KPSS Nedir?

KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı, devlet dairelerinde, kamuda çalışacak olan personeli seçmek için ÖSYM tarafından yapılan bir sınav türüdür. Kamu kurum ve kuruluşlarına ilk defa ataması yapılacak kişilerin girdiği bir sınavdır. Kendi içerisinde kamu görevlerine dağılan kadrolar; A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

KPSS Kursu

Kamu Personelini Seçme Sınavı (KPSS)’na girecek olan adayların sınav başarılarını ve motivasyonlarını arttırmak için planlı ve programlı çalışmanın ana mantığını ortaya koyan eğitim merkezleridir. Kendi içerisinde çeşitlilik gösteren KPSS için ayrı ayrı çalışma planları oluşturulabilir. Zaman ve disiplini bir araya getiren KPSS kursları herkese uygun çalışma ortamları da sunmaktadır.

KPSS Kursu Fiyatları

KPSS kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kursun bulunduğu lokasyon, kurs programı, kursiyer sayısı ve kursu verecek olan eğitmenlerin kalitesine göre farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla kurs fiyatlarını bu faktörler belirler. Şimdi birlikte bu faktörlerin fiyat üzerinde nasıl bir etki yaptığını inceleyelim. Kpss kurs fiyatlarını etkileyen sebepler;
 • Kursun Toplam Saati/Süresi
 • Kursun Bulunduğu Lokasyon
 • Kurs Programı
 • Kursiyer Sayısı
 • Eğitmenlerin Kalitesi

KPSS’yi Kazanmak Zor Mu?

KPSS sınavı için yüzbinlerce insan çalışıp, emek veriyor.

Günümüz Türkiyesi’nde devlet kademesinde yani kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak sanıldığı kadar kolay değil.

Günlerce, haftalarca, aylarca ve hatta yıllarca çalışıp kazanamamış da olabilirsiniz.

Bütün konuları biliyor olmanız da bazen sizi sınavda başarılı bir sonuca götürmeyebilir. Eğer zaman ve stres yönetimini sağlayamazsanız başarısızlık kalıcı hale de gelebilir.

Kimi zaman ise sıklıkla yapılan hatalardan birisi de kuşkusuz sınava çalışma süreçlerinde kişilerin kendisini her türlü sosyal etkinlikten soyutlamasıdır.

Kendinizi eve hapsedip binlerce soru çözüp, yüzlerce kitap bitirmeniz de fayda sağlamayacaktır. Bütün bunlardan dolayı KPSS sınavını sadece sınava çalışanlar kazanmaz!

Çünkü kimi adaylar üç ay çalışarak çok yüksek puanlar alırken; bazı adaylar ise yıllarca sınava girip barajı dahi aşamaz.

KPSS kursuna katılan her birey bir disiplin çerçevesinde sınava çalışır. Fakat sosyal hayatlarından fedakarlık etmek zorunda kalmazlar.

Kpss kursları kişinin düzeyine ve kişinin kendisine özel programlar ile ders çizelgeleri hazırlayarak kursiyerlerin sınavda başarılı olmalarını sağlarlar. Dolayısıyla başarının sırrı bir KPSS kursundan geçmektedir.

KPSS Sınavında Neler Soruluyor?

KPSS çeşitli alanlardan farklı soru sayılarıyla gerçekleştirilen bir sınav tipi. Farklı alanlardan kasıt; Genel Kültür, Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Öğretmenlik Alan Bilgisi. Şimdi birlikte bu alanların içeriğini ve sınav içerisindeki yaklaşık oranını ÖSYM kriterlerine göre gözler önüne serelim.

1. Genel Yetenek: Kpss genel yetenek sınavı sözel ve sayısal kısım olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel yetenek sınavının sözel kısmı dil bilgisi ve anlama yeteneğini açığa çıkaran muhakeme sorularından oluşmaktadır. Öte yandan sayısal kısımda ise temel mantıksal ve genel matematik soruları sorulmaktadır. Genel yetenek sınavında sözel kısmın da sayısal kısmın da yaklaşık dağılımı %50’dir.

