İnsan Kaynakları

Firma Moneta Eğitim
Web Adresi monetaegitim.kurs.com
Yer
İncelenme 1.846 kişi bu kursu inceledi
Üyelik 4. YIL

Eğitim İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi kapsamı ve içerdiği fonksiyonlar ele alınıp incelenecektir. 
İnsan Kaynakları süreçlerin kurulması ve Personel özlük işleri süreçleri ile olan ilişkisinin kuvvetlendirilmesinin sağlanması ve iş mahkemelerinde işletmenin gücünü attırmak.
Firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün üst düzeyde verimli kullanılmasını sağlamak.
İnsan Kaynaklarının amaçları doğrultusunda eksikliklerin tespiti ve aksiyonların alınması.
Kanunlar kapsamında İnsan Kaynakları departmanının geliştirilmesi.

İçerik

 •  Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi  
 •  Güncel İnsan Kaynakları Uygulamaları
 •  İş Analizi, Görev Tanımı Ve İş Dizayn Uygulamaları
 •  Personel Seçme Ve Yerleştirme Ve Mülakat Teknikleri
 •  Performans Yönetimi Uygulamaları
 •  Eğitim Ve Geliştirme Yönetimi 
 •  İş Değerleme Ve Ücret Yönetimi
 •  Kurum Kültürü Ve Kariyer Yönetimi
 •  İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları
 •  Personel Özlük İşleri Uygulamalı Bordrolama


STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • İnsan Kaynakları Yönetimin tanımı amaçları
 • İnsan Kaynakları Yönetimin amaçları nelerdir?
 • İnsan Kaynakları Yönetimin tarihsel gelişimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimin temel ilkeleri nelerdir?
 • İnsan Kaynakları Yönetiminin firmaya katkıları nelerdir?
 • İşletmelerin vizyon misyon, stratejik hedefleri nelerdir?
 • İnsan Kaynakları planlaması ve amaçları nelerdir?
 • İnsan Kaynakları planlamasında analiz yöntemleri uygulamaları olarak yapılması
 • Organizasyon şeması oluşturulması
 • İş gücü genel envanteri 
 • İş gücü beceri envanteri
 • Personel değişim oranı
 • Devamsızlık oranı
 • Yeniden yerleştirme şemaları
 • İnsan Kayakları iş gücü maliyet tablosunun oluşturulması
 • İnsan Kayakları iş gücü planlamasının oluşturulması
 • Örnek Vaka çalışmaları


İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMI VE İŞ DİZAYNI

 • İş Analizi nedir. amaçları nelerdir?
 • İş Analizinden elde edilen Bilgi Türleri nelerdir?
 • İş Analizcileri seçimi ve eğitim süreçleri nelerdir?
 • İş Analizi Kullanılan Yöntemler nelerdir?
 • İşletmelerde uygulamalı iş analizi süreçleri iş analizi nasıl olmalıdır?
 • Görev Tanımı nasıl oluşturulmalı?
 • Görev Tanımları içeriği nasıl olması dikkat edilmesi gerekenler
 • İş Mahkemelerinde İş analizi ve Görev tanımının etkileri nelerdir?
 • İş Dizaynı çalışmaları nelerdir?
 • İş Dizayn Teknikleri nelerdir?
 • İş Dizaynın iş gücü verimliliğine etkileri nelerdir?


PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME

 • İş Gören Bulma ve Seçmenin Önemi
 • İş Gören Bulma Teknikleri nelerdir?
 • İşletmelerde işe alım ve yerleştirme süreçlerin yönetimi
 • Mülakat nedir?
 • Personel seçimimde Mülakat Yöntemleri nelerdir?
 • Kurgusuna göre Mülakat Türleri nelerdir
 • İşe Alım Uzmanına düşen görevler nelerdir?
 • Görüşmede soru türleri nelerdir?
 • İşe alımlarda kullanılan Test Uygulamaları 
 • İşe Alım Uzmanlarının yaptığı hatalar nelerdir?
 • Mülakat Unsurları nelerdir?


