KATMAN SANAT

                                 GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK

                                                             LİSE - LİSANS - YÜKSEK LİSANS

 • RESİM
 • HEYKEL
 • İÇ MİMARLIK (Okul Destek & Yurt Dışı Portfolyo Hazırlık) - YKS
 • ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI  (Okul Destek & Yurt Dışı Portfolyo Hazırlık) - YKS
 • GRAFİK TASARIM
 • SERAMİK & CAM TASARIMI 
 • SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ TASARIMI
 • GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
 • FOTOĞRAF
 • ÇİZGİ FİLM & ANİMASYON
 • RESİM - İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
 • BİLEŞİK SANATLAR
 • GÖRSEL SANATLAR
 • TEMEL SANAT EĞİTİMİ

---

Katman Sanat, ülkemizde ya da yurt dışında yetenek sınavlarıyla öğrenci alan Güzel Sanatlar, Mimarlık – Tasarım ve Eğitim Fakültelerine 2011 yılından beri birçok öğrenci hazırlamış ve özellikle 2015 ve 2016 yıllarında ciddi başarılara imza atmış bir sanat ve tasarım atölyesidir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim – İç Mimarlık Bölümü mezunu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim - Fotoğraf Bölümü mezunu sanatçı - eğitmenler tarafından verilen dersler temel sanat eğitiminin yanı sıra bölüm sınavlarına yönelik çalışmaları da bünyesinde barındırmaktadır.

Sanatın dünden bu güne kadar uzanan ve temelini oluşturan perspektif, oran-orantı, ışık-gölge, model ve modülasyon, kompozisyon, çizgi değeri, ton zenginliği ve kadraj gibi tekniklerin öğretildiği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Sanayi Nefise Mektebi & Devlet Güzel Sanatlar Akademisi)  ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi (Tatbiki Güzel Sanatlar) geleneğiyle yoğrulmuş eğitim sistemi başarımızın temelini oluşturmaktadır.

Çalışmalarımız;

Temel Desen Eğitimi

(Yerleştirme ve Oran-Orantı)

Öğrencinin baktığı tekli ya da çoklu nesne kurgularını nasıl görmesi gerektiğini, başka bir değişle görünmeyeni nasıl görünür kılması gerekeceğini, ilk başlarda uzun daha sonra yavaş yavaş süreyi kısaltarak zemine nasıl aktarması gerektiği ile çalışmaya başlanmaktadır.

(Hareket ve Perspektif)

Yerleştirme ve Oran-Orantı aşamasında çalışması (çizmesi) gereken yaklaşık 50 – 100 arası farklı nesne ya da nesne kompozisyonunu tamamlayan öğrenci bu aşamada uzak – yakın ilişkisini (mesafe), bulunduğu mekânda zemin – göz hizası – tavan ilişkisi ve son olarak görebildiği en sol – karşı – en sağ görüntüyü kâğıda nasıl aktarması gerektiğini arkadan öne doğru geldikçe, aşağıdan yukarıya çıktıkça gözün neyi büyük ya da neyi küçükmüşgibi algıladığını öğrenecektir.

 

(Plân ve Ton)

Yukarıda anlatılan dört aşamayı yani 200’e yakın çizimi tamamlayan öğrenci plân ve ton aşamasına görüntüdeki ışık ve gölgeyi betimlemenin de ötesinde bir rengin 12 farklı tonunu (skala) çizdiği görüntü üzerinde planlayarak aktarmayı öğrenmektedir. Bu aşama desende temel eğitimin son aşamasıdır.

 

İnsan Figürü Eğitimi

(Model Çizimi)

Modelden desen çizimi ilk önce ahşap figür çizimi ile başlamaktadır. Baştan ayaklara kadar insan bedenini tanımaya başlayan öğrenci yavaş yavaş ayakta, oturan, eğilmiş ya da çok daha farklı pozisyonlarda poz veren kişiyi akademik anlamda yine uzun süreyle başlayıp yavaş yavaş süreyi kısaltarak çizmeyi öğrenir. Öğrenciye genellikle ödev olarak bu süreçte en yakınındaki insanları çizmesi istenmektedir. Ödevin amacı insanın her zaman en iyi tanıdığı ve bildiği yüz-kimlik yakınındaki olduğu vurgusunu hatırlatmak, imgesel çalışmalara alt yapı oluşturmasını sağlamaktır.

