Kurumsal İler Excel Kursu

Firma T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özbim Eğitim Kurumları
Web Adresi ozbim.kurs.com
Yer

Henüz yorum bulunmamaktadır...

İşletmelerin sahip oldukları verileri işleyerek, karar alma süreçlerini kolaylaştıracak bilgileri elde etmek, günümüzün önemli ihtiyaçlarından biri olmuştur. 
Excel; verileri işleyerek, işe yarar bilgilere dönüştürme ve bu bilgiler yardımıyla kararlar almanın, vaz geçilmez araçlarından biridir. 
Excel’i etkin şekilde kullanarak, işletmenizin iş verimini artırabilirsiniz.
Excel’i etkin kullanmayı öğrenmenin en iyi ve kısa yolu, eğitimdir. 
Yönetim, Muhasebe, Üretim, Satın alma, Satış, Pazarlama, İnsan Kaynakları vb. departmanlar için İleri Excel eğitimi, olmazsa olmaz ihtiyaçlardan biri haline gelmiştir. 
Eğitim Merkezimiz de veya Firmanızda, Temel ve İleri Excel eğitimleri ile, iş veriminizin artırılmasına, Firmanızın faaliyet alanına uygun, özel örnek uygulamalarla, öğrenilenlerin işe yansıtılmasına katkı sağlıyoruz.

 

Kurumsal eğitimlerimiz kapsamında, Matlı Grubu-Proyem Konya Yem  Fabrikası 
idari ve teknik ekibe, Temel ve  İleri Excel eğitimi verildi.

EXCEL EĞİTİMİ (TEMEL-ORTA) (2 Gün)

1. Office 2010 Çalışma Alanı Temelleri

 • Temel Pencere Bileşenleri
 • Backstage Görünümünü Tanıma
 • Şerit ile Çalışma
 • Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirme
 • Klavye Kısayolları ve Tuş İpuçları
 • Durum Çubuğu ile Çalışma
 • Yardım Alma

2. Excel 2010'a Giriş

 • Excel 2010 Nedir?
 • Excel 2010 Penceresini Tanıma
 • Hücre Seçicisini Taşıma
 • Çalışma Kitabını Açma
 • Çalışma Kitabı İçinde Gezinme
 • Hücreleri Seçme
 • Yeni Bir Çalışma Kitabı Oluşturma
 • Çalışma Kitabını Kaydetme
 • Çalışma Kitabını Kapatma

 3. Çalışma Sayfasını Biçimlendirme

 • Satır, Sütun Ekleme ve Silme
 • Hücre Ekleme ve Silme
 • Satır ve Sütun Boyutlarını Değiştirme
 • Satır ve Sütunları Gizleme
 • Çalışma Sayfası Ekleme ve Silme
 • Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşıma
 • Sayfa Sekmelerini Özelleştirme
 • Çalışma Sayfasına Arka Plan Ekleme

 
4. Veri Girme ve Düzenleme

 • Metin, Sayı ve Tarih Verilerini Girme
 • Verileri Düzenleme
 • Otomatik Tamamlama
 • Otomatik Doldurma
 • Özel Listeler
 • Verileri Taşıma ve Kopyalama
 • Verileri Silme
 • Geri Al ve Yinele

 5. Formüllere ve İşlevlere Giriş

 • Formül ve İşlev Nedir?
 • Formül Oluşturma
 • İşlev Oluşturma
 • İşlev Ekle Aracını Kullanma
 • Otomatik Toplam'ı Kullanma
 • Formülleri Kopyalama

6. Temel Excel İşlevleri

 • Topla,
 • Ortalama,
 • Say,
 • Mak,
 • Min,
 • Eğer,
 • Eğersay

 

7. Verileri Biçimlendirme

 

 • Biçimlendirmeye Giriş
 • Sayı Biçimlerini Uygulama
 • Yazi Tipi Biçimlerini Uygulama
 • Hücre Hizalamasını Değiştirme
 • Hücre Stillerini Uygulama
 • Hücre Biçimlerini Kopyalama
 • Hücre Biçimlerini Temizleme
 • Hücre Biçimlerini Bulma ve Değiştirme

