İletişime Geçin

Aklınızdaki sorular için bizimle şimdi iletişime geçiniz Mesaj Gönder
1500 TL

Disleksi: Kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur.

Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir.

 İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez.

 Hatta zeka düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülmektedir. Fakat bazen sorun farkedilmeyebilir. Disleksililer zeka düzeyleri  düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler. Buna önemli kanıt disleksili olduğu bilinen bilim adamları ve sanatçılardır: Albert Eistein, Leonardo da Vinci, Tom Crouse, Mickey Mouse gibi.

Disleksi’li çocuklarda dikkat bozukluğu da görülür. Bu nedenle bu çocuklara bir uzman tarafından sistemli bir dikkat eğitimi verilmelidir. Sözel, işitsel, görsel eğitim metodları seçilmelidir. Sınav sorularını çabuk okuyamazlar ve cevapları yazamazlar.  Bu nedenle bu çocuklara sözlü sınav yapılması daha etkin olur. Çoktan seçmeli sınavlarda (test) daha başarılı olurlar. 

Sihirli Zeka olarak uyguladığımız Tomatis Yöntemi ve özel okuma-yazma programı ile Disleksili bireylere yardımcı oluyoruz. Ve hayat kalitelerini arttırmaya çalışıyoruz.

BU AŞAMADA TOMATİS YÖNTEMİ  İLE BİRLİKTE UYGULADIĞIMIZ ÖZEL OKUMA-YAZMA PROGRAMI OLDUKÇA İŞE YARIYOR.

 

TOMATİS® Metodu seslerin deşifre edilmesi, çözümlenmesinde ve ayrıca motor, denge ve koordinasyonda yer alan nöral devrelerin plastizitesi üzerinden faaliyet gösterir. TOMATİS Metodu öğrenme zorluklarını ve dil bozuklukları ile başa çıkmaları ve yönetebilmeleri için telafi edici stratejiler geliştirmede çocuklara yardımcı olabilir.

TOMATİS Metodu bu problemleri olduğu gibi ortadan kaldırmaz ancak en azından bunları daha iyi yönetebilmek ve bu sayede etkin bir biçimde üstesinden gelebilmek için kişiye yardımcı olur.

TOMATİS Metodu sesle duyusal uyarım tekniğidir. Ses iletilirken bir taraftan kafatasının üst kısmında kemikten ses iletimi yoluyla vibrasyon oluşturarak bir yandan da kulak kepçesinin içinden geçerek hava iletimini sağlar. Cihazlarımızda kullandığımız sesler laboratuarlarımızda önceden uygulanmış olup iç kulağın tamamının, hem işitsel hem de motor fonksiyonlar da dahil olmak üzere uyarır. Ses ilk olarak alın kısmında oluşarak üzengi kemiği ve çekiç kemiği olarak bilinen iki kası büzen ve rahatlatan bir refleksi tetikler. Bu etki kulağı “şaşırtmak” amaçlı kullanılan algısal ses kontrastı (çift katlı tını ve yoğunluk birlikteliği) ile elde edilir.

Seslerin neden olduğu vibrasyonun bir etkisi olarak bu kaslar buna karşılık Kulak salyangozu ve vestibül olarak bilinen iç kulak kısımlarını uyaracaktır. Kulak salyangozu (koklea) işitme kılı adı verilen ince kıllara bağlı olup bunların amacı vibrasyonu elektriksel uyarıma çevirmektir. Bu uyarımlar, daha sonra, serebral aktivitenin bütündeki seviyesini kontrol eden retiküler oluşum olarak bilinen geniş bir nöral ağı besleyecektir. Başka bir deyişle, koklea ve vestibül beyne enerji verir; Biz buna “kortikal şarj” işlevi diyoruz

Bunun yanı sıra vestibül en küçük vücut hareketlerinden beyni haberdar eder ve bu sayede ritim ve denge üzerinde bir etkisi olur. İlettiği mesajın bütünlüğü bu sebeple temeldir. Kulak bu nedenle etkin bir biçimde uyarılabilir.

Tomatis Yönteminin gözlemlenebilir sonuçları bir tanesi oldukça yüzeysel ve diğeri ise derine köklenmiş olmak üzere iki düzlemde analiz edilmelidir.

Yüzeysel düzlemde belli bir sayıdaki sonuçlar birkaç hafta içinde oldukça hızlı bir şeklide veya hatta Elektronik Kulaklık ile gerçekleştirilen başlangıç dinleme seanslarını takiben birkaç gün içerisinde görülebilir. Bu nedenle Tomatis Metodu çoğunlukla hem bundan faydalanan birey ve onun yakın çevresi tarafından takip edilmesi kolay dinamik bir prosedür olarak denetimlenir.

