşıma Ücreti ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim (CIP)

Terminalde Teslim (DAT)

Belirlenen Yerde Teslim (DAP)

Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim (DDP)

 

7. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER

 

Faturalar

Sevk (Taşıma Belgeleri)

Paketleme Belgeleri

Serbest Dolaşım Belgeleri

Finansal Belgeler

Ürüne İlişkin Belgeler

Diğer Belgeler

Belge Hazırlamada Dikkat Edilecek Noktalar

Belgelerde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları

 

8. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ

 

Peşin Ödeme

Alıcı Firma Prefinansmanı

Mal Mukabili Ödeme

Vesaik Mukabili Ödeme

Kabul Kredili Ödeme

Akreditifli Ödeme

Akreditifte Taraflar

Akreditif Çeşitleri

Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı,

Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları

Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)

Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi

Transferable, Back To Back Akreditifler

Stand By Akreditifler

Swift Mesajları

Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri

Swift Mesajı Okuma Teknikleri

Akreditif Mektupları ( MT 700)

Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması

Akreditif Metininin Açıklanması

Akreditif Belgelerinin Analizi

Akreditifte Rezerv

Akreditifte Rezerv Koşulları

Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar

Rezerv Uygulama Örnekleri

Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler

UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması

Uygulamalar

Garanti Mektupları

Kontra Garantiler

Teminat Mektupları

Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları

Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları

Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 

9. BÖLÜM: İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

 

KOSGEB Destekleri

İGEME Destekleri

DTM Destekleri

TÜBİTAK Destekleri

TTGV Destekleri

Eximbank Destekleri

Diğer Destekler

Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 

10. BÖLÜM: SERBEST BÖLGELER

 

Türkiye’de Ve Dünyada Serbest Bölgeler, Kuruluşları Dünü Ve Bugünü

Serbest Bölgelerin Teşvik Ve Avantajları

İhracatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar

İthalatçılara Sağladığı Teşvik Ve Avantajlar

Serbest Bölgelerde Transit Ticaret

Serbest Bölgelerde İhracat İş Akışı

Serbest Bölgelerde İthalat İş Akışı

Serbest Bölge İşlemleri Ve Örnek Uygulamaları

Mevzuat Açısından Serbest Bölgelerin Son Durumları

 

11. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE NAKLİYE VE SİGORTA İŞLEMLERİ

 

Tedarik Zinciri ve Lojistik

Kara, Hava, Deniz, Demiryolu Nakliyesi

Taşıma Şekilleri

Nakliye İşlemlerinde Kullanılan Belgeler

Navlun Sözleşmeleri ve Türleri

Navlun Teklif Türleri

Nakliye İşlemleri İş Akışı

Nakliye Ölçüm ve Maliyet Hesapları

En Uygun Nakliyenin Bulunması

Dış Ticaret Sigortası

 

12. BÖLÜM DIŞ TİCARET MUHASEBE İŞLEMLERİ

 

İhracat Muhasebesi

İthalat Muhasebesi

İhracatta KDV İadesi

Örnek Uygulamalar

 

13. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE KALİTE, ÇEVRE, GÜVENLİK

 

Dış Ticarette Kalitenin Önemi

Kalite Standart Çeşitleri

Çevre Etiketi

CE İşareti

 

14. BÖLÜM: GLOBAL EKONOMİYE BAKIŞ

 

Gümrük Tarifeleri ve Genel Ticaret Anlaşmaları, GATT Ve GATT`ın Temel Kuralları

Dünya Ticaret Örgütü

Dünya Ticaret Sisteminin İşleyişi

Bölgesel, Siyasi ve Ekonomik Entegrasyonların Dünya Ticaretine Etkisi

Uluslararası Ticaret Hukuku

Dış Ticarette Karşılaşılan Riskler ve Risk Yönetimi

 

15. BÖLÜM: DIŞ TİCARETTE YAZIŞMA TEKNİKLERİ

 

İhracat Yazışma Teknikleri

İthalat Yazışma Teknikleri

Yazışmalarda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Uluslarası Ticari Yazışma Kültürü

 

16. BÖLÜM: ATÖLYE ÇALIŞMALARI

 

İhracat Atölye Çalışmaları

İthalat Atölye Çalışmaları 

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Ön lisans veya lisans diplomasına ya da yurtdışındaki eğitim kurumlarından alınmış ve ilgili mevzuata göre denkliği kabul edilmiş belgeye sahip olmak.

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Fiyat ve kampanya bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Gün ve Saatler

Günler Saat Aralıkları
Hafta İçi
Pazartesi 9:00 - 20:00
Salı 9:00 - 20:00
Çarşamba 9:00 - 20:00
Perşembe 9:00 - 20:00
Cuma 9:00 - 20:00
Hafta Sonu
Cumartesi
Pazar

Henüz yorum bulunmamaktadır.

Henüz video bulunmamaktadır.

İstanbul Beşiktaş Sinanpaşa

Sinanpaşa Mah. Köyiçi Cad No: 19 Beşiktaş / İstanbul

Toplu taşımaya yakın
Beşiktaş meydan Otobüs Durağı 200 m. uzaklıkta
Beşiktaş iskelesi Vapur İskelesi 500 m. uzaklıkta
Kurs.com
İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2018

Görüş Bildir