İletişime Geçin

Aklınızdaki sorular için bizimle şimdi iletişime geçiniz Mesaj Gönder

Çocuk Müzik

Firma Uğur Akyol Müzik Merkezi
Web Adresi ugurakyolmuzikmerkezi.kurs.com
Yer
İncelenme 2.371 kişi bu kursu inceledi
Üyelik 3. YIL
Fiyat tablosuna göz at
%25 indirim 400 TL 300 TL

Birebir özel ders olarak haftada bir gün bir saat şeklinde yapılmaktadır.müsaitlik durumunuza göre kurs gün ve saatinizi siz belirlersiniz.

ÇOCUK VE MÜZİK

Müzik,  kendini ifade etme becerisini,  yaratıcılık zevkin ve estetik duygusunu geliştirir; ses ve dil gelişimi ile bilişsel gelişim ve soyut düşünmeye katkıda bulunur.

Çocukta müzik yeteneği doğuştan başlar.  Doğumundan itibaren ses uyarıcısına tepki verir.  Anne ve babasının ayak seslerini tanır. Ağlamalarla ve ses tonunu yükseltip alçaltarak mutluluğunu ve mutsuzluğunu ifade eder. 

Bazı araştırmacılara göre;  çocukların şarkı ve mırıldanmalarını dinleyerek, orijinal dans ve oyunlara uyma çabalarını izleyerek, müziğe karşı doğuştan duyarlı olduklarını gözleyebiliriz. Bu doğal yetenek evrenseldir ve her toplumun üyesi olan çocukta doğuştan vardır. Özetle bebekler,  sesleri algılamada ve müzikal bir uyarana dikkat göstermede, şaşırtıcı bir şekilde yetişkinlerinkine benzer yeteneklere sahiptir. 

3-6 ay arası bebekler, müziğin geldiği kaynağa doğru dönmeye ve bundan aldığı hazzı göstermeye başlar. 

1 yaş çocuğu,  hareketli bir müziğe,  elleri ve sesleriyle katılmaya çalışır. Aynı müzik parçası tekrarlandığında,  tanıyıp aynı hareketleri yapmayı ve aynı sesleri çıkarmayı öğrenir. yani birinci yıldaki en belirgin gelişme,  müziği seslendirmedir. 

2 yaş çocuğu,  müziği dinlemeyi sever ve kendi hareketlerini müzikte var olan ritme uydurma çabasına gider. 

3,  4,  5,  yaşlarında çocukların,  spontan hareketlerle tepki vermekten çok müziği,  oturarak dinleme eğiliminde oldukları görülmektedir.  Bu özellik,  okulöncesi çocuğuna dinleme ve sessiz kalma alışkanlığını da kazandırır. Çocukların,  müziğe verdikleri tepkileri artan bir şekilde içselleştirmeleri ve bunu yaratıcı oyun ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkiler kurma (örneğin dans etme ) şeklinde,  geniş bir bağlamda kullanmalarıyla okulöncesi dönemde müzik etkinliği zenginlik kazanır.  

Okulöncesi dönem çocuğu için müzik ve dans,  kendini ifade etme aracı olmanın ötesinde, onun sosyal gelişimi için de önemli bir etkinliktir. Çünkü çocuk,  müzik eşliğinde arkadaşlarıyla daha kolay bir iletişim kurabilmektedir. 

 

MÜZİK VE MÜZİK EĞİTİMİ ÇOCUĞA NE KAZANDIRIR ?

Müzik,  öncelikle, şarkı ve tekerlemeler yoluyla okulöncesi dönemindeki çocuğun dil gelişimine katkıda bulunur. Bunun yanı sıra müzikal etkinlikler yoluyla çocuğun yaratıcılığını ortaya koymasına fırsat verir. 

Müzik, zihinsel, motor, sosyal beceri ve yeteneklerin gelişimine katkıda bulunmaktadır. 

Müzik eğitiminin, okuma yeteneğine de katkıda bulunduğu açıkça görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre, akademik yılın başında ve sonunda okuma testine tabi tutulan ilköğretim öğrencilerinden, müzik eğitimi alanların, almayanlara oranla daha iyi sonuçlar elde ettikleri görülmüştür. Yapılan pek çok testin sonucunda, notaları doğru seslendiren çocuklarda, harfleri doğru seslendirme oranının daha yüksek olduğu görülmüştür. Müzik eğitiminin olumlu etkisi, okumanın yanı sıra, öğrenme ve yaratıcılıkta da kendini göstermektedir. 