 

8. Grafik, Çizim ve Denklem Ekleme

 • Grafik Ekleme
 • Grafiği Geliştirme
 • Grafik Verileri Değiştirme
 • Grafik Türünü Değiştirme
 • Mini Grafik Ekleme
 • Mini Grafiği Düzenleme
 • Denklem Ekleme ve Düzenleme
 • Şekil Çizme
 • Resim Ekleme ve Düzenleme
 • SmartArt Ekleme
 • Ekran Görüntüsü Ekleme

9. Çalışma Kitabını Görüntüleme ve Yazdırma

 • Görüntüleme Ayarlarını Değiştirme
 • Çalışma Sayfasını Bölme, Bölmeleri Dondurma
 • Verileri Sıralama
 • Verileri Filtreleme
 • Sayfa Düzenini Özelleştirme
 • Üstbilgi ve Altbilgi Ekleme
 • Sayfa Sonu Önizlemeyi Değiştirme
 • Baskı Önizleme ve Yazdırma
 • Yazdırma Alanı Belirleme

10. Çalışma Kitabını Yönetme

 • Çalışma Kitabı Pencerelerini Yerleştirme
 • Köprü Ekleme
 • Açıklama Ekleme
 • Çalışma Kitabını Farklı Türlerde Kaydetme
 • Çalışma Kitabını E-posta ile Gönderme

11. Uygulama Örnekleri

İLERİ EXCEL EĞİTİMİ(2 Gün)

1. Biçimlendirmeleri Kullanma

 • Hücreleri Biçimlendirme
 • Özel Sayı Biçimleri Oluşturma
 • Koşullu Biçimlendirme
 • Koşullu Biçimlendirmelerde Formül Kullanma
 • Göreceli ve Mutlak Başvurular
 • Hücreleri Adlandırma

 2. Çalışma Kitapları ve Şablonlar

 • Dış Başvurular
 • Metin Dosyasından Veri Alma
 • Access Dosyasından Veri Alma
 • Web Sitesinden Veri Alma

 3. Veri Analizi

 • Tablo Nedir?
 • Verileri Sıralama
 • Filtre Uygulama
 • Gelişmiş Filtre Kullanma
 • Alt Toplam
 • Veri Doğrulama
 • Verileri Birleştirme
 • Yinelenen Verileri Kaldırma
 • Verileri Gruplandırma
 • Veri Tablosu
 • Metni Sütunlara Dönüştürme
 • Hedef Ara
 • Senaryolarla Çalışma

 4. Gelişmiş Veri Analizi

 • Pivottable Oluşturma
 • Pivottable Düzenleme
 • Dilimleyiciyi Kullanma
 • Pivotchart Oluşturma

 5. Makrolar ve Denetim Araçlarını Kullanma

 • Makro Kaydetme ve Çalıştırma
 • Makroları Bir Nesneye Atama
 • Makro Güvenliği
 • Formül Denetleme

 6 . Çalışma Kitabını Yayınlama

 • Çalışma Kitabını Paylaştırma
 • Çalışma Kitabını Koruma
 • Çalışma Sayfası İçeriğini Koruma
 • Dosyayı Şifreleme
 • Belgeyi Denetleme
 • Microsoft Excel Web App

7 . İşlevlerle Çalışma

 • Mantıksal İşlevler

(Eğer, Ve, Yada, Eğerhata)

 • Metin İşlevleri

(Soldan, Sağdan, Parçaal, Birleştir, Büyükharf, Hüçükharf, Yazım.düzeni,Uzunluk, Kırp, Değiştir)

 • Tarih ve Saat İşlevleri

(Bugün, Şimdi, gün, Ay, Yıl, Tarih, Gün360)

 • Arama ve Başvuru İşlevleri

(Düşeyara, Yatayara, Ara, Kaçıncı, İndis)

 • Matematik ve Trigonometri İşlevleri

(Yuvarla, Etopla, Çoketopa, Çokeğerortalama)

 • İstatistiksel İşlevler

(Ortalama,Mak,Min,Bağ_değ_Say,Bağ_dolu_Say, Eğerortalama, Eğersay, EğerOrtalama)

