İletişime Geçin

Aklınızdaki sorular için bizimle şimdi iletişime geçiniz Mesaj Gönder

Disleksi Eğitimimiz Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın

Firma Çocuk Filozoflar Akademisi
Web Adresi cocukfilozoflar.kurs.com
Yer
İncelenme 4.082 kişi bu kursu inceledi
Üyelik 5. YIL
%12 indirim 250 TL 220 TL

Eğitimlerimiz disleksi tanı ve tedavi süreci şeklinde yürütülür. Çocuğa uygun bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanıp uzman kişiler tarafından uygulanır. 

  Özel Öğrenme Güçlüğü'nün 4 katagorisi vardır. Disleksi (okuma ile ilgili yaşanan güçlük), disgrafi (yazma ile ilgili güçlükler,), diskalkuli (matematik becerilerinde yaşanan güçlükler), dispraksi (koordinasyon güçlüğü). Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuklarımıza, özel eğitim tekniklerini kullanarak bireysel akademik destek sağlanmaktadır. Böylece çocuk bir süre sonra kendi yaşıtlarıyla neredeyse aynı seviyeye gelmektedir. Bunları başardığını gören çocuk kendine olan güvenini geri kazanacak, böylece psikolojik olarak da bir adım öne geçecektir.

Disleksi olan çocuklar okumayı öğrenebilirler mi?

Disleksi olan çocuklar okumayı öğrenebilirler, ancak akranlarından daha fazla çaba sarf eder ve daha fazla zaman harcarlar. Tipik bir çocuk akıcı bir şekilde okumayı öğrenebilir ve bu çocuklar okumayı otomatik, hızlı ve zevkli bir şekilde gerçekleştirir buna karşın disleksi olan çocuklar yavaş ve daha fazla çaba harcayan okuyucular olarak kalırlar, okumayı öğrenebilirler ve belli bir seviyeye kadar okumalarını geliştirebilirler. Okuma öbür boyu geliştirilebilen bir beceridir. Bol bol okuma çalışmaları yapılırsa neredeyse normal çocuklar kadar iyi okuyabilirler.

DİSLEKSİNİN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?

 Evet, disleksinin tedavisi mümkündür. Disleksi tanısı konmuş olan çocuğun gelişimsel özellikleri, ilgi ve isteklerini belirleyerek bireyselleştirilmiş bir eğitim programı uygulanır. Bu bireyselleştirilmiş eğitim programında çocuğun eksik ve geliştirmesi gereken alanlar tespit edilerek bu alanlar ilgili eğitimler verilir. Bilgilerin uzun süreli belleğe atması için çocuğun bilgileri hem sürekli tekrar ettirilmeli ve bilgiler kodlama metoduyla anlamasına yardımcı olunmalıdır. Ve bu eğitim esnasında materyallerle bilgilerin somutlaştırılması öğrenmeyi kolaylaştıracaktır. Bu süreçte çocukların için en önemli şeylerden biri ailenin desteğidir. Aile sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü olarak bu tedavi sürecini kolaylaştırıcı bir rol oynamalıdır.

 