Müzik; 

Kendini ifade edebilme becerisinin ve yaratıcılık zevkini geliştirir. 

Estetik duygusunu geliştirir.

Motor gelişimi ile ritmik gelişimini sağlar.

Ses ve dil gelişimine katkıda bulunur.

Bilişsel  gelişim ve soyut düşünmeye katkıda bulunur.

Sosyal ve grup becerileri kazandırır.

Özetle müzik eğitiminin, okuma, soyut düşünme yetenekleri ve yaratıcılığı kapsayan bilişsel becerilerin gelişmesini desteklediğini, araştırma bulgularına dayanarak söyleyebiliriz.

 

ÇOCUĞUN MÜZİK İLGİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ANA-BABA NE YAPABİLİR ?

Her şeyden önce çocuğun müzikle tanıştırmak üzere belirli bir program içinde hareket edilmelidir. Örneğin, evde zaman zaman televizyon yerine müzik dinlemek, farklı konserlere çocuğu da götürmek gibi. Uyku öncesi klasik müzikle uykuya geçişi sağlamak, uyumayı kolaylaştırdığı gibi, çocukta müzik ilgisinin gelişimini de sağlar. Ancak bütün bunları yaparken; çocuğu keşfetmek, hangi müzik türüne karşı daha fazla ilgi duyduğunu, müzik kulağı olup olmadığını belirlemek gerekir. 

Bir zamanlar Edirne’de ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan müzik, çocuğunda duygusal boşalımını, rahatlamasını sağlayarak, gerginliğini azaltırken,  tedavi edici işlevini yerine getirmektedir. 

Bu nedenle,  anne-baba bir yandan model olmalı ve çocuğu müziğe özendirmeli, öte yandan da onu,  ilgisi doğrultusunda yönlendirmeye çalışmalı ve ilgi duyduğu bir müzik aletini çalması yolunda yüreklendirmelidir. 

