4. YIL KATMAN SANAT
 • İstanbul
  1. Kadıköy

 • 10.149 kişi bu kursu inceledi

  Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına Dair Herşey...

  KATMAN SANAT GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK EĞİTİM MERKEZİ

  2007 yılından günümüze Sanat ve Tasarım  alanlarında önemli çalışmalara imza atmış bir eğitim atölyesidir. 

  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim, Grafik Tasarım, Fotoğraf ve İç Mimarlık bölümlerinden mezun sanatçı, eğitmen, tasarımcı ve akademisyen ekibiyle Sanat Eğitimi’nde,

  Uzman eğitmen kadrosuyla Güzel Sanatlara Hazırlanan tüm öğrencilerine YKS'nin 1. Aşama Sınavı olan TYT'de (YKS - Temel Yeterlilik Testi) başarılı olmaları adına ücretsiz olarak Matematik ve Türkçe Eğitimi ve alanında Türkiye'nin en başarılı eğitim merkezlerinden biridir... 

  Eğitime başlayan her öğrencimizi deneme dersi sürecinde Okul başarı puanı, sınav başarı puanı, portfolyosu (resim dosyası), desen yeteneği ve daha bir çok alanda izlemeye alıyoruz. Deneme dersleri sürecinin sonunda öğrencinin yukarıda geçen tüm kriterlerini değerlendirip öğrencinin kursa ödeyeceği ücreti kendisinin belirlemesini sağlıyoruz... Gerçekten hak ettiğini düşündüğümüz tüm öğrencilerimize farklı oranlarda eğitim bursu sağlıyoruz...

  GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTELERİNE HAZIRLIK KURSU İÇİN İNDİRİM KAZANMAK İSTİYORSANIZ 4 ADIMI UYGULAYIN;

  1. Ücretsiz Deneme Derslerine Katılın Yeteneğinizi (Performansınızı) Değerlendirelim, (%25)

  2. TYT Deneme Sınavına Girin ya da önceki yılki sonucunuzu getirin, (%25) (Lise Hazırlık için 

  3. Portfolyonuzu Getirin, (%25)

  4. Okul başarı puanınızı (Diploma) gösteren belgeyi getirin (%25)

   

  GÜZEL SANATLAR LİSELERİNE HAZIRLIK KURSU İÇİN İNDİRİM KAZANMAK İSTİYORSANIZ 3 ADIMI UYGULAYIN;

  1. Ücretsiz Deneme Derslerine Katılın Yeteneğinizi (Performansınızı) Değerlendirelim, (%30)

  2. Portfolyonuzu Getirin, (%40)

  3. Okul başarı puanınızı (Diploma) gösteren belgeyi getirin (%30)

  ---

  Sanatın dünden bu güne kadar uzanan ve temelini oluşturan perspektif, oran-orantı, ışık-gölge, model ve modülasyon, kompozisyon, çizgi değeri, ton zenginliği ve kadraj gibi tekniklerin öğretildiği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Devlet Güzel Sanatlar Akademisi)  ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi (Tatbiki Güzel Sanatlar) geleneğiyle yoğrulmuş eğitim sistemi başarımızın temelini oluşturmaktadır.

  Çalışmalarımız;

  Temel Desen Eğitimi

  (Yerleştirme ve Oran-Orantı)

  Öğrencinin baktığı tekli ya da çoklu nesne kurgularını nasıl görmesi gerektiğini, başka bir deyişle görünmeyeni nasıl görünür kılması gerekeceğini, ilk başlarda uzun süreli daha sonra yavaş yavaş süreyi kısaltarak zemine nasıl aktarması gerektiği ile çalışmaya başlanmaktadır.

  (Hareket ve Perspektif)

  Yerleştirme ve Oran-Orantı aşamasında çalışması (çizmesi) gereken yaklaşık 50 – 100 arası farklı nesne ya da nesne kompozisyonunu tamamlayan öğrenci bu aşamada uzak – yakın ilişkisini (mesafe), bulunduğu mekânda zemin – göz hizası – tavan ilişkisi ve son olarak görebildiği en sol – karşı – en sağ görüntüyü kâğıda nasıl aktarması gerektiğini arkadan öne doğru geldikçe, aşağıdan yukarıya çıktıkça gözün neyi büyük ya da neyi küçükmüşgibi algıladığını öğrenecektir.

