Sosyal bilgiler nedir?

İlköğretim ve ortaokullarda işlenen sosyal bilgiler, öğrencilerin sosyal yaşama adapte edilmesini sağlayan, vatandaşlık, coğrafya, tarih gibi konuları kapsayan bir derstir. Bu dersin temel amacı, öğrencilere kendi kültürlerini, hak ve sorumluluklarını, vatandaşlık görevlerini benimsetmek, çevresini ve dünyayı tanımasını sağlamaktır.

Sosyal bilgiler kursu fiyatları

Sosyal bilgiler kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek sosyal bilgiler kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Sosyal bilgiler dersinde hangi konular işlenir?

Sosyal bilgiler dersinde işlenen temel konular şunlardır;
 

 • Vatandaşlık görev ve sorumlulukları
 • Atatürk ilke ve inkılapları
 • Türk tarihi
 • Temel hak ve hürriyetler
 • Coğrafya
 • Bilim ve teknik
 • Ulus ve bayrak sevgisi
 • Aile kavramı
 • Toplum ve birey arasında ilişki
 • Ekonomik değerler ve uluslar kaynaklar
 • Yardımlaşma ve sorumluluk bilinci
 • Türk örf ve adetleri
 • Demokratik yaşam kuralları
 • Çevre bilinci