 

(Röprodüksiyon Çizimi)

Ustalardan desenleri kopya ederek başlanan bu süreçte en önemli vurgu öğrencinin tarama ve tonlama tekniği kazanması içindir. Genellikle atölye dışında yapılması öngörülen bir çalışmadır. Öğrenciye gerekli olan materyaller zamanı geldiğinde her güne bir röprodüksiyon şeklinde Katman Sanat tarafından dağıtılır ve öğrenci en az verilen görsel büyüklüğünde bir resim kâğıdına tükenmez kalemlerle çizer. Bu tekniğin amacı öğrencinin silgi kullanımını en aza indirgemektir.

 

(Figüratif Detay Çözümleme)

Öğrenci Katman Sanat’a başladığı ilk günden itibaren eskiz defteri taşımak zorundadır ve bu defteri gittiği her yere götürmek ve gördüğü her şeyi özellikle de insan figürü detayı çizmek zorundadır. Bu çözümleme imgesel (hayali) desen çizimlerinde öğrenciye ciddi avantajlar sağlayacaktır.

 

(Kolaj Defter)

Katman Eğitim’in eğitim süreci içerisinde öğrencinin en keyif aldığı ödev türüdür. Öğrenci gazete, dergi ya da fotoğraflardan kestiği birbirinden farklı renkte ya da biçimdeki materyalleri (insan, mekân, nesne vs.) bir araya getirerek (çizmek şartıyla) belleğinde sınavda karşısına çıkabilecek her türlü materyali yerleştirmiş olur. Bu yöntem yaklaşık 60 öğrencinin atölye eğitimi sürecinde test edilmiş ve %90 başarı getirmiş bir yöntemdir.

 

İmgesel (Hayalden) Desen Eğitimi

İmgesel (Hayalden) Desen; bir nesnenin, nesne kompozisyonunun, iç ya da dış mekânın, hareketli ya da durağan insan ya da hayvan figürünün, teknik ya da asimetrik materyallerin kısacası insana dair ne varsa, söylenildiğinde akla ya da göz önüne gelen görüntünün resmedilmesidir.