   

  (Plân ve Ton)

  Yukarıda anlatılan dört aşamayı yani 200’e yakın çizimi tamamlayan öğrenci plân ve ton aşamasına görüntüdeki ışık ve gölgeyi betimlemenin de ötesinde bir rengin 12 farklı tonunu (skala) çizdiği görüntü üzerinde planlayarak aktarmayı öğrenmektedir. Bu aşama desende temel eğitimin son aşamasıdır.

   

  İnsan Figürü Eğitimi

  (Model Çizimi)

  Modelden desen çizimi ilk önce ahşap figür çizimi ile başlamaktadır. Baştan ayaklara kadar insan bedenini tanımaya başlayan öğrenci yavaş yavaş ayakta, oturan, eğilmiş ya da çok daha farklı pozisyonlarda poz veren kişiyi akademik anlamda yine uzun süreyle başlayıp yavaş yavaş süreyi kısaltarak çizmeyi öğrenir. Öğrenciye genellikle ödev olarak bu süreçte en yakınındaki insanları çizmesi istenmektedir. Ödevin amacı insanın her zaman en iyi tanıdığı ve bildiği kişi ya da kişileri yakınındaki olduğu vurgusunu hatırlatmak, imgesel çalışmalara alt yapı oluşturmasını sağlamaktır.

   

  (Röprodüksiyon Çizimi)

  Usta ressamların desenlerini kopya ederek başlanan bu süreçte en önemli vurgu öğrencinin tarama ve tonlama tekniği kazanması içindir. Genellikle atölye dışında yapılması öngörülen bir çalışmadır. Öğrenciye gerekli olan materyaller zamanı geldiğinde her güne bir röprodüksiyon şeklinde Katman Sanat tarafından dağıtılır ve öğrenci en az verilen görsel büyüklüğünde bir resim kâğıdına tükenmez kalemlerle çizimleri yapar. Bu tekniğin amacı öğrencinin silgi kullanımını en aza indirgeyip kağıt dokusunu zedelemeden yetenek sınavlarında verilen süreyi güzel kullanmak ve maksimum ton zenginliği elde etmek içindir.

   

  (Figüratif Detay Çözümleme)

  Öğrenci Katman Sanat’a başladığı ilk günden itibaren eskiz defteri taşımak zorundadır ve bu defteri gittiği her yere götürmek ve gördüğü her şeyi özellikle de insan figürü detayı çizmek zorundadır. Bu çözümleme imgesel (hayali) desen çizimlerinde öğrenciye ciddi avantajlar sağlamaktadır.

   

  (Kolaj Defter)

  Katman Sanat’ın eğitim süreci içerisinde öğrencinin en keyif aldığı ödev türü kolaj defter çalışmasıdır. Öğrenci gazete, dergi ya da fotoğraflardan kestiği birbirinden farklı renkte ya da biçimdeki materyalleri (insan, mekân, nesne vs.) bir araya getirerek (çizmek şartıyla) belleğinde sınavda karşısına çıkabilecek her türlü materyali yerleştirmiş olur. Bu yöntem yaklaşık 60 öğrencinin atölye eğitimi sürecinde test edilmiş ve %90 başarı getirmiş bir yöntemdir.

   

  İmgesel (Hayalden) Desen Eğitimi

  İmgesel (Hayalden) Desen; bir nesnenin, nesne kompozisyonunun, iç ya da dış mekânın, hareketli ya da durağan insan ya da hayvan figürünün, teknik ya da asimetrik materyallerin kısacası insana dair ne varsa, söylenildiğinde akla ya da göz önüne gelen görüntünün resmedilmesidir.

