2. YIL UMUT MESLEK KURSU
 • İstanbul
  1. Bakırköy

 • 1.478 kişi bu kursu inceledi

  %100 İş garantili ve %100 öğretme garantili genel muhasebe kursu

  Muhasebeyi hiç tanımayanlar  veya Genel muhasebe teorisi görmüş fakat uygulamada muhasebe yapmamış ayrıca bilgisayar ve muhasebe ile aynı çalışmayanlar içindir.

  Eğitim sonunda katılımcılarımız muhasebe mantığını kavramış genel anlamda muhasebe bilgisine sahip ve en az 3 program üzerinde teorik ve pratik geliştirmiş olacaklardır.

   

  BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU – TEMEL MUHASEBE

  • Tacirler ve Tacirlerin VUK-TTK ya göre Sınıflandırılması
  • I.ve II. Sınıf Tacirler
  • Gerçek Kişi Tacirler ve Ticaret Şirketleri
   • Şahıs Firmaları
   • Sermaye Şirketleri (Limited ve Anonim Şirketleri)
  • Vergi Usul Kanununa Göre Tacirler Hangi Ticari Defterleri Tutarlar
   • İşletme Hesabı Defteri
   • Bilanço Usulu Defteri
  • Tacirin Sorumlulukları
   • İşe Başlamayı Bildirme
   • Adres Değişikliği
   • Kapanış işlemlerini bildirlmesi
  • Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ticari Belgeler
   • İRSALİYE nedir? (Örnek Belgeler Üzerinde İrsaliye Düzenlenmesi)
   • TAŞIMA İRSALİYESİ nedir? (Örnek Belgeler Üzerinden Taşıma İrsaliyesi Düzenlenmesi)
   • FATURA nedir? (Örnek Belgeler Üzerinde Fatura Düzenlenmesi)
   • İRSALİYELİ FATURA nedir? (Örnek Belgeler Üzerinde İrsaliyeli Fatura Düzenlenmesi)
   • GİDER PUSULASI nedir? (Örnek Belgeler Üzerinde Gider Pusulasının Düzenlenmesi)
   • MÜSTAHSİL MAKBUZU nedir?(Örnek Belgeler Üzerinde Müstahsil Makbuzunun Düzenlenmesi)
   • PERAKENDE SATIŞ FİŞLERİ nedir?
   • YAZAR KASA SATIŞ FİŞİ nedir?
   • KONSİNYE İRSALİYE nedir?
   • SERBEST MESLEK KAZANÇ MAKBUZU nedir? (Örnek Belgeler üzerinden Makbuz Düzenlenmesi)
   • KİRA MAKBUZU nedir? (Örnek Belgeler Üzerinden Makbuz Düzenlenmesi)
  • Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Ticari Belgeler
   • Kambiyo Senetleri
    • Bono (Emre muarrer Senet) nedir ?
    • Çek nedir ?
    • Poliçe nedir ?
   • Menkul Kıymetler
    • Hisse Senedi nedir ?
    • Tahvil nedir ?
    • Hazine bonosu nedir ?
  • Şekle Tabi Olmayan Belgeler
   • Tahsilat Makbuzu nedir ?
   • Tediye Makbuzu nedir ?
   • Çek Giriş Bordrosu nedir ?
   • Senet Giriş Bordrosu nedir ?
  • Temel Muhasebe yevmiye Kayıtları
   • Yevmiye defteri nedir ? (Örnek Uygulamalar- Alış-Satış-tahsilat-tediye-gider Kayıtları muhasebe kaydı)
   • Defter-i Kebir nedir ? (Örnek uygulamlar)
   • Envanter defteri nedir ?
   • KDV Beyannamesi örnek uygulama
   • Muhtasar Beyannamesi örnek uygulama
   • BA BS Form örnek uygulamaları

   

  BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU – LOGO GO 3 PROGRAMI

  LOGO SİSTEM  İŞLEMLERİ

  • Şirket Açma İşlemleri
  • Şirket Kapatma işlemleri
  • Birim setleri oluşturma

  LOGO GO 3 STOK MALZEME KARTLARI

  • Stok Malzeme Kartları
  • Stok Malzeme Devir Fişleri
  • Stok Envanter Raporları
  • Stok Ekstreleri
  • Stok Malzeme Sınıf Listesi
  • Stok Kar-Zarar Raporları

  LOGO GO CARİ MODÜLÜ

  • Cari Hesap Tanıtım Kartları
  • Cari Açılış Fişleri
  • Cari Borç Alacak Raporları
  • Cari Ekstreleri
  • Cari Fişleri

  İRSALİYE MODÜLÜ

  • Alış İrsaliyesi
  • Satış İrsaliyesi
  • İrsaliyelerin Faturalaştırılması
  • İrsaliye Rapoları

  FATURA MODÜLÜ

  • Mal Alış Faturaları
  • Mal Satış Faturaları
  • Alınan ve Verilen Hizmet Faturaları
  • Alış İade Faturaları
  • Satış İade Faturaları
  • İskontolu Alış ve Satış Faturaları
  • Fatura Raporları
  • Fatura KDV Raporları

  ÇEK SENET MODÜLÜ

  • Çek Giriş Bordorsu
  • Çek Çıkışı(Cari hesaba) Firma Çekleri
  • Senet Girişi
  • Senet Çıkışı (Cari hesaba)
  • Müşteri Senet Çıkış (CİRO) Bordrosu
  • Müşteri Senet Tahsil Bordrosu
  • Firma Çeki  Banka İşlemleri
  • Müşteri Senet Ciro İşlemleri
  • Müşteri Senetlerini Tahsile verilmesi
  • Müşteri Çekleri Bankaya Tahsile Verilmesi
  • Müşteri Çek Senet Raporları
  • Firma Çek Senet Raporları
  • Müşteri Çeki Ciro Raporları
  • Müşteri Senetleri Ciro Rapoları

  KASA MODÜLÜ

  • Kasa Kartı  ve Kasa Devir işlemleri
  • Kasa Tahsil
  • Kasa Tediye
  • Kasa  dan Bankaya Nakit yatırma
  • Kasa dan Bankaya Nakit Çekme
  • Hizmet Faturalarının Kasa Tediye işlemleri
  • Verilen Hizmet Faturalarının Kasa Tahsil işlemi

  BANKA MODÜLÜ

  • Banka Hesap Kartı ve Banka Devir İşlemleri
  • Banka Gelen Havale İşlemleri
  • Banka Gönderilen Havale İşlemleri
  • Banka dan Çek Ödeme işlemleri
  • Banka Hareket Raporları
  • Banka Ekstresi

  LOGO GO 3 MUHASEBE ENTERGE İŞLEMLERİ

  • Stok Kartı Muhasebe Entegre Bağlantı Hesapları
  • Cari Hesap Kartları Muhasebe Enterge Bağlantıları
  • Kasa Hesap Kartı Muhasebe Entegre Bağlantı Hesapları
  • Banka Hesap Kartı Muhasebe Entegre Bağlantı Hesapları
  • Hizmet Kartı Muhasebe Entegre Bağlantı Hesapları

  LOGO GO FATURA MUHASEBE ENTEGRASYONU

  • Alış ve Satış Faturalarında Muhasebe Entegrasyonu
  • Alınan Hizmet Faturaları Muhasebe Entegrasyonu
  • Verilen Hizmet Faturalır Muhasebe Entegrasyoru

  LOGO GO 3 KASA MUHASEBE ENTEGRASOYUNU

  • Kasa Tahsi Muhasebe Bağlantı Entegrasyoru
  • Kasa Tediye Muhasebe Bağlantı Entegrasyonu
  • Kasa – Banka  Muhasebe Bağlantı Entegrasyonu
  • Kasa Fatura Muhasebe Bağlantı Entegrasyonu

