5. YIL KATMAN SANAT
 • İstanbul
  1. Kadıköy

 • 6.159 kişi bu kursu inceledi

  Akademisyenler Eşliğinde Moda Tasarım Kursu

  Ülkemizdeki ve Yurt Dışındaki Üniversitelerin Tekstil ve Moda Tasarım Bölümleri Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Eğitim Verilmektedir.

  Hobi Amaçlı Katılım Sağlanabilmektedir.

  Haftada 2 gün - 14 saat eğitim verilmektedir.

  ---

  KATMAN SANAT, ülkemizde ya da yurt dışında yetenek sınavlarıyla öğrenci alan Güzel Sanatlar, Mimarlık – Tasarım ve Eğitim Fakültelerine 2011 yılından beri birçok öğrenci hazırlamış ve özellikle 2015 ve 2016 yıllarında ciddi başarılara imza atmış bir eğitim, sanat ve tasarım merkezidir.

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve  Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yüksek lisans ve doktora mezunu sanatçı - eğitmenler tarafından verilen dersler temel sanat eğitiminin yanı sıra bölüm sınavlarına yönelik çalışmaları da bünyesinde barındırmaktadır.

  Sanatın dünden bu güne kadar uzanan ve temelini oluşturan perspektif, oran-orantı, ışık-gölge, model ve modülasyon, kompozisyon, çizgi değeri, ton zenginliği ve kadraj gibi tekniklerin öğretildiği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Sanayi Nefise Mektebi & Devlet Güzel Sanatlar Akademisi)  ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi (Tatbiki Güzel Sanatlar) geleneğiyle yoğrulmuş eğitim sistemi başarımızın temelini oluşturmaktadır.

  Çalışmalarımız;

  Temel Desen Eğitimi

  (Yerleştirme ve Oran-Orantı)

  Öğrencinin baktığı tekli ya da çoklu nesne kurgularını nasıl görmesi gerektiğini, başka bir deyişle görünmeyeni nasıl görünür kılması gerekeceğini, ilk başlarda uzun daha sonra yavaş yavaş süreyi kısaltarak zemine nasıl aktarması gerektiği ile çalışmaya başlanmaktadır.

  (Hareket ve Perspektif)

  Yerleştirme ve Oran-Orantı aşamasında çalışması (çizmesi) gereken yaklaşık 50 – 100 arası farklı nesne ya da nesne kompozisyonunu tamamlayan öğrenci bu aşamada uzak – yakın ilişkisini (mesafe), bulunduğu mekânda zemin – göz hizası – tavan ilişkisi ve son olarak görebildiği en sol – karşı – en sağ görüntüyü kâğıda nasıl aktarması gerektiğini arkadan öne doğru geldikçe, aşağıdan yukarıya çıktıkça gözün neyi büyük ya da neyi küçükmüşgibialgıladığını öğrenecektir.

   

  (Plân ve Ton)

  Yukarıda anlatılan dört aşamayı yani 200’e yakın çizimi tamamlayan öğrenci plân ve ton aşamasına görüntüdeki ışık ve gölgeyi betimlemenin de ötesinde bir rengin 12 farklı tonunu (skala)çizdiği görüntü üzerinde planlayarak aktarmayı öğrenmektedir. Bu aşama desende temel eğitimin son aşamasıdır.

   

  İnsan Figürü Eğitimi

  (Model Çizimi)

  Modelden desen çizimi ilk önce ahşap figür çizimi ile başlamaktadır. Baştan ayaklara kadar insan bedenini tanımaya başlayan öğrenci yavaş yavaş ayakta, oturan, eğilmiş ya da çok daha farklı pozisyonlarda poz veren kişiyi akademik anlamda yine uzun süreyle başlayıp yavaş yavaş süreyi kısaltarak çizmeyi öğrenir. Öğrenciye genellikle ödev olarak bu süreçte en yakınındaki insanları çizmesi istenmektedir. Ödevin amacı insanın her zaman en iyi tanıdığı ve bildiği yüz-kimlik yakınındaki olduğu vurgusunu hatırlatmak, imgesel çalışmalara alt yapı oluşturmasını sağlamak içindir.

