Çocuk müzik kursu fiyatları

Çocuk müzik kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek çocuk müzik kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Çocuğum kaç yaşından itibaren çocuk müzik kursuna gidebilir?

Bu kursa gitmenin minimum yaş seviyesi 3 olarak bilinmektedir. 3 yaşındaki bir çocuğun perküsyon adı verilen müzik aletleri kullanma yeteneği geliştirilmeye açıktır. Genellikle 4 yaşında başlayan ses eğitimi, müzik kulağının geliştirilmesi bakımından önem taşımaktadır. 5 yaşındaki çocuklarda keman ve piyano çalabilmek için gerekli vücut yapısının oluştuğu kabul edilmektedir. Klasik gitara başlama yaşı ise 6’dır. 

Bebeklikten itibaren çocuklarda gözlemlenen ritim tutma iç güdüsü, çocuk müzik kursu tarafından doğru alanlara yönlendirilmesi halinde iyi bir sanatçı olabilmesine zemin hazırlamaktadır. Nota okumanın mantıksal düşünme sürecini gerektirmesinden dolayı müziği çocuklara sevdirecek görsel materyaller de küçük yaşlardan itibaren zeka düzeyine katkı sağlayacaktır. 

12 yaşında bir çocuğun akustik gitar, bas gitar ve elektro gitar çalabilme düzeyine ulaştığı kabul edilmektedir. 13 yaş, bateri çalabilme yaşı olarak bilinmektedir.

Çocuğum hangi müzik kursuna gidebilir?

Çocukların el becerilerini, müzik kulağını, ritim duygusunu ve teorik bilgilendirme sürecini destekleyecek pek çok çocuk müzik kursu bulunmaktadır. Özellikle bedensel farklılıklar göz edildiğinde, bazı kurslara erken yaşta başlamanın faydalı olabileceği bilinmektedir. 

Çocuğunuzun kişisel gelişimini destekleyecek, onları sosyal bir birey haline getirerek yeteneklerini pekiştirecek kurslar içerisinde piyano ve keman kursu önem taşımaktadır. 

Çocuk müzik kursunun gelişim sürecine kattığı faydalar, ileriye dönük planlarınızın da şekillenmesine zemin hazırlayacaktır. Zeka gelişimi yönünden büyük bir önemi bulunan kurslar, çocuğunuzun müziği sevmesine ve enstrüman kullanabilmesine olanak tanıyacaktır.

Çocuğumun müzik eğitimi almasının sağladığı olanaklar nelerdir?

Çocuğa verilen müzik eğitimi yalnızca ritim, ses, nota gibi temel kavramların öğretilmesine katkı sağlamamaktadır. Zeka gelişim düzeyini belirgin seviyelere çıkaran bu eğitim kapsamında, dersi dinleme, anlama ve çalışma yapma gibi süreçler de söz konusu olabilmektedir. 

Okul başarı oranının artış gösterdiği bu alıştırmalar koordinasyon kavramına yönelik olumlu etkilere de sahiptir. Özellikle el ve göz arasındaki etkileşimin doğru ve amacına uygun olarak yapılması, çocuk gelişim kursunun sağladığı olanaklardan biri olarak kabul edilmektedir. 

Bu kursa giden giden çocuklarda enstrüman çalabilmenin verdiği özgüven artış göstermekte, sosyalleşme ve sorumluluk alabilme kavramları pekiştirilmektedir. 

Müziğin eğlenceli bir aktiviteye dönüştürülmesiyle birlikte aileler ile gidilecek çocuk müzik kursu uygulamaları bulunabildiği gibi bireysel katılım sürecini hızlandıracak çalışma teknikleri çocuklara büyük bir katkı sağlamaktadır.

Çocuğum müzik kursunda nasıl bir eğitim alacak?

Çocuk müzik kursunda verilen eğitim farklı çalışma programlarından oluşmaktadır. Bu programlar arasında hem teorik eğitimler hem de uygulamalı süreçler bulunmaktadır. Özellikle zihinsel gelişimi destekleyen çalışmaların yer aldığı kurslarda verilen eğitim eğlenceli programlarla hazırlanmaktadır. Çocukların müzikal bilgi birikimini destekleyen kurslarda güncel eğitim metotlarından faydalanılmaktadır.