  BANKA MUHASEBE ENTEGRASYONU

  • Banka Gelen Havale Muhasebe Entegrasyonu
  • Banka Gönderilen Havale Muhasebe Entegrasyonu
  • Banka Çek Ödeme İşlemleri Muhasebe Entegrasyonu
  • Banka Alınan Hizmet Faturaları Muhasebe Entegrasyonu
  • Banka Verilen Hizmet Faturaları Muhasebe Entegrasyonu

  LOGO GO ÇEK SENET MUHASEBE ENTEGRASYONU

  • Müşteri Çeki Muhasebe Entegrasyonu
  • Firam Çeki Muhasebe Entegrasyonu
  • Müşteri Senedi Muhasebe Entegrasyonu
  • Firma Senedi Muhasebe Entegrasyonu
  • Müşteri Çek ve Senet Ciro  Muhasebe Entegrasoyunu
  • Firma çeki Banka dan  Ödeme Muhasebe Entegrasyonu

  LOGO GO 3 MUHASEBELEŞTİRME BAĞLANTI KODLARI

  • Ticri Modülün Muhasebeleştirme Bağlantı kodları

  BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSU – ETA-V8 SQL PROGRAMI

  ETA SYS ŞİRKET İŞLEMLERİ

  • Şirket Açma İşlemleri
  • Şirket Kapatma İşlemleri
  • Şirket Bilgileri  İşlemleri

  ETA V8 SQL STOK MODÜLÜ

  • Stok Kartı
  • Stok Devir Fişi
  • Stok Hareket Roporları
  • Stok Ekstresi
  • Satılan Ticari Malların Maliyeti
  • Stok Brüt Satış karı veya Zararı

  ETA V8 SQL CARİ MODÜLÜ

  • Cari Kartı
  • Cari Açılış Devir Fişi
  • Cari Bakiye listesi
  • Cari Hesap Ekstresi
  • Cari Borç Alacak Roporları

  İRSALİYE MODÜLÜ

  • Alış  İrsaliyesi
  • Satış İrsaliyesi
  • İrsaliyelerin Faturalaştırlması
  • İrsaliye Roporları

  FATURA MODÜLÜ

  • Alış  Faturası
  • Satış  Faturası
  • Alış  İade Faturası
  • Satış İade Faturası
  • İskontolu Mal Alış Faturası
  • İskontolu Mal Satış Faturası
  • Fatura Raporları
  • Fatura KDV Raporları

  ÇEK SENET MODÜLÜ

  • Müşteri Çek Giriş Bordrosu
  • Müşteri Çek Çıkış (CİRO) Bordrosu
  • Müşteri Çek Tahsilat  işlemleri
  • Müşteri Senet Giriş  Bordrosu
  • Müşteri Senet Çıkış (CİRO) Bordrosu
  • Müşteri Senet Tahsil Bordrosu
  • Müşteri çek Raporları
  • Müşteri Senet Raporları
  • Firma Çek Giriş Bordrosu
  • Firma Senet Giriş Bordrosu
  • Firma Çek Kapama Bordrosu
  • Firma Senet Kapama Bordrosu
  • Firma Çek Raporları
  • Firma Senet Raporları

  KASA MODÜLÜ

  • Kasa Kartı  ve Kasa Devir işlemleri
  • Kasa Tahsil
  • Kasa Tediye
  • Kasa  dan Bankaya Nakit yatırma
  • Kasa dan Bankaya Nakit Çekme
  • Kasa Hareket Raporları
  • Kasa Ekstresi

  BANKA MODÜLÜ

  • Banka Hesap Kartı ve Banka Devir İşlemleri
  • Banka Gelen Havale İşlemleri
  • Banka Gönderilen Havale İşlemleri
  • Banka dan Çek Ödeme işlemleri
  • Banka Hareket Raporları
  • Banka Ekstresi

  FATURA II MODÜLÜ

  • Alınan Hizmet Kartı Tanımlama
  • Verilen Hizmet Kartı Tanımlama
  • Raporlar

  ETA ŞİRKET BİLGİLERİ

  • Stok kod Transferleri
  • Cari Kod Transferleri
  • Banka Kod Transferleri
  • Kasa Kod Transferleri
  • Şirket Genel Parametre işlemleri
  • Şirket Çalışma Bilgileri

  ETA SQL MUHASEBE FİŞLERİ

  • Açılış ve Kapanış Fişleri
  • Mahsup Fişi
  • Tahsil Fişi
  • Tediye Fişi
  • BA ve BS Mutabakat mektupları

  ETA V8 SQL MUHASEBE ENTEGREASYON İŞLEMLERİ

  • Stok Muhasebe Entegre Kodları
  • Cari Muhasebe Entegre Kodları
  • Kasa Muhasebe Entegre Kodları
  • Banka Muhasebe Entegre Kodları
  • Fatura Muhasebe Entegrasyonu
  • Çek Senet Muhasebe Entegrasyonu
  • Gider Faturalır Muhasebe Entegrasyonu
  • Tahsil ve Tediyi Muhasebe Entegrasyonu
  • Banka İşlemleri Muhasebe Entegrasyonu

  Her türlü ön muhasebe işlemlerini paket programda kayıt altına alabilir.

  Diğer meslek kurslarından bizi ayıran en önemli ayrıntı ise öğrencilerimize mesleki eğitimlerinin yanı sıra ücretsiz verdiğimiz ‘’Kişisel Gelişim’’ dersleri…

  Böylece kendilerine güvenmelerini,iş ve sosyal hayatlarında doğru,etkili bir iletişim kurmalarını sağlıyoruz.

  Daha Fazlası Daha Azı

  Sıkça Sorulan Sorular

  En az 5 Yıl Piyasa Deneyimine Sahip Mali Müşavirler Tarafından verilmektedir.
  Kurumumuz Milli Eğitim e bağlı olduğu için, Kurs sonunda kurumumuzda sınava girip Meb Onaylı Muhasebe sertifikası da alabilirsiniz.
  Senetle,peşin ve kredi kartına taksitli şekilde ödeme kolaylıklarımız bulunmaktadır.
  Derslerin % 90 na katılmak şartıyla, kayıt tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeni başlayacak gruplara yerinizi ayırtarak ücretsiz tekrar katılabilirsiniz.
  Grup ders veya talep doğrultusunda özel ders olarak eğitim verilmektedir. Max. 10 kişi.
  Kurslarımız hafta içi ve hafta sonu grupları. Gündüz ve Akşam grubu olarak yapılmaktadır.
  İNDİRİMİ KAÇIRMAYIN İndirimin bitmesine kalan süre
  %40 indirim 2.500 TL 1500 TL

  Fiyat Tablosu

  Süre Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Fiyat Açıklaması
  3 Ay (198 Saat) 2500 TL 1500 TL Kazancınız: 1000 TL Büyük İndirim!

  Gün ve Saatler

  Özel derslerde kişiye özel saatler ayarlanır ve haftaiçi aksam haftasonu aksam olmak üzere gruplarımızda bulunmaktadır

  Günler Saat Aralıkları
  Hafta İçi
  Pazartesi 10:00 - 14:00
  Salı 10:00 - 14:00
  Çarşamba 10:00 - 14:00
  Perşembe 10:00 - 14:00
  Cuma
  Hafta Sonu
  Cumartesi 14:00 - 18:00
  Pazar 14:00 - 18:00

  Bu Eğitime Özel Taksit Fırsatları

  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL
  9 Taksit TL TL
  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL
  9 Taksit TL TL
  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL
  9 Taksit TL TL
  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL

  Yorum Yapın

  Doğrulama SMS'i gönderilecektir.

  Henüz video bulunmamaktadır.

  İstanbul Bakırköy

  İstanbul Caddesi Mektep Arkası Sokak Sibel İş Hanı No:3 Kat:4 Yenimahalle

  Mesaj Gönder
  Şimdi Ara
  Kurs.com
  İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

  Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2020

  kurs.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görsel, video, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içerik, görsel, video, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından kurs.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için mağaza (ilan) sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.