PERFORMANS DEĞERLEMESİ 

 • Performans Değerlendirme nedir?
 • Performans Değerlendirme süreci  ,amaçları nelerdir?
 • Performans Yönetim sistemi nedir ?
 • Performans değerlendirme süreci nasıl belirlenir?
 • Performans değerlendirme yöntemleri  -
 • Uygulamalı olarak performans değerlendirme sisteminin kurulması
 • Performans değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi
 • Performans değerlendirme prosedürlerin oluşturulması
 • Örnek vaka çalışmaları
 • İş mahkemelerinde performans değerlendirmenin  önemi


EĞİTİM VE GELİŞTİRME

 • Eğitim ve geliştirme tanımları nelerdir?
 • Eğitim Yönetimi süreci
 • İşletmelerde Eğitim ve geliştirme amaçları 
 • İşletmelerde yıllık eğitim planlamasını oluşturulması
 • Eğitim ihtiyacının analizi aşamaları
 • Eğitim Prosedürünün hazırlanması
 • Eğitim  bütçesinin hazırlanması
 • Oryantasyon eğitim süreçleri 
 • İşbası eğitim  ve İş dışı eğitim Yöntemleri
 • Eğitimde ölçme  ve değerleme  formları hazırlaması  ve raporlanması
 • Örnek Vaka çalışmaları


İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİM

 • İş Değerlemesinin Tanımı ve amaçları
 • İş Değerleme süreci nelerdir?
 • İş Değerleme yöntemleri nelerdir?
 • İşletmelerde İş  Değerleme  nasıl yapılır?
 • Ücret Yönetimi  tanımı  ve ilkeleri nelerdir
 • Ücretlemede Güdülen Amaçlar nelerdir?
 • İş Değerlemesinin Ücret Yönetimine etkisi nelerdir?
 • İşletmelerde Ücret Yönetim Sisteminin kurulması
 • Ücretlendirmenin oluşum süreci
 • iş Değerlemesine göre ücretlendirme tablosu ve bantların oluşturulması


KURUM KÜLTÜRÜ VE KARİYER YÖNETİMİ

 • Kariyer  ve Kariyer  Planlama  kavramı
 • Kariyer Hedefleri
 • Kariyer Yaşam aşamaları  nelerdir?
 • İşyerinden kariyer  aşamaları  ve süreçleri  
 • Organizasyon açıdan kariyer  gelişimi 
 • Kariyer geliştirmede yöneticilerinin rolleri
 • Kurum Kültürü  nedir?
 • Kurum Kimliği nedir?
 • Güçlü bir Kurum Kültürü oluşturmak  için  neler yapılmalı?
 • Kurum Kültürü temelinin boyutları nelerdir?
 • Çalışan memnuniyet anketi nedir?
 • Çalışan memnuniyet anketi nasıl olmalıdır?
 • Çalışan memnuniyet uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 • Anket uygulamaları ve sonuçların raporlandırılması


PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ & BORDROLAMA

 • Bordro. Puantaj nedir?
 • Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir
 • Çalışma türleri nelerdir?
 • Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?
 • İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.
 • İşveren maliyetlerin hesaplanması
 • Brütten Nete - Netten Brüte-  
 • Normal çalışanların bordro hesaplaması,
 • Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
 • Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
 • Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
 • Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
 • SGK tavanı aşan personelin bordrosu,
 • Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
 • Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
 • SGK tavanı aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
 • Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
 • Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları,
 • Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucunda etkisi.
 • Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
 • Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
 • Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
 • İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
 • Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
 • Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
 • Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?


Eğitim Yöntemi

 • Eğitimde hesap makinasıyla bordro ekranı ile yapılacak.Tüm katılımcılara Bordro Süreçleri örnekli olarak yaptırılacaktır.


Sertifika

 • Eğitim sonunda Moneta Eğitim Başarı Sertifika Belgesi verilecektir.


Eğitmenler

 • Eğitim, sektör profesyoneli uzmanları katılımcılarla buluşturmaktadır.

Henüz yorum bulunmamaktadır...

İnsan Kaynakları Kursu İçin Yorum Yapın

Buraya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz.
Doğrulama SMS'i gönderilecektir.

Henüz yorum bulunmamaktadır...

Fiyat ve kampanya bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Gün ve Saatler

Grup eğitimleri katılımcıların müsait olduğu zaman dilimlerine uygun olarak ortak belirlenen saatlerde yapılmaktadır.

Günler Saat Aralıkları
Hafta İçi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Hafta Sonu
Cumartesi 9:00 - 22:00
Pazar 9:00 - 22:00

Bu Eğitime Özel Taksit Fırsatları

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL

Henüz video bulunmamaktadır.

Kocaeli İzmit Cedit

Cedit Mah. Devlet Hastanesi Sk. No: 10/2

Toplu taşımaya yakın
Devlet hastanesi durağı Otobüs Durağı 10 m. uzaklıkta
Anıtpark durağı Tramvay 400 m. uzaklıkta
Kurs.com
İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2019

Bana Kurs Bul