  Katman Sanat Güzel Sanatlara Hazırlık Eğitim Merkezi sisteminde imgesel desen için yukarıda anlatılan iki maddede de alt yapı oluşturma teknikleri verilmiştir. Özellikle yetenek sınavlarına hazırlıkta öğrencilerimize aktardığımız en önemli bilgi “kendilerinin farkında olmalarıdır”. Yetenek sınavlarında istenen her zaman çok sadedir, İnsan ve insana dair olan… Öğrenciden ister gerçekçi yapsın, ister gerçekliğin sınırlarını zorlasın istenen özellik çok açıktır… Kendine ait olan yaşamı ya da yaşanmışlıkları kâğıda belirli bir süre zarfında resmetmesi… Bu nedenledir ki sadece çok çizmek ya da çok iyi bir başarıya sahip olmak yetmemektedir, gerçek olan görüntüyü bütün bu kurallar çerçevesinde kendi yaşamındaki (belleğindeki) görüntüyü net bir şekilde ifade edebilmesidir.

   

  Daha Fazlası Daha Azı

  Sıkça Sorulan Sorular

  Ülkemizde ya da Yurt Dışında Güzel Sanatlar Eğitimi almak isteyen öğrencilere Güzel Sanatlar, Sınav Hazırlık ve Yabancı Dil Alanlarında Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Sanat Eğitimi Merkezidir.
  Öğrenci merkezli eğitim sisteminin yanında en doğru, en pratik ve en gerçekçi planlamaya sahip kurumdur. Öğrencilerine ücretsiz TYT Hazırlık eğitiminin yanı sıra sanat tarihi dersleri, okul ve müze gezileri ve uzaktan eğitim avantajları sunmaktadır.
  Kişinin algı, yetenek ve performansına göre değişmektedir. Minimum 3, maksimum 12 aylık bir zaman diliminde hazırlanılmaktadır...
  Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden günümüz Güzel Sanatlar Fakülteleri Özel Yetenek Sınavları ve Eğitim Sistemine hakim kurum olması. Öğrencilerine ücretsiz TYT Hazırlık eğitiminin yanı sıra sanat tarihi dersleri, okul ve müze gezileri ve uzaktan eğitim avantajları sunmaktadır.
  Öncelikle öğrencinin girmek istediği bölümü iyi belirlemesi ve gerçekten istemesi gerekmektedir. Çünkü unutulmamalıdır ki öğrenci hayatını bu bölümü adayacak ve geleceğini bu bölümde öğrenecekleri sayesinde kuracaktır... Sınavlar ile ilgili detaylar üniversitelerin web sayfalarında bulunmaktadır.
  Kişinin performansına göre değişen bir durumdur... Öğrenci gerçekten istediği ve geleceğini şekillendirmek istediği bölüme sistemli bir şekilde ortalama 3-12 ay arası bir hazırlık süreci sonunda istediği devlet ya da vakıf üniversitelerinin Güzel Sanatlar, Mimarlık – Tasarım ve Eğitim Fakültelerini kazanabilir...
  2019 Sınav yönetmeliklerine göre Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi nin %22 si alınarak puan hesaplaması yapılmaktadır.
  2019 Sınav yönetmeliklerine göre OÖBP’nin %11’i alınarak puan hesaplanması yapılmaktadır.
  Lise ve dengi okullardan mezun olunması gerekmektedir. Öğrencinin yetenek sınavına gireceği yıla ait YKS Temel Yeterlilik Testi nden herhangi bir alanından minimum 150 ham puan alması gerekmektedir.
  Kişinin Performansı Doğrultusunda 2-12 ay arasında zaman sürmektedir.
  Sınav aşamaları ve tarzları her üniversitenin kendine özgüdür. MSGSÜ – MÜ AEF 2 aşama, MÜGSF 3 aşamalı sınav yapmaktadır?
  Kişinin algı, yetenek ve performansına göre değişmektedir. Minimum 3, Maksimum 12 aylık bir zaman diliminde hazırlanılmaktadır...
  Güzel Sanatlar Liseleri özel yetenek sınavları TEMMUZ ilk haftasında yapılmaktadır.
  Katman Sanat ta öğrenciler ilk etapta haftanın 4 günü eğitim almaya başlar. İlk 4 ay temel eğitim sürecidir. Devamında ise haftanın en az 6 günlük çalışma sistemine geçilir bu süreçte öğrenciler günün yarısını baraj sınavı için diğer yarısını bölüm sınavına çalışarak geçirirler...
  Resim, Heykel, Seramik & Cam Tasarımı, Grafik Tasarım, Fotoğraf, Geleneksel El Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı, Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı, Çizgi Film & Animasyon, Resim - İş Öğretmenliği, Birleşik Sanatlar gibi bölümler bulunmaktadır.
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Yetenek BARAJ SINAVI (50x70 cm - İMGESEL (Hayali) Tasarım - 180 Dakikadır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Yetenek BÖLÜM SINAVLARI (50x70 cm - İMGESEL (Hayali) Tasarım) - 180 Dakikadır.
  Marmara Üniversitesi GSF Özel Yetenek BARAJ SINAVI (35x50 cm - İMGESEL TASARIM) - 90 dk Marmara Üniversitesi GSF Özel Yetenek BÖLÜM SINAVLARI (35x50 cm - İMGESEL TASARIM) - 90 dk Marmara Üniversitesi GSF Özel Yetenek MÜLAKAT VE DOSYA DEĞERLENDİRME SINAVI - 30 dk
  Marmara Üniversitesi AEF Özel Yetenek BARAJ SINAVI (35x50 cm - CANLI MODEL ÇİZİMİ) - 120 dk Marmara Üniversitesi AEF Özel Yetenek BÖLÜM SINAVI (35x50 cm - İMGESEL TASARIM) - 120 dk
  Özel & Vakıf Üniversiteleri Özel Yetenek Sınavları 35x50 cm - Natürmort kompozisyon çizimi - 90 dk
  Özel yetenek sınavlarına hazırlıkta; kağıda yerleştirme, oran - orantı, hareket ve perspektif sürecinde 2B Desen Kalemi, Plan aşamasında 3B, Ton ve süsleme sürecinde ise 4B kullanılmasını tavsiye edebiliriz...
  LYRA ART DESING, FABER CASTELL (Yeşil Seri), CRETACOLOR ve STABILO fiyat ve kalite açısından önerebileceğimiz markalar arasındadırlar.
  GÜNÜN FIRSATI Fırsatın Bitmesine Kalan Süre
  %36 indirim 2.200 TL 1400 TL