2. Genel Kültür: Kpss genel kültür ise tarih, coğrafya, temel hukuk ile güncel konulardan oluşmaktadır. Tarih bilgisi genel kültür sınavında soru dağılımı açısından %45’lik bir orana sahip. Tarih konularına baktığımızda sorular daha çok Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nden gelmektedir. Coğrafya konu başlığında ise Türkiye’nin fiziksel, beşeri ve ekonomik özellikleri üzerinden sorular sorulur. Diğer yandan da temel vatandaşlık üzerinden hukukun temel kavramları, anayasanın işleyişi ve idareden sorular gelir. Son olarak, genel kültür kısmında Türkiye ve Dünya’da yaşanan sosyal, toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeler üzerinden güncel sorular sorulmaktadır. Özetle, genel kültür ve genel yetenek konularından toplamda 120 soru sorulur. Bu 120 sorudan 60’ı genel yetenek; diğer 60’ı da genel kültür sorularıdır. Ösym’nin bu sorular için adaylara tanıdığı süre ise 130 dakikadır.

3. Eğitim Bilimleri: Eğitim bilimlerinde yoğunlaşılan konular ise; rehberlik ve özel eğitim, sınıf yönetimi ve kontrolü, gelişim ve öğrenme psikolojileri,ölçme ve değerlendirme metodları, öğretim teknolojisi, öğretim planlama ve materyal tasarımı ve yeni programlar geliştirmedir. Eğitim bilimlerinden toplamda 80 soru sorulmakta ve Ösym’nin adaylara tanıdığı süre ise 100 dakikadır.

4. Hukuk: Ösym, hukuk konu başlığı altında özel ve kamu hukuku olmak üzere iki alandan da sorular sormaktadır. İdare Hukuku ve İdari Yargı, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk,Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularında hemen hemen eşit ölçülerde sorular sorulmaktadır. Hukuk alanında toplamda 40 soru sorulmakta ve adaylara ise 50 dakika verilmektedir.

5. İktisat: İktisat alanında ise yine ikili bir ayrım söz konusudur. Ösym hem mikro ekonomiden hem de makro ekonomiden ayrı ayrı sorular sormaktadır. Teorik açıdan iktisat tarihi, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat, banka sistemleri ve kredi modelleri, kalkınma ve büyüme stratejileri konularından toplamda 40 soru sorulmaktadır. Hukuk alanında olduğu gibi 40 soru için Ösym’nin verdiği süre 50 dakikadır.

6. İşletme: Ösym işletme konu başlığında toplam 40 soru sorup 50 dakika süre vermektedir. İşletme konusunun altında işletme,üretim,finansal ve pazarlama yönetimi konularından soru sormaktadır.

7. Maliye: Maliye’de üstünde durulan konular ise daha çok vergi ve maliye politikalarıdır. Bunun dışında kamu gelir,gider ve borçları da soruların en yoğun sorulduğu kısımdır. Öte yandan hukukla bağlantılı olarak vergi hukuku konularından da soruların geldiği bilinmektedir. Ösym maliye alanında adaylara toplamda 40 soru sormakta ve 50 dakika süre vermektedir.

8. Muhasebe: Muhasebe alanına baktığımızda büyükçe bir oranı Genel Muhasabe kapsamaktadır. Soruların yaklaşık %65-70’ine yakını genel muhasebeden sorulmaktadır. Bunun yanısıra en çok bilinmesi gereken konu ise kuşkusuz mali tablolar analizidir. Bu alanda da yine 40 soru sorulup 50 dakika süre verilmektedir.

9. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: Çalışma ekonomisi ve İş hukuku konularını da içeren, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında da 40 soru sorulmakta ve adaylara 50 dakika süre verilmektedir. İş hukuku, sosyal güvenlik ve sosyal politika, çalışma sosyolojisi ve çalışma psikolojisi konularında sorular sorulur. Ancak en çok soru İş Hukuku alanında sosyal güvenlik ve sosyal politikadan gelmektedir.

10. Ekonometri:

11. İstatistik:

12. Kamu Yönetimi: Kamu, devletle ilgili olandır. Dolayısıyla devletle ilgili olan da muhakkak politiktir. Yönetim bilimlerinden, sosyolojiden, siyasal yaşamdan, kent sorunsalından, siyaset biliminden ve toplumlar arasında bir sözleşme niteliği de taşıyan anayasadan sorular gelmektedir. Bu alanda da 40 soru ve 50 dakika kuralı geçerlidir.

13. Uluslararası İlişkiler: Uluslararası İlişkiler alanına baktığımızda ise karşımıza daha çok siyasi ve sosyal içerikli konular çıkmaktadır. Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerde