İnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi kapsamı ve içerdiği fonksiyonlar ele alınıp incelenecektir. 
İnsan Kaynakları süreçlerin kurulması ve Personel özlük işleri süreçleri ile olan ilişkisinin kuvvetlendirilmesinin sağlanması ve iş mahkemelerinde işletmenin gücünü attırmak.
Firmanın hedefi doğrultusunda insan gücünün üst düzeyde verimli kullanılmasını sağlamak.
İnsan Kaynaklarının amaçları doğrultusunda eksikliklerin tespiti ve aksiyonların alınması.
Kanunlar kapsamında İnsan Kaynakları departmanının geliştirilmesi.

İçerik
 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi  
 Güncel İnsan Kaynakları Uygulamaları
 İş Analizi, Görev Tanımı Ve İş Dizayn Uygulamaları
 Personel Seçme Ve Yerleştirme Ve Mülakat Teknikleri
 Performans Yönetimi Uygulamaları
 Eğitim Ve Geliştirme Yönetimi 
 İş Değerleme Ve Ücret Yönetimi
 Kurum Kültürü Ve Kariyer Yönetimi
 İnsan Kaynakları İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları
 Personel Özlük İşleri Uygulamalı Bordrolama

 

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan Kaynakları Yönetimin tanımı amaçları
İnsan Kaynakları Yönetimin amaçları nelerdir?
İnsan Kaynakları Yönetimin tarihsel gelişimi
İnsan Kaynakları Yönetimin temel ilkeleri nelerdir?
İnsan Kaynakları Yönetiminin firmaya katkıları nelerdir?
İşletmelerin vizyon misyon, stratejik hedefleri nelerdir?
İnsan Kaynakları planlaması ve amaçları nelerdir?
İnsan Kaynakları planlamasında analiz yöntemleri uygulamaları olarak yapılması
Organizasyon şeması oluşturulması
İş gücü genel envanteri 
İş gücü beceri envanteri
Personel değişim oranı
Devamsızlık oranı
Yeniden yerleştirme şemaları
İnsan Kayakları iş gücü maliyet tablosunun oluşturulması
İnsan Kayakları iş gücü planlamasının oluşturulması
Örnek Vaka çalışmaları

İŞ ANALİZİ, GÖREV TANIMI VE İŞ DİZAYNI
İş Analizi nedir. amaçları nelerdir?
İş Analizinden elde edilen Bilgi Türleri nelerdir?
İş Analizcileri seçimi ve eğitim süreçleri nelerdir?
İş Analizi Kullanılan Yöntemler nelerdir?
İşletmelerde uygulamalı iş analizi süreçleri iş analizi nasıl olmalıdır?
Görev Tanımı nasıl oluşturulmalı?
Görev Tanımları içeriği nasıl olması dikkat edilmesi gerekenler
İş Mahkemelerinde İş analizi ve Görev tanımının etkileri nelerdir?
İş Dizaynı çalışmaları nelerdir?
İş Dizayn Teknikleri nelerdir?
İş Dizaynın iş gücü verimliliğine etkileri nelerdir?

PERSONEL SEÇME VE YERLEŞTİRME
İş Gören Bulma ve Seçmenin Önemi
İş Gören Bulma Teknikleri nelerdir?
İşletmelerde işe alım ve yerleştirme süreçlerin yönetimi
Mülakat nedir?
Personel seçimimde Mülakat Yöntemleri nelerdir?
Kurgusuna göre Mülakat Türleri nelerdir
İşe Alım Uzmanına düşen görevler nelerdir?
Görüşmede soru türleri nelerdir?
İşe alımlarda kullanılan Test Uygulamaları 
İşe Alım Uzmanlarının yaptığı hatalar nelerdir?
Mülakat Unsurları nelerdir?

PERFORMANS DEĞERLEMESİ 
Performans Değerlendirme nedir?
Performans Değerlendirme süreci  ,amaçları nelerdir?
Performans Yönetim sistemi nedir ?
Performans değerlendirme süreci nasıl belirlenir?
Performans değerlendirme yöntemleri  -
Uygulamalı olarak performans değerlendirme sisteminin kurulması
Performans değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi
Performans değerlendirme prosedürlerin oluşturulması
Örnek vaka çalışmaları
İş mahkemelerinde performans değerlendirmenin  önemi

EĞİTİM VE GELİŞTİRME
Eğitim ve geliştirme tanımları nelerdir?
Eğitim Yönetimi süreci
İşletmelerde Eğitim ve geliştirme amaçları 
İşletmelerde yıllık eğitim planlamasını oluşturulması
Eğitim ihtiyacının analizi aşamaları
Eğitim Prosedürünün hazırlanması
Eğitim  bütçesinin hazırlanması
Oryantasyon eğitim süreçleri 
İşbası eğitim  ve İş dışı eğitim Yöntemleri
Eğitimde ölçme  ve değerleme  formları hazırlaması  ve raporlanması
Örnek Vaka çalışmaları

İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİM
İş Değerlemesinin Tanımı ve amaçları
İş Değerleme süreci nelerdir?
İş Değerleme yöntemleri nelerdir?
İşletmelerde İş  Değerleme  nasıl yapılır?
Ücret Yönetimi  tanımı  ve ilkeleri nelerdir
Ücretlemede Güdülen Amaçlar nelerdir?
İş Değerlemesinin Ücret Yönetimine etkisi nelerdir?
İşletmelerde Ücret Yönetim Sisteminin kurulması
Ücretlendirmenin oluşum süreci
iş Değerlemesine göre ücretlendirme tablosu ve bantların oluşturulması

KURUM KÜLTÜRÜ VE KARİYER YÖNETİMİ
Kariyer  ve Kariyer  Planlama  kavramı
Kariyer Hedefleri
Kariyer Yaşam aşamaları  nelerdir?
İşyerinden kariyer  aşamaları  ve süreçleri  
Organizasyon açıdan kariyer  gelişimi 
Kariyer geliştirmede yöneticilerinin rolleri
Kurum Kültürü  nedir?
Kurum Kimliği nedir?
Güçlü bir Kurum Kültürü oluşturmak  için  neler yapılmalı?
Kurum Kültürü temelinin boyutları nelerdir?
Çalışan memnuniyet anketi nedir?
Çalışan memnuniyet anketi nasıl olmalıdır?
Çalışan memnuniyet uygulama süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Anket uygulamaları ve sonuçların raporlandırılması

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ & BORDROLAMA
Bordro. Puantaj nedir?
Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir
Çalışma türleri nelerdir?
Günlük, Aylık Puantaj nasıl yapılır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?
İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar.
Yapılan bordroların ve Çarşaf Bordroların kontrol edilmesi.
İşveren maliyetlerin hesaplanması
Brütten Nete - Netten Brüte-  
Normal çalışanların bordro hesaplaması,
Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
Sakatlık indirimi alan personelin bordrosu,
Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu,
SGK tavanı aşan personelin bordrosu,
Ramazan erzakı veya değişik ödemeler alan personelin bordrosu,
Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
SGK tavanı aşan personelin takip eden aylardaki bordrosu,
Puantajların takibi ve bordroya yansımasında dikkat edilmesi gerekenler?
Gelir vergisi matrahı oranların bordro uygulamaları,
Kümülatif Gelir Vergisi matrahının oluşumu ve bordrolama sonucunda etkisi.
Personel Özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
Kıdem Tazminatına hak kazandıran haller.
Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanması.
Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
Personel işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

Fiyat ve kampanya bilgileri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Henüz yorum bulunmamaktadır.

Henüz video bulunmamaktadır.

Kocaeli İzmit Ömerağa

Ömerağa Mah. Alemdar Cad. Beyaz Han İş Merkezi No: 21 Kat: 5

Halkevi durağı Otobüs Durağı 200 m. uzaklıkta
Kurs.com
İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2017

Görüş Bildir