İş güvenliği kursu fiyatları

İş güvenliği kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek iş güvenliği kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

İş güvenliği nedir?

İş güvenliği, iş kazalarının önlenebilmesi amacıyla alınan önlemlerin bütününü oluşturmaktadır. Bu önlem sahası tüm çalışanlar için geçerlidir. İş güvenliğinin amacı, çalışanların can güvenliği hem fiziksel hem de ruhsal anlamda koruyabilmektir. 

İş güveliğini tehdit eden dış faktörlere karşı gerekli önlemlerin alınması halinde olası bir kaza riski minimum seviyeye indirilecektir. Günümüzde iş kazaları içerisinde en çok karşılaşılan durumlar arasında bir cisim tarafından sıkıştırılma, kesilme, batma ve bir yerden düşme yer almaktadır. 

İş kazasının en çok meydana geldiği iller İstanbul, İzmir ve Bursa’dır.

İş güvenliği uzmanlığı hangi belgelerden oluşmaktadır?

İş güvenliği uzmanlığı kursunu tamamlayarak sınavda başarılı olan kişiler için verilen belgeler A,B veya C olarak değişmektedir. C sınıfı belgeye sahip kişiler az tehlikeli, B sınıfı belgeye sahip kişiler az ve tehlikeli, A sınıfı belgeye sahip kişiler tehlikeli olarak kabul edilen pek çok iş yerinde çalışma olanağına sahiptir.

A sınıfı belgeye sahip kişiler çeşitli kurum veya kuruluşların iş sağlığı birimlerinde en az 8 yıl
B sınıfı belgeye sahip kişiler çeşitli kurum veya kuruluşların iş sağlığı birimlerinde en az 3 yıl
C sınıfı belgeye sahip kişiler çeşitli kurum veya kuruluşların iş sağlığı birimlerinde en az 3 yıl

çalıştığını belgelemek zorundadır.

İş güvenliği kursunda neler öğreneceğim?

İş güvenliği uzmanlığı kursuna katılan tüm katılımcılar için temel iş güvenliği eğitiminin verilmesi zorunludur. İlerleyen çalışmalarda ilk yardım eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi, kalite, çevre ve denetçi sistemleri eğitimi, acil durum ve yangın eğitimi, patlamadan korunma, risk değerlendirme ve uygulamalı eğitimlerin de yer aldığı bu kursta kurumların hazırladığı programlar çalışmaların içeriğini belirlemektedir.