Katman Sanat Güzel Sanatlara Hazırlık sisteminde imgesel desen için yukarıda anlatılan iki maddede de alt yapı oluşturma teknikleri verilmiştir. Özellikle yetenek sınavlarına hazırlıkta öğrencilerimize aktardığımız en önemli bilgi “kendilerinin farkında olmalarıdır”. Yetenek sınavlarında istenen her zaman çok sadedir, İnsan ve insana dair olan… Öğrenciden ister gerçekçi yapsın, ister gerçeğin sınırlarını zorlasın istenen özellik çok açıktır… Kendine ait olan yaşamı ya da yaşanmışlıkları kâğıda belirli bir süre zarfında resmetmesi… Bu nedenledir ki sadece çok çizmek ya da çok iyi bir başarıya sahip olmak yetmemektedir, gerçek olan görüntüyü bütün bu kurallar çerçevesinde kendi yaşamındaki (belleğindeki) görüntüyü net bir şekilde ifade edebilmesidir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Ülkemizde ya da Yurt Dışında Güzel Sanatlar Eğitimi almak isteyen öğrencilere Güzel Sanatlar, Sınav Hazırlık ve Yabancı Dil Alanlarında MEB Sertifikalı Eğitim Merkezidir.
Katman Eğitimde KARAKALEM & DESEN, YAĞLI BOYA, SULU BOYA, KOLAJ, SANAT TARİHİ, PORTFOLYO HAZIRLIK vb. eğitimlerinin yanı sıra, Ülkemizdeki sınavlar için; MATEMATİK, TÜRKÇE, SOSYAL BİLİMLER, Eğitimleri, Yurt Dışındaki Sınavlar için; İNGİLİZCE, ALMANCA, İSPANYOLCA, RUSÇA ve diğer tüm Yabancı Dil Eğitmlerinde, ayrıca; TOEFL, IELTS, YDS, YÖKDİL, SAT, GRE, GMAT, PTE, TESTDAF vb. yabancı dil yeterlilik sınavlarında da eğitim verilmektedir.
Kişinin algı, yetenek ve performansına göre değişmektedir. Minimum 3, Maksimum 12 aylık bir zaman diliminde hazırlanılmaktadır...
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden günümüz Güzel Sanatlar Fakülteleri Özel Yetenek Sınavları ve Eğitim Sistemine hakim kurum olması.
Öncelikle öğrencinin girmek istediği bölümü iyi belirlemesi ve gerçekten istemesi gerekmektedir. Çünkü unutulmamalıdır ki öğrenci hayatını bu bölüme adayacak ve geleceğini bu bölümde öğrenecekleri sayesinde kuracaktır... Sınavlar ile ilgili detaylar üniversitelerin web sayfalarında bulunmaktadır.
Kişinin performansına göre değişen bir durumdur... Öğrenci gerçekten istediği ve geleceğini şekillendirmek istediği bölüme sistemli bir şekilde ortalama 3-12 ay arası bir hazırlık süreci sonunda istediği devlet ya da vakıf üniversitelerinin Güzel Sanatlar, Mimarlık – Tasarım ve Eğitim Fakültelerini kazanabilir...
2017-18 Sınav yönetmeliklerine göre Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi nin %22 si alınarak puan hesaplaması yapılmaktadır.
2017-18 Sınav yönetmeliklerine göre OÖBP’nin %11’i alınarak puan hesaplanması yapılmaktadır.
Lise ve dengi okullardan mezun olunması gerekmektedir. Öğrencinin yetenek sınavına gireceği yıla ait YKS Temel Yeterlilik Testi nden herhangi bir alanından minimum 225 ham puan alması gerekmektedir.
Kişinin Performansı Doğrultusunda 2-12 ay arasında zaman sürmektedir.
Sınav aşamaları ve tarzları her üniversitenin kendine özgüdür. MSGSÜ – MÜ AEF 2 aşama, MÜGSF 3 aşamalı sınav yapmaktadır?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel yetenek sınavları AĞUSTOS ayında baraj sınavı ve bölüm sınavı yapılmaktadır, kazanan öğrencilerin kesin kayıtları EYLÜL ayında yapılmaktadır.
Marmara Üniversitesi GSF özel yetenek sınavları AĞUSTOS ayında baraj sınavı ve bölüm sınavı yapılmaktadır, mülakat ve dosya değerlendirmesi EYLÜL ayında yapılmaktadır ve aynı şekilde kazanan öğrencilerin kesin kayıtları EYLÜL ayında yapılmaktadır.
Yeni YKS sistemi gereği sınavlar Haziran ayında başlar, Ekim ayına kadar devam etmektedir.
Güzel Sanatlar Liseleri özel yetenek sınavları TEMMUZ ayının ikinci haftası başlar AĞUSTOS ayının ikinci haftasına kadar devam etmektedir.
Katman Eğitimde öğrenciler ilk etapta haftanın 4 günü eğitim almaya başlar. İlk 4 ay temel eğitim sürecidir. Devamında ise haftanın en az 6 günlük çalışma sistemine geçilir ve bu sistemde 4 gün baraj sınavı için hazırlık yapılır 2 gün ise bölüme hazırlık çalışma yapılır.
Temel Eğitim Sürecinde; "Çizmek Uzun Süre İncelemektir" anlayışıyla; Yerleştirme, Oran - Orantı, Hareket, Perspektif, Plan ve Ton eğitimleri verilmektedir. Modelden Desen Sürecinde; Profesyonel Modeller Yardımıyla Haftada en az 2 gün Canlı Modelden Desen Eğitimi verilmektedir. İngesel (Hayalden) Desen Sürecinde; öğrencinin o güne kadarki öğrendiği tüm bilgileri kullanabileceği süreli çalışma eğitimleri verilmektedir.
Resim, Heykel, Seramik & Cam Tasarımı, Grafik Tasarım, Fotoğraf, Geleneksel El Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı, Çizgi Film & Animasyon, Resim - İş Öğretmenliği, Birleşik Sanatlar gibi bölümler bulunmaktadır.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Yetenek BARAJ SINAVI (50x70 cm - İMGESEL (Hayali) Tasarım - 180 Dakikadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Yetenek BÖLÜM SINAVLARI (50x70 cm - İMGESEL (Hayali) Tasarım) - 180 Dakikadır.
Marmara Üniversitesi GSF Özel Yetenek BARAJ SINAVI (35x50 cm - İMGESEL TASARIM) - 90 dk Marmara Üniversitesi GSF Özel Yetenek BÖLÜM SINAVLARI (35x50 cm - İMGESEL TASARIM) - 90 dk Marmara Üniversitesi GSF Özel Yetenek MÜLAKAT VE DOSYA DEĞERLENDİRME SINAVI - 30 dk
Marmara Üniversitesi AEF Özel Yetenek BARAJ SINAVI (35x50 cm - CANLI MODEL ÇİZİMİ) - 120 dk Marmara Üniversitesi AEF Özel Yetenek BÖLÜM SINAVI (35x50 cm - İMGESEL TASARIM) - 120 dk
Özel & Vakıf Üniversiteleri Özel Yetenek Sınavları 35x50 cm - Natürmort kompozisyon çizimi - 90 dk
Özel yetenek sınavlarına hazırlıkta; kağıda yerleştirme, oran - orantı, hareket ve perspektif sürecinde 2B Desen Kalemi, Plan aşamasında 3B, Ton ve süsleme sürecinde ise 4B kullanılmasını tavsiye edebiliriz...
LYRA ART DESING, FABER CASTELL (Yeşil Seri), CRETACOLOR ve STABILO fiyat ve kalite açısından önerebileceğimiz markalar arasındadırlar.
Güzel Sanatlar Liselerine iyi bir hazırlık için en az 12 ay önce desen eğitimi alınmaya başlanmalıdır. Bu süre zarfında ilk 2 ay Temel Eğitim, sonrasındaki 4 ay genel Figüratif Kompozisyon Eğitimi kalan 6 ayda Mekan, İnsan Figürü ve Nesne çalışmalarını İMGESEL kompozisyon şeklinde çalışılmalıdır.
1. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 2. Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 3. Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi 4. Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi 5. Pera Güzel Sanatlar Lisesi 6. Burç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 7. Bahçeşehir Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 8. Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi

Bu Kurs için henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın.

Yorum Yap

Fiyat ve kampanya bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Gün ve Saatler

Eylül - Mayıs: Haftada 2 gün / 8 saat --- Haziran - Eylül: Haftada 6 gün / 24 saat

Günler Saat Aralıkları
Hafta İçi
Pazartesi 11:00 - 15:00 15:00 - 19:00
Salı 11:00 - 15:00 15:00 - 19:00
Çarşamba 11:00 - 15:00 15:00 - 19:00
Perşembe 11:00 - 15:00 15:00 - 19:00
Cuma
Hafta Sonu
Cumartesi 11:00 - 18:00 15:00 - 19:00
Pazar 11:00 - 18:00 15:00 - 19:00

Bu Eğitime Özel Taksit Fırsatları

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL

İstanbul Kadıköy Rasimpaşa

Halitağa Cad. No.36 Kat.2 D.8-9-10-11

Toplu taşımaya yakın
Kadıköy Metro Durağı 100 m. uzaklıkta
Kadıköy çarşı Otobüs Durağı 50 m. uzaklıkta
Kadıköy çarşı Tramvay 100 m. uzaklıkta
Eminönü - karaköy Vapur İskelesi 150 m. uzaklıkta
Beşiktaş Vapur İskelesi 200 m. uzaklıkta
Kadıköy çarşı Minibüs Durağı 50 m. uzaklıkta
Güzel Sanatlar KURSUNDA FIRSAT ARAYIN VEYA MESAJ GÖNDERİN ACELE EDİN - FIRSATI KAÇIRMAYIN
Mesaj Gönder
Kurs.com
İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2019

Bana Kurs Bul