Eğitim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bu kursa gitmenin minimum yaş seviyesi 3 olarak bilinmektedir. 3 yaşındaki bir çocuğun perküsyon adı verilen müzik aletleri kullanma yeteneği geliştirilmeye açıktır. Genellikle 4 yaşında başlayan ses eğitimi, müzik kulağının geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. 5 yaşındaki çocuklarda keman ve piyano çalabilmek için gerekli vücut yapısının oluştuğu kabul edilmektedir. Klasik gitara başlama yaşı ise 6’dır.
Çocukların el becerilerini, müzik kulağını, ritim duygusunu ve teorik bilgilendirme sürecini destekleyecek pek çok çocuk müzik kursu bulunmaktadır. Özellikle bedensel farklılıklar göz edildiğinde, bazı kurslara erken yaşta başlamanın faydalı olabileceği bilinmektedir. Çocuğunuzun kişisel gelişimini destekleyecek, onları sosyal bir birey haline getirerek yeteneklerini pekiştirecek kurslar içerisinde piyano ve keman kursu önem taşımaktadı
Çocuk müzik kursunun gelişim sürecine kattığı faydalar, ileriye dönük planlarınızın da şekillenmesine zemin hazırlayacaktır. Zeka gelişimi yönünden büyük bir önemi bulunan kurslar, çocuğunuzun müziği sevmesine ve enstrüman kullanabilmesine olanak tanıyacaktır.
Çocuğa verilen müzik eğitimi yalnızca ritim, ses, nota gibi temel kavramların öğretilmesine katkı sağlamamaktadır. Zeka gelişim düzeyini belirgin seviyelere çıkaran bu eğitim kapsamında, dersi dinleme, anlama ve çalışma yapma gibi süreçler de söz konusu olabilmektedir. Okul başarı oranının artış gösterdiği bu alıştırmalar koordinasyon kavramına yönelik olumlu etkilere de sahiptir.
Çocuk müzik kursunda verilen eğitim farklı çalışma programlarından oluşmaktadır. Bu programlar arasında hem teorik eğitimler hem de uygulamalı süreçler bulunmaktadır. Özellikle zihinsel gelişimi destekleyen çalışmaların yer aldığı kurslarda verilen eğitim eğlenceli programlarla hazırlanmaktadır. Çocukların müzikal bilgi birikimini destekleyen kurslarda güncel eğitim metotlarından faydalanılmaktadır.
Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren seslere karşı tepki verirler. Özellikle anne ve babalarının seslerini ayırt edebilir, ağlayarak ya da ses tonlarını değiştirerek duygularını ifade edebilirler. Müzik yeteneği de çocukların doğumundan itibaren kendini gösterir. Araştırmalar, bebeklerin 3. aydan itibaren sesin geldiği yöne doğru hareket ettiğini göstermektedir. 1 yaşında müziğe elleri ve sesi ile katılan bebekler, 2 yaşından itibaren hareketlerini müziğin ritmine uydurmaya çalışır.
Çocukların müzik dinlemesi, sonrasında dinledikleri şarkıları hatırlamaya çalışmaları ve müzik ile konu hakkında neden sonuç ilişkisi kurmaları zeka gelişimlerinde önemli rol oynar.
Çocukların dinledikleri şarkıları seslendirmeleri, ritim tutmaları ve müziğe kulak vererek dans etmeleri çocukların zihin-kas uyumunu yani psikomotor gelişimlerini destekler. Ayrıca çocukların bir enstrüman çalması; el kol koordisyonlarını artırarak, doğru duruş ve oturma pozisyonlarını almasını sağlayarak bedensel gelişimine de oldukça önemli katkılar sağlar.
Çocukların şarkı söylemesi solunum kontrolü yapmalarını kolaylaştırır ve akciğer gelişimine katkıda bulunur.
Çocuğumuz önce anne mi yoksa baba mı diyecek? diye düşünmeye başlayıp ilk kelimeyi söyletmeye çalıştığımız andan itibaren çocuklarımızın dil eğitimi başlar. Konuşmayı öğrenen çocukların tekerlemeler ve şarkılar söylemeye başlaması da dil eğitiminde önemli bir yer tutar. Şarkı söyleyen çocukların okula başladığında yazı yazmayı öğrenme süreleri de kısalır.
Müzik, insanlar için ortak bir dildir ve üretildiği toplumun kültür özelliklerini içinde barındırır. Müzik eğitimi alan çocukların kültürel birikimleri de artar. Müzik eğitimi aldıklarında sanat becerileri gelişen çocuklar aynı zamanda hem içinde yaşadıkları toplumun hem de başka toplumların kültürleri hakkında bilgi edinir.
Müzik eğitimi alan çocukların çevreyi algılamaları farkılaşır ve hayal gücü genişler. Çocukların yaratıcılıkları üzerinde olumlu etkiler yapan müzik eğitimi ayrıca çocukların özgüvenlerinin artmasını, çevresi ile daha uyumlu olmasını ve sosyalleşmesini de sağlar.
Müzik dinleyen çocuklar bir konu üzerinde dikkatlerini toplamakta zorlanmazlar. Sesleri tanımaları ve ayırt etmeleri kolaylaşır.
Müzik eğitimi; çocukların çevrelerini algılaması ve yorumlamasında önemli katkılar sağlar. Çocukların değişik bakış açıları geliştirmelerini sağlayarak düşünme sistemlerinin gelişmesinde de etkili rol oynar.
Müzik aleti çalmak çocukların duyma duyularının, ritim ve algı becerilerinin artmasına da katkı sağlar. Ayrıca bir enstrüman çalan çocuk kendini daha rahat ifade eder ve çevresi ile daha rahat iletişim kurar.

Henüz yorum bulunmamaktadır...

Çocuk Müzik Kursu İçin Yorum Yapın

Buraya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz.
Doğrulama SMS'i gönderilecektir.

Henüz yorum bulunmamaktadır...

Fiyat Tablosu

Süre Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat
1 Ay (4 Saat) 1 x 400 TL 1 x 300 TL Kazancınız: 100 TL
12 Ay (48 Saat) 12 x 400 TL 12 x 250 TL Kazancınız: 1800 TL

Başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Gün ve Saatler

Günler Saat Aralıkları
Hafta İçi
Pazartesi 13:00 - 22:00
Salı 13:00 - 22:00
Çarşamba 13:00 - 22:00
Perşembe 13:00 - 22:00
Cuma 13:00 - 22:00
Hafta Sonu
Cumartesi 13:00 - 22:00
Pazar 13:00 - 22:00

Bu Eğitime Özel Taksit Fırsatları

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL

İstanbul Bahçelievler Şirinevler

Adnan kahveci bulv. hayat apt. no:224 kat:5 daire:14 Şirinevler Metrobüs Durağı Karşısı

Toplu taşımaya yakın
Şirinevler Metrobüs Durağı 100 m. uzaklıkta
Kurs.com
İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2019

Bana Kurs Bul