 • Veri tabanı İşlevleri

(Vseçsay,Vseçtopla,Vseçort,Vseçmak Vseçmin, VSeçort)

 • Finansal İşlevler

(Bugünkü Değer, Gelecekteki Değer, Devresel Ödeme)

 • Birleşik İşlevler (işlevlerin iç içe kullanımı)
 • İşlev Sonucundaki Değeri Kopyalama
 • Hesaplama Seçeneklerini Değiştirme

8. Uygulama Örnekleri

EXCEL MAKRO (VBA) EĞİTİMİ (4 Gün)

1.BÖLÜM: Makrolara Giriş

Makrolar Hakkında Genel Bilgi

Makro Çeşitleri

Makroları Kaydetmek

Makro Seçeneklerini Değiştirmek

Makroları Çalıştırmak

Makroları Nesnelere Bağlamak

Makroları Düzenlemek

Makrolarda Güvenlik

Makroları Silmek

Makro Kodlarına Genel Bakış

2.BÖLÜM: Visual Basic for Applications (VBA) Penceresini Tanıma

Araç Çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)

Kod Penceresi

Properties Penceresi

Project Explorer Penceresi

Module, User Form, Class Tanımları

Procedure Tanımları

3.BÖLÜM : Operatörler

Aritmetiksel Operatörler

^, *, /, , +, -, &, Mod Operatörleri

Karşılaştırma Operatörleri

=,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörleri

Mantıksal Operatörler

Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp Operatörleri

4.BÖLÜM : Prosedürleri Tanıma

Sub Tipi Prosedürler

Function Tipi Prosedürler

5.BÖLÜM : VBA Programlama Yapıları

Değişkenler ve Değişken Tipleri

Değişkenlerin Tanım Aralığı

Sabitler

Koşul Yapıları

IF... Then... Else

Select Case... End Select

Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler

Döngü Çeşitleri

For... Next

For Each... Next

Do Until... Loop

Do While... Loop

Goto Deyimi

6.BÖLÜM : Visual Basic Fonksiyonları

String Fonksiyonlar (Len, Mid, Left, Right, Ltrim, Rtrim, Ucase, Lcase, İnstr)

Aritmetiksel Fonksiyonlar  (Val, İnt, Round,  Rnd)

Tarihsel Fonksiyonlar  (Date , Now, Month, Day)

Tip Kontrol fonksiyonları (Isdate, IsEmpty,  IsNumeric)         

7. BÖLÜM : Nesnelerle Çalışma

Nesnelerini tanımak

Excel nesne hiyerarşisini tanımak 

Koleksiyonları anlamak 

Nesne tarayıcısını kullanma 

Nesne özellikleri ile çalışma 

 

8. BÖLÜM :  MsgBox ve InputBox               

Mesaj Kutusu - MsgBox                                                                                  

MsgBox Fonksiyonu                                                                                       

Veri Giriş Kutusu - Inputbox                                                                          

InputBox’a Girilen Hücre Aralığını Seçme                                                       

InputBox Fonksiyonunda Application Nesnesi                                                

 

9. BÖLÜM :  Excel VBA ile Programlamaya Giriş

Özellik, Metot ve Olay Nedir

Hücre Seçmek

Satır Seçmek

Sütun Seçmek

Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek

Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek

Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek

Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek

Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak

Seçili Alan Sayısını Bulmak

Hücreye Formül Yazdırmak

Hücreye Değer Atamak

Seçili Hücreye Değer Atamak

Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak

Hücreye Rasgele Değer Atamak

Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak

Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek

10. BÖLÜM : Hata Denetimi

Hata Kontrol Deyimleri

Hata Kodları ve Açıklamalar

Debug işlemleri

Hataları gidermek

11 BÖLÜM : Fonksiyonlar

Fonksiyon Oluşturmak

Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon Oluşturmak

Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak

12. BÖLÜM : User Form ve Özellikleri

Yeni User Form Oluşturmak

Form Özellikleri (Properties)

Form Olayları (Events)

Formlara Kontroller Eklemek

Kontrol Özellikleri(Properties)

