Disleksi nedir?

Öğrenme güçlüğünün çeşitlerinden biri olan disleksi; okuma güçlüğü demektir. Öğrenme güçlüğü çeken kişilerin zekası normal ya da normalin üzerindedir. Ancak bu kişilerin yaşına, zekasına ve eğitim seviyesine göre öğrenme düzeyleri beklenen düzeyde olmamaktadır.

Disleksi kursu fiyatları

Disleksi kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek disleksi kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Öğrenme güçlüğünün çeşitleri nelerdir?

1. Okuma güçlüğü: Disleksi olarak adlandırılan okuma güçlüğü; hızlı okuyamama, okurken harf ve  heceleri atlayarak ya da  yerlerini değiştirerek okuma, okurken atlama  ya da anlamını bozarak okuma gibi durumlardır.
2. Yazma güçlüğü : Okunaksız ve  düzensiz yazma, harf, rakam ve sözcükleri tersten yazma, noktalama işaretleri kullanmama, kelimeler arasında boşluk bırakmama ya da kelimeleri, birden fazla parçaya bölerek yazma gibi sorunlardır. Yazma  güçlüğü disgrafi olarak isimlendirilir.
3. Aritmetik bozukluk :  Diskalkuli olarak da bilinen aritmetik bozuklukta; matematik terimlerini anlayamama, sayı ve sembolleri tanıyamama, farklı işlemleri yaparak aynı sonuca ulaşma gibi sorunlar yaşanır. Aritmetik güçlük çeken öğrenciler aynı zamanda problem çözme, çarpım tablosu ezberleme gibi konularda sınıf arkadaşlarından geri kalırlar.

Öğrenme güçlüğünün belirtileri nelerdir?

  • Bebeklikte emekleme döneminde zorluk çekerler ve emeklemekten çok yerde sürürünür gibi bir davranış sergilerler.
  • Konuşmada gecikme ve bildiği kelimeleri hatırlamakta zorlanırlar.
  • Yönleri kavrama, sayı sayma, alfabeyi, günleri, ayları sıralı sayma gibi konularda güçlük yaşarlar.
  • Dikkatleri çok çabuk dağılır.
  • Okul çağındaki çocuklar; okuma, yazma ve işlem yapmada güçlük çekerler
  • Okurken ya da yazarken harf ve heceleri atlayarak ya da kelimelerin sonlarını uydurarak okurlar
  • Zamanı karıştırır ve planlayamazlar.
  • Ödevlerini tahtadan geçirmekte zorlanırlar ve ödev yaparken sık sık yardım isterler. 
  • Dikkat eksikliği yaşarlar.