Eğitim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Eğitimler bireysel seanslar şeklinde uygulanır.
Herkes kendi hızıyla geliştiğinden ve öğrendiğinden cevaplanması zor bir sorudur. Çocuğunuzun ilgi ve ihtiyaçları,eğitim programının yoğunluğu, çocuğun öğrenme hızı ve sıklığı tedavi sürecini etkileyen etmenlerdir. Çocuğunuzun yaşına, sınıfına, okul başarısına, ilgi ve isteklerine bağlı olarak, eğitim süresi değişebilir. Yoğun oturumlar yeni bir dizi becerinin öğrenilmesi için en iyi yol olabilir ve belki de bu yeni becerilerin kullanımını izlemek için daha az yoğunluklu bir dönem olabilir. Ye
Disleksi olan çocuk okumayı öğrenebilir. Ancak bu süre çocuktan çocuğa farklılık gösterir.
Disleksi olan çocuklar yüksek sesle okuma yapmaktan kaçınırlar. Harfleri veya heceleri tersten okuyabilirler. Okurken hece veya kelime atlarlar. Bazı kelimeleri yuvarlayarak okurlar.
Öncelikle çocuk mutlaka bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve gerekiyorsa özel eğitim almalıdır.
Evet. Doğru eğitim programı uygulandığı takdirde çocuk disleksi semptomlarını yok eder.
Disleksi ömür boyu süren bir problem olsa da, çocuklara okuma ve yazma konusunda yardımcı olabilecek çeşitli eğitimsel müdahaleler vardır. Bu müdahalelerin erken yaşta gerçekleşmesi, müdahaleyi etkin kılar. Müdahalenin tipi ve kapsamı ise çocuğunuzun durumuna göre şekillenir. Çocuğunuz için belirli bir eylem planı hazırlanıp alanında uzman bir eğitimci tarafından uygulanabilmektedir
Yönleri karıştırma, -Saat, hafta, gün ve mevsimleri öğrenme ve kullanmada güçlük, -Uzunluk ve büyüklük kavramlarını sıkıntı, -Rakam ve matematiksel sembollerin öğrenilmesinde güçlük, -Rakamları okuma ve yazmada güçlük, -“b” ve “d” ve “p” harflerini karıştırma, -“E” harfi ve “3” sayısını karıştırma, - Cümleye büyük harfle başlamama, - Akranlarına göre okumayı geç öğrenme, - Yazarken harf atlama, - Ayna hâli yazı yazma, - Tutuk konuşma, - Okunaksız yazma -Yavaş okuma -Yazılı ödevlerden kaçınma,
Konuşmada gecikme görülebilir Birbirine yakın heceli kelimelerde sesler karıştırılır. (“Su” yerine “bu” gibi) Ayakkabıların bağlanmasında başarısızlık yaşanır. Sağ-sol karıştırılır. Bir iş yapılırken her iki el de kullanılır, kullanılacak el konusunda belirgin bir seçim yapılamaz. Alfabedeki harf ve seslerin öğrenilmesinde zorluk yaşanır.
Bir çocuğa disleksi tanısı verilmesi için çocuğun zeka düzeyinin normal veya normal üstü olması gerekmektedir.
Doğru eğitim verildiği takdirde çocuk güçlük yaşadığı becerilerdeki zorlukları aşar.
Gereken eğitim desteği verilmezse semptomlar ortadan kalkmaz ve yetişkinlikte de devam eder.
DİSLEKSİNİN İLAÇ İLE TEDAVİSİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
Disleksi tanısının verilmesi için çocuğun en az 6 yaşında olması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda 7 yaşa kadar beklenmektedir.
Özel Öğrenme Güçlüğü tanısının verilmesi için öncelikle çocuğa WISC-4 testi yapılmalıdır. WISC-4 güncel zeka testidir. Yapılan bu test sonucunda çocuğun zekasının normal veya normalin üzerinde olması gerekir. Ancak bu Disleksi tanısının verilmesi için gerekli olan tek kriter değildir. Çocuğun mutlaka alanında uzman bir kişi tarafından akademik değerlendirmesinin alınması gerekir. Bu iki sonuç birleştirildiğinde ancak çocuğa Özel Öğrenme Güçlüğü tanısı verilir.
Özel Öğrenme Güçlüğü genel tanımı ile okuma, yazma, matematik, konuşma ve muhakeme gibi alanlarda yaşanan güçlüklerin temel adıdır. Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin sözel yetenek dediğimiz kısımlarda yaşıtlarından geri olduğu gözlemlenir. Ancak bu zeka geriliği demek değildir. Çocukların kelime bilgisinin yaşıtlarından daha düşük olduğu anlamına gelir. Disleksi olan bireyler kelime bilgisinde yaşanan bu güçlükten dolayı konuşurken "şey, yani" gibi ifadeleri sıklıkla kullanırlar.
-Numaraları ezberlemekte güçlük yaşama -Akıcı okumada sıkıntı yaşama -Sözlü ve yazılı dili organize edememe
Evet, doğru bir eğitim verildiği takdirde okuma yazma öğrenebilirler.
HER DİSLEKSİ OLAN BİREY ÜSTÜN YETENEKLİ DEĞİLDİR.
EVET. DİSLEKSİ OLAN BİREYLER ETKİLİ BİR EĞİTİM İLE DİĞER BİREYLER KADAR HIZLI OKUYABİLİRLER.
DİSLEKSİNİN EN BÜYÜK NEDENİ GENETİK FAKTÖRLERDİR.
BİR ÇOCUĞUN DİSLEKSİ OLMASININ KOŞULU ZEKA DÜZEYİNİN NORMAL VEYA NORMALİN ÜSTÜNDE OLMASIDIR. DİSLEKSİLİ BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ: -AKICI OKUMA YAPMAKTA ZORLANIRLAR. -OKUDUĞUNU ANLAMAKTA ZORLANIRLAR. -HECELERİ TERSTEN OKUYABİLİRLER.