Çocuk Gelişiminde Müziğin Önemi

Çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren seslere karşı tepki verirler. Özellikle anne ve babalarının seslerini ayırt edebilir, ağlayarak ya da ses tonlarını değiştirerek duygularını ifade edebilirler. Müzik yeteneği de çocukların doğumundan itibaren kendini gösterir.

Araştırmalar, bebeklerin 3. aydan itibaren sesin geldiği yöne doğru hareket ettiğini göstermektedir. 1 yaşında müziğe elleri ve sesi ile katılan bebekler, 2 yaşından itibaren hareketlerini müziğin ritmine uydurmaya çalışır. Okul öncesi dönemde ise, çocukların sosyalleşmesinde müziğin etkisinin çok fazla olduğu belirlenmiştir. Çünkü, müzik çocuklar için bir oyun aracı olmasının yanı sıra arkadaşları ile iletişimlerini kolaylaştıran ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olan en önemli vasıtadır.

Durum böyle olunca bizde sizler için hayattaki en değerli varlığımız olan çocuklarımızın gelişmesinde ve eğitiminde müziğin etkileri nelerdir diye araştırdık. Evinizin neşesi, ailenizin en sevimli üyeleri için yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Çocukların zeka gelişimine katkı sağlar

Çocukların müzik dinlemesi, sonrasında dinledikleri şarkıları hatırlamaya çalışmaları ve müzik ile konu hakkında neden sonuç ilişkisi kurmaları zeka gelişimlerinde önemli rol oynar.

Çocukların psikomotor gelişimlerini olumlu etkiler

Çocukların dinledikleri şarkıları seslendirmeleri, ritim tutmaları ve müziğe kulak vererek dans etmeleri çocukların zihin-kas uyumunu yani psikomotor gelişimlerini destekler. Ayrıca çocukların bir enstrüman çalması; el kol koordisyonlarını artırarak, doğru duruş ve oturma pozisyonlarını almasını sağlayarak bedensel gelişimine de oldukça önemli katkılar sağlar.

Akciğer gelişimine katkı sağlar

Çocukların şarkı söylemesi solunum kontrolü yapmalarını kolaylaştırır ve akciğer gelişimine katkıda bulunur.

Dil gelişimine katkı sağlar

'Çocuğumuz önce anne mi yoksa baba mı diyecek?' diye düşünmeye başlayıp ilk kelimeyi söyletmeye çalıştığımız andan itibaren çocuklarımızın dil eğitimi başlar. Konuşmayı öğrenen çocukların tekerlemeler ve şarkılar söylemeye başlaması da dil eğitiminde önemli bir yer tutar. Şarkı söyleyen çocukların okula başladığında yazı yazmayı öğrenme süreleri de kısalır.

Kültürel birikimleri desteklenir

Müzik, insanlar için ortak bir dildir ve üretildiği toplumun kültür özelliklerini içinde barındırır. Müzik eğitimi alan çocukların kültürel birikimleri de artar. Müzik eğitimi aldıklarında sanat becerileri gelişen çocuklar aynı zamanda hem içinde yaşadıkları toplumun hem de başka toplumların kültürleri hakkında bilgi edinir.

Özgüvenlerini artırır, sosyalleştirir

Müzik eğitimi alan çocukların çevreyi algılamaları farkılaşır ve hayal gücü genişler. Çocukların yaratıcılıkları üzerinde olumlu etkiler yapan müzik eğitimi ayrıca çocukların özgüvenlerinin artmasını, çevresi ile daha uyumlu olmasını ve sosyalleşmesini de sağlar.

Konsantrasyonlarını artırır

Müzik dinleyen çocuklar bir konu üzerinde dikkatlerini toplamakta zorlanmazlar. Sesleri tanımaları ve ayırt etmeleri kolaylaşır.

Bakış açıları değişir

Müzik eğitimi; çocukların çevrelerini algılaması ve yorumlamasında önemli katkılar sağlar. Çocukların değişik bakış açıları geliştirmelerini sağlayarak düşünme sistemlerinin gelişmesinde de etkili rol oynar.

Kendini daha rahat ifade edebilir

Müzik aleti çalmak çocukların duyma duyularının, ritim ve algı becerilerinin artmasına da katkı sağlar. Ayrıca bir enstrüman çalan çocuk kendini daha rahat ifade eder ve çevresi ile daha rahat iletişim kurar.