   

  (Röprodüksiyon Çizimi)

  Ustalardan desenleri kopya ederek başlanan bu süreçte en önemli vurgu öğrencinin tarama ve tonlama tekniği kazanması içindir. Genellikle atölye dışında yapılması öngörülen bir çalışmadır. Öğrenciye gerekli olan materyaller zamanı geldiğinde her güne bir röprodüksiyon şeklinde atölyemix tarafından dağıtılır ve öğrenci en az verilen görsel büyüklüğünde bir resim kâğıdına tükenmez kalemlerle çizer. Bu tekniğin amacı öğrencinin silgi kullanımını en aza indirgemektir.

   

  (Figüratif Detay Çözümleme)

  Öğrenci Katman Sanat'a  başladığı ilk günden itibaren eskiz defteri taşımak zorundadır ve bu defteri gittiği her yere götürmek ve gördüğü her şeyi özellikle de insan figürü detayı çizmek zorundadır. Bu çözümleme imgesel (hayali) desen çizimlerinde öğrenciye ciddi avantajlar sağlayacaktır.

   

  (Kolaj Defter)

  Katman Sanat’ın eğitim süreci içerisinde öğrencinin en keyif aldığı ödev türüdür. Öğrenci gazete, dergi ya da fotoğraflardan kestiği birbirinden farklı renkte ya da biçimdeki materyalleri (insan, mekân, nesne vs.) bir araya getirerek (çizmek şartıyla) belleğinde sınavda karşısına çıkabilecek her türlü materyali yerleştirmiş olur. Bu yöntem yaklaşık 60 öğrencinin atölye eğitimi sürecinde test edilmiş ve %90 başarı getirmiş bir yöntemdir.

   

  İmgesel (Hayalden) Desen Eğitimi

  İmgesel (Hayalden) Desen; bir nesnenin, nesne kompozisyonunun, iç ya da dış mekânın, hareketli ya da durağan insan ya da hayvan figürünün, teknik ya da asimetrik materyallerin kısacası insana dair ne varsa, söylenildiğinde akla ya da göz önüne gelen görüntünün resmedilmesidir.

  SıfırBir eğitim sisteminde imgesel desen için yukarıda anlatılan iki maddede de alt yapı oluşturma teknikleri verilmiştir. Özellikle yetenek sınavlarına hazırlıkta öğrencilerimize aktardığımız en önemli bilgi “kendilerinin farkında olmalarıdır”. Yetenek sınavlarında istenen her zaman çok sadedir, İnsan ve insana dair olan… Öğrenciden ister gerçekçi yapsın, ister gerçeğin sınırlarını zorlasın istenen özellik çok açıktır… Kendine ait olan yaşamı ya da yaşanmışlıkları kâğıda belirli bir süre zarfında resmetmesi… Bu nedenledir ki sadece çok çizmek ya da çok iyi bir başarıya sahip olmak yetmemektedir, gerçek olan görüntüyü bütün bu kurallar çerçevesinde kendi yaşamındaki (belleğindeki) görüntüyü net bir şekilde ifade edebilmesidir.