Daha derin düzeyde Elektronik Kulak ile birlikte gelen yeniden yapılandırmamanın bireye kendi iç dengesini geri kazanma ve en iyi deyişle kendi değer sistemini oluşturma olanağını tanıdığının anlaşılması gerekmektedir.

Buradan sonra en önemli noktalardan biri ise bu gelişmelerin yalnızca zaman içerisinde sürdürüleceği değil ama aynı zamanda Tomatis dinleme programının sona erdikten sonra da düzgün bir şekilde devam edeceğidir. Elektronik Kulaklık sayesinde iyi bir şekilde yönetilen bir dinleme programı birkaç yıl devam eden sonuçları doğuracak ve sadece yeni majör bir olay karşısında ters tepen birey normalliğe doğru evrilen bir duruma kendini yeniden getirebilecektir. Bu gibi bir durumda Tomatis Merkezinde sağlanabilecek basit bir kısa destek programı dengenin yeniden oluşturulması ve devam eden gelişmenin yeniden başlatılması için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayacaktır.

Tomatis programının devamı süresince kaydedilen gelişme kalıcı olur. Bunun sebebi elde edilen kazanımların koşullara uygun hale getirilmesinden çok dengenin yeniden kazanılmasına bağlı olmasıdır. Tomatis Metodundan yardım alma nedenleri fazla ve çeşitli olsa da bunların tamamı esasen nöropsikolojik dengesizliğin işlev bozukluğu ve buna bağlı az çok kritik durumuna bağlıdır.

Elektronik Kulaklık ile kulak eğitimi böylelikle bireyi denge haline geri getirir. Bu normal hal olduğundan az yada çok kritik bir işlevsizlikten daha az efor gerektirir. Sonrasında vakaların büyük bir çoğunluğunda devam ettirilen program süresince sadece bireyin elde ettiği kazanımların değil aynı zamanda da ilerlemenin, gelişim süreci normal haline geri bir kez döndüğünde devam edebileceğini söyleyebiliriz.

 

NASIL UYGULANIR?

Beynin algı modunu değiştirmesi için kısıtlı bir zaman dilimi boyunca sürekli bir ritimde sıklıkla tekrar eden bilgiyi alması gerekmektedir. Bu egzersiz, diğer hepsi gibi, doğası gereği ister zihinsel veya fiziksel olsun, farklı biçimde çalışması için bedenin kendini keşfetmesine olanak sağlayan doğru bir dekondisyonlamayı açığa çıkarır ve böylelikle bir seçim yapmak mümkündür.

Yoğun dinleme seansları kuralı herkes için geçerli olsa bile etkileri bir şekilde hitap ettiği probleme, bireyin yaşına, seansa ayırabildiği zamana v.s. göre farklı olabilmektedir.

Kural ilk 13 günlük blok seans süresince her gün iki saat dinleme yapılmasıdır. Bunun sonrasında, dinleme seansları- Tomatis Yöntemi bir bağımlılık durumunu teşvik etmediğinden her koşulda kısıtlı olmak kaydıyla—nadiren 13 günden fazla sürer ve birkaç haftalık aralıklarla devam eder.

Fiyat Tablosu

Süre Fiyatı Fiyat Açıklaması
13 Gün (26 Saat) 1500 TL Tomatis Yöntemi + Hızlı ve Anlayarak Okuma Teknikl

Başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Gün ve Saatler

Disleksi'ye yönelik Tomatis programı min. 3 kurdan oluşmaktadır. Her kur 13 seanstan, her seans ise 2'şer saat müzik dinletisi içermektedir. Her seans sonrasında okuma programı yapılmaktadır.

Günler Saat Aralıkları
Hafta İçi
Pazartesi 8:00 - 21:00
Salı 8:00 - 21:00
Çarşamba 8:00 - 21:00
Perşembe 8:00 - 21:00
Cuma 8:00 - 21:00
Hafta Sonu
Cumartesi 10:00 - 19:00
Pazar 10:00 - 19:00

Henüz yorum bulunmamaktadır.

Henüz video bulunmamaktadır.

İstanbul Maltepe Başıbüyük

Emek Cad. Fuaye Turkuaz Sitesi A-17 Blok Kat:-1 Daire : 3 Fuaye, Maltepe

Kurs.com
İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2018

Görüş Bildir