  Fiyat Tablosu

  Süre Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Fiyat Açıklaması
  1 Ay (192 Saat) 1 x 2200 TL 1 x 1400 TL Kazancınız: 800 TL Haftada 6 tam gün Resim Bölümü Hazırlık

  Gün ve Saatler

  Güzel Sanatlara Hazırlık - Hobi Resim - Portfolyo Hazırlık

  Günler Saat Aralıkları
  Hafta İçi
  Pazartesi 11:00 - 19:00
  Salı 11:00 - 19:00
  Çarşamba 11:00 - 19:00
  Perşembe 11:00 - 19:00
  Cuma 0:00 - 19:00
  Hafta Sonu
  Cumartesi 11:00 - 19:00
  Pazar 11:00 - 19:00

  Bu Eğitime Özel Taksit Fırsatları

  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL
  9 Taksit TL TL
  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL
  9 Taksit TL TL
  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL
  9 Taksit TL TL
  Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim TL TL
  3 Taksit TL TL
  6 Taksit TL TL

  Yorum Yapın

  Doğrulama SMS'i gönderilecektir.

  İstanbul Kadıköy Rasimpaşa

  Halitağa Cad. No.36 Kat.2 D.8-9-10-11

  Toplu taşımaya yakın
  Kadıköy Metro Durağı 100 m. uzaklıkta
  Kadıköy çarşı Otobüs Durağı 50 m. uzaklıkta
  Kadıköy çarşı Tramvay 100 m. uzaklıkta
  Eminönü - karaköy Vapur İskelesi 150 m. uzaklıkta
  Beşiktaş Vapur İskelesi 200 m. uzaklıkta
  Kadıköy çarşı Minibüs Durağı 50 m. uzaklıkta
  Mesaj Gönder
  Şimdi Ara
  Kurs.com
  İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

  Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2020

  kurs.com'da yer alan kullanıcıların oluşturduğu tüm içerik, görsel, video, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içerik, görsel, video, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından kurs.com hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için mağaza (ilan) sahibi ile irtibata geçebilirsiniz.