13. BÖLÜM : Toolbox ve Control Objects (Araç Kutusu ve Kontrol Nesneleri)          

TextBox (Metin Kutusu)                                                                                

ComboBox (Açılır Kutu)                                                                                     

ListBox (Liste Kutusu)                                                                                         

OptionButton (Seçenek Düğmesi)        

Checkbox    (Onay Düğmesi)                                                      

Group (Grup)                                                                                                      

Frame (Grup Kutusu)                                                                                        

ScrollBars (Kaydırma Çubuğu)                                                                           

ScrollBar (Kaydırma Çubuğu)                                                                            

ToggleButton (Tahta Düğme)                                                                            

RefEdit                                                                                                             

Image                                                                                                                 

Picture (Resim)                                                                                                   

UserForm (Kullanıcı Formu)    

 

14. BÖLÜM  : Events (Olaylar)                                                                                               

  Activate                                                                                                             

Change                                                                                                                

Click                                                                                                                  

DblClick                                                                                                              

Enter                                                                                                                 

Exit                                                                                                                     

Initialize                                                                                                             

KeyDown, KeyUp, KeyPress                                                                                

MouseDown, MouseUp                                                                                      

MouseMove    

                                                                                                                                                                         

  15. BÖLÜM : VBA Örnek Uygulamaları

  Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalamak

  Koşullu Biçimlendirme

  Sıralama

  Alt Toplam Oluşturmak

  Grafikler Oluşturmak

  Özet Tablo Oluşturmak

  Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturmak

   

   16. BÖLÜM : Excel – Access İlişkisi

   ActiveX Data Objects (ADO) Nedir?

   ADO Nesneleri

   Connection Nesnesi

   Recordset Nesnesi

   SQL Sorguları

   Access Üzerindeki Verileri Excel’e Aktarmak

   17. BÖLÜM : Eklentiler

   Eklentiler hakkında bilgi Excel eklentisi yükleme veya kaldırma COM eklentisi yükleme veya kaldırma Otomasyon eklentisi ekleme veya kaldırma Vba Eklentileri oluşturma

   Henüz yorum bulunmamaktadır...

   Özbim Eğitim Kurumları

   Office Kursu İçin Yorum Yapın
   Buraya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz.

   Fiyat ve kampanya bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

   Başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

   Gün ve Saatler

   Günler Saat Aralıkları
   Hafta İçi
   Pazartesi
   Salı
   Çarşamba 19:00 - 21:45
   Perşembe
   Cuma 19:00 - 21:45
   Hafta Sonu
   Cumartesi
   Pazar

   Bu Eğitime Özel Taksit Fırsatları

   Taksit Tutarı Toplam Tutar
   Tek Çekim TL TL
   3 Taksit TL TL
   6 Taksit TL TL
   9 Taksit TL TL
   Taksit Tutarı Toplam Tutar
   Tek Çekim TL TL
   3 Taksit TL TL
   6 Taksit TL TL
   9 Taksit TL TL
   Taksit Tutarı Toplam Tutar
   Tek Çekim TL TL
   3 Taksit TL TL
   6 Taksit TL TL
   9 Taksit TL TL
   Taksit Tutarı Toplam Tutar
   Tek Çekim TL TL
   3 Taksit TL TL
   6 Taksit TL TL

   Henüz yorum bulunmamaktadır...

   Özbim Eğitim Kurumları

   Office Kursu İçin Yorum Yapın
   Buraya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz.

   Henüz video bulunmamaktadır.

   Konya Selçuklu Işıklar Mhl

   İhsaniye Mahallesi Kaleönü Sokak No:20/3 Selçuklu /Konya (İstanbul Pastanesi -Beyhekim Ağız Diş Sağlığı(Zindankale) Merkezi Arası

   Toplu taşımaya yakın
   Kültürpark Tramvay 500 m. uzaklıkta
   Kültürpark Otobüs Durağı 200 m. uzaklıkta
   Kültürpark Minibüs Durağı 200 m. uzaklıkta
   Kurs.com
   İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

   Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2019

   Bana Kurs Bul