Evet, disleksinin tedavisi mümkündür. Disleksi tanısı konmuş olan çocuğun gelişimsel özellikleri, ilgi ve isteklerini belirleyerek bireyselleştirilmiş bir eğitim programı uygulanır. Bu bireyselleştirilmiş eğitim programında çocuğun eksik ve geliştirmesi gereken alanlar tespit edilerek bu alanlar ilgili eğitimler verilir. Bilgilerin uzun süreli belleğe atması için çocuğun bilgileri hem sürekli tekrar ettirilmeli ve bilgiler kodlama metoduyla anlamasına yardımcı olunmalıdır.
Disleksi olan çocuklar hatalı okuma yapma, heceleyerek okuma yapmanın yanında okuduklarını anlamakta da zorluk çekerler. Bu zorlukla karşı karşıya olan öğrencilerin işitsel uyarana ihtiyacı vardır. Sessiz okuma yaptıklarında okuduklarını anlamazlar. Bu yüzden çocuklar okuma destekleri aldıklarında mutlaka sesli okuma çalışması yaparak çalışmalılardır.
Öncelikle çocuğun disleksi olup olmadığına mutlaka bir uzman karar vermelidir. Çünkü disleksi belirtileri gibi görünen semptomlar aynı zamanda başka bir bozukluğa da işaret edebilir. Çocuğun edindiği bilgileri kısa sürede unutması hem dikkat eksikliğinin hem de disleksinin belirtisidir. O yüzden mutlaka bir uzmana başvurulmalı ve gereken gözlemler detaylı yapılmalıdır. Size şüpheye götüren durumlar ise şöyle sıralanabilir: -Okuma yazma öğrenmede zorlanma -Hatalı okuma
*Ani tepkiye bağlı olarak çabuk öfkelenme, * Yaşının altında sosyal rekabet duygusuna sahip olma, * Düşünmeden hareket ettikleri için olaylar karşısında sebat gösterememe, * Akranları ile olumsuz ilişki içerisinde olma, * Değişikliğe uyum sağlamada zorlanma, * İletişim bozukluğu yaşama gibi zorluklar yaşar.
Disleksi yalnızca çocuğun okuma-yazma alanını etkileyen bir sorun olarak kalmıyor. Okuma-yazmada zorlanan çocuk, okulda genel anlamda daha da zorlanmaya başlıyor. Arkadaşları için kolay olan okuma ve yazma onlar için büyük bir kabusa dönüşüyor. Çünkü diğer kişilere göre çok daha fazla çaba harcamak zorunda kalıyorlar ve kendilerini doğal olarak kötü hissediyorlar. Bunun yanı sıra eksik, yanlış okumaları bir süre sonra arkadaşları tarafından alay konusu olmalarına neden olabiliyor.
*Başkalarından yardım almaksızın giyinmede güçlük çekme ( 4 yaş ve yukarısı) *Ayakkabılarını bağlamayı ya da düğme iliklemeyi geç öğrenme (2-3 yaş ve yukarısı) *Ayakkabıyı doğru ayağa giymede yaşanan sorunlar (2 yaş ve yukarısı). *Yürürken aşırı ölçüde takılma bir şeylere çarpma *Topu yakalama, fırlatma ve topa vurmada güçlük çekme (3-4 yaş ve yukarısı).
Yaşıtlarına göre daha yavaş okuyan çocuk, eleştirilmekten korkar. Kendilerini ifade etmekte ve zaman zaman oyun kurmakta zorlanırlar. Diğer çocuklar tarafından oyun dışı bırakılabilirler, yalnızlaşabilirler. Bu durumun önüne geçmek için çocuklarınızın yaşadıkları zorluklarla baş etmelerini sağlamak için onlara akademik ve psiko-sosyal gelişim desteği aldırın. Bu durumun kendiliğinden çözülmesini beklemek sadece çocuğun psikolojik olarak örselenmesine sebep olur.
-Harflerin ses olarak ayırt etmekte zorlanırlar -Bazı sesleri ayırt etmekte zorlanırlar(kar, gar,yas, gas....) -Bazı heceleri söylerken ters söylerler (ev, ve, çak-kaç...) -Konuşurken ağırlıklı olarak yani, şey gibi kelimeleri kullanırlar
Disleksi olmayan bir bireyin beyninin sol yarım küresi genel olarak sağ yarım küreden daha büyüktür. Disleksi olan bireylerde bu durum ters asimetri geliştirip şekilde sol beyin yarım küresi sağ beyin küresine göre daha küçük olmuştur.

Henüz yorum bulunmamaktadır...

Disleksi Kursu İçin Yorum Yapın

Buraya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz.
Doğrulama SMS'i gönderilecektir.

Henüz yorum bulunmamaktadır...

Fiyat Tablosu

Süre Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Fiyat Açıklaması
1 Gün (1 Saat) 1 x 250 TL 1 x 220 TL Kazancınız: 30 TL 45 dakikadır

Başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Gün ve Saatler

Günler Saat Aralıkları
Hafta İçi
Pazartesi
Salı 9:00 - 19:00
Çarşamba 9:00 - 19:00
Perşembe 9:00 - 19:00
Cuma 9:00 - 19:00
Hafta Sonu
Cumartesi 9:00 - 19:00
Pazar 9:00 - 18:00

Bu Eğitime Özel Taksit Fırsatları

Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL
9 Taksit TL TL
Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim TL TL
3 Taksit TL TL
6 Taksit TL TL

Henüz video bulunmamaktadır.

İstanbul Şişli Halaskargazi

Rumeli Cd. Panter Apt. No: 69 Kat:4 D:4 Nişantaşı / Osmanbey

Kurs.com
İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2019

Bana Kurs Bul