  Daha Fazlası Daha Azı

  Sıkça Sorulan Sorular

  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Güzel Sanatlar, Sınav Hazırlık ve Yabancı Dil Kursudur.
  Öğrenci merkezli eğitim sisteminin yanında en doğru, en pratik ve en gerçekçi planlamaya sahip kurumdur.
  Kişinin algı, yetenek ve performansına göre değişmektedir. Minimum 3, maksimum 12 aylık bir zaman diliminde hazırlanılmaktadır...
  Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden günümüz Güzel Sanatlar Fakülteleri Özel Yetenek Sınavları ve Eğitim Sistemine hakim kurum olması.
  Öncelikle öğrencinin girmek istediği bölümü iyi belirlemesi ve gerçekten istemesi gerekmektedir. Çünkü unutulmamalıdır ki öğrenci hayatını bu bölümü adayacak ve geleceğini bu bölümde öğrenecekleri sayesinde kuracaktır... Sınavlar ile ilgili detaylar üniversitelerin web sayfalarında bulunmaktadır.
  Kişinin performansına göre değişen bir durumdur... Öğrenci gerçekten istediği ve geleceğini şekillendirmek istediği bölüme sistemli bir şekilde ortalama 3-12 ay arası bir hazırlık süreci sonunda istediği devlet ya da vakıf üniversitelerinin Güzel Sanatlar, Mimarlık – Tasarım ve Eğitim Fakültelerini kazanabilir...
  2018 yetenek sınavları yönergelerine göre YKS’nin %22’si alınarak puan hesaplanmaktadır.
  2018 yetenek sınavları yönergelerine göre OÖBP’nın %11’i alınarak puan hesaplanmaktadır.
  Lise ve dengi okullardan mezun olunması gerekmektedir. Öğrencinin yetenek sınavına gireceği yıla ait YKS’de herhangi bir alanından minimum 225 ham puan alması gerekmektedir.
  Kişinin Performansı Doğrultusunda 2-12 ay arasında zaman sürmektedir.
  Sınav aşamaları ve tarzları her üniversitenin kendine özgüdür. MSGSÜ – MÜ AEF 2 aşama, MÜGSF 3 aşamalı sınav yapmaktadır?
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel yetenek sınavları AĞUSTOS ayında baraj sınavı ve bölüm sınavı yapılmaktadır, kazanan öğrencilerin kesin kayıtları EYLÜL ayında yapılmaktadır.
  Marmara Üniversitesi GSF özel yetenek sınavları AĞUSTOS ayında baraj sınavı ve bölüm sınavı yapılmaktadır, mülakat ve dosya değerlendirmesi EYLÜL ayında yapılmaktadır ve aynı şekilde kazanan öğrencilerin kesin kayıtları EYLÜL ayında yapılmaktadır.
  Yeni YKS sistemi gereği sınavlar Haziran ayında başlar, Ekim ayına kadar devam etmektedir.
  Güzel Sanatlar Liseleri özel yetenek sınavları TEMMUZ ayının ikinci haftası başlar AĞUSTOS ayının ikinci haftasına kadar devam etmektedir.
  Katman Eğitimde öğrenciler ilk etapta haftanın 2 günü eğitim almaya başlar. İlk 4 ay temel eğitim sürecidir. Devamında ise haftanın en az 6 günlük çalışma sistemine geçilir ve bu sistemde 4 gün baraj sınavı için hazırlık yapılır 2 gün ise bölüme hazırlık çalışma yapılır.
  Temel Eğitim Sürecinde; "Çizmek Uzun Süre İncelemektir" anlayışıyla; Yerleştirme, Oran - Orantı, Hareket, Perspektif, Plan ve Ton eğitimleri verilmektedir. Modelden Desen Sürecinde; Profesyonel Modeller Yardımıyla Haftada en az 2 gün Canlı Modelden Desen Eğitimi verilmektedir. İmgesel (Hayalden) Desen Sürecinde; öğrencinin o güne kadarki öğrendiği tüm bilgileri kullanabileceği süreli çalışma eğitimleri verilmektedir.
  Resim, Heykel, Seramik & Cam Tasarımı, Grafik Tasarım, Fotoğraf, Geleneksel El Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı, Çizgi Film & Animasyon, Resim - İş Öğretmenliği, Birleşik Sanatlar gibi bölümler bulunmaktadır.
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Yetenek BARAJ SINAVI (50x70 cm - İMGESEL (Hayali) Tasarım - 180 Dakikadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Yetenek BÖLÜM SINAVLARI (50x70 cm - İMGESEL (Hayali) Tasarım) - 180 Dakikadır.
  Marmara Üniversitesi GSF Özel Yetenek BARAJ SINAVI (35x50 cm - İMGESEL TASARIM) - 90 dk Marmara Üniversitesi GSF Özel Yetenek BÖLÜM SINAVLARI (35x50 cm - İMGESEL TASARIM) - 90 dk Marmara Üniversitesi GSF Özel Yetenek MÜLAKAT VE DOSYA DEĞERLENDİRME SINAVI - 30 dk
  Marmara Üniversitesi AEF Özel Yetenek BARAJ SINAVI (50x70 cm - CANLI MODEL ÇİZİMİ) - 180 dk Marmara Üniversitesi AEF Özel Yetenek BÖLÜM SINAVI 1 (35x50 cm - İMGESEL TASARIM) - 90 dk Marmara Üniversitesi AEF Özel Yetenek BÖLÜM SINAVI 2 (35x50 cm - İMGESEL TASARIM) - 90 dk
  Özel & Vakıf Üniversiteleri Özel Yetenek Sınavları 35x50 cm - Natürmort kompozisyon çizimi - 90 dk Bazı okullar 2. aşama sınavı da yapmaktadırlar...
  Özel yetenek sınavlarına hazırlıkta; kağıda yerleştirme, oran - orantı, hareket ve perspektif sürecinde 2B Desen Kalemi, Plan aşamasında 3B, Ton ve süsleme sürecinde ise 4B kullanılmasını tavsiye edebiliriz...
  LYRA ART DESING, FABER CASTELL (Yeşil Seri), CRETACOLOR ve STABILO fiyat ve kalite açısından önerebileceğimiz markalar arasındadırlar.
  Güzel Sanatlar Liselerine iyi bir hazırlık için en az 12 ay önce desen eğitimi alınmaya başlanmalıdır. Bu süre zarfında ilk 2 ay Temel Eğitim, sonrasındaki 4 ay genel Figüratif Kompozisyon Eğitimi kalan 6 ayda Mekan, İnsan Figürü ve Nesne çalışmalarını İMGESEL kompozisyon şeklinde çalışılmalıdır.
  1. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi 2. Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 3. Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi 4. Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi 5. Pera Güzel Sanatlar Lisesi 6. Burç Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 7. Bahçeşehir Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 8. Moda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi

  Fiyat ve kampanya bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

  Gün ve Saatler

  Güzel Sanatlara Hazırlık & Hobi & Üniversite Proje Destek & Portfolyo Hazırlık

  Günler Saat Aralıkları
  Hafta İçi
  Pazartesi 11:00 - 19:00
  Salı 11:00 - 19:00
  Çarşamba 11:00 - 19:00
  Perşembe 11:00 - 19:00
  Cuma 11:00 - 19:00
  Hafta Sonu
  Cumartesi 11:00 - 19:00
  Pazar 11:00 - 19:00

  Bu Eğitime Özel Taksit Fırsatları

  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL
  9 Taksit TL TL
  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL
  9 Taksit TL TL
  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL
  9 Taksit TL TL
  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL

  %100 doğrulanmış 1 yorum

  Kurs.com üzerinden kayıt olan kursiyerlerin yaptıkları gerçek yorumlar.

  KATMAN SANAT Moda Tasarım Kursu Ortalama /10, toplam 1 oy, 1 yorum.
  • A
   12 Temmuz 2019 tarihinde yorum yaptı KATMAN SANAT Moda Tasarım Kursu

   Çok beğendim herşey çok güzel

   Eğitmenlerin ilgisi ve yetenekleri

   Bu yorumu faydalı buluyor musunuz? Evet (0) Hayır (0)

  Yorum Yapın

  Doğrulama SMS'i gönderilecektir.

  İstanbul Kadıköy Rasimpaşa

  Halitağa Cad. No.36 Kat.2 D.8-9-10-11

  Toplu taşımaya yakın
  Kadıköy Metro Durağı 100 m. uzaklıkta
  Kadıköy çarşı Otobüs Durağı 50 m. uzaklıkta
  Kadıköy çarşı Tramvay 100 m. uzaklıkta
  Eminönü - karaköy Vapur İskelesi 150 m. uzaklıkta
  Beşiktaş Vapur İskelesi 200 m. uzaklıkta
  Kadıköy çarşı Minibüs Durağı 50 m. uzaklıkta
  Mesaj Gönder
  Şimdi Ara

  Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2021

  kurs.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görsel, video, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içerik, görsel, video, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından kurs.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için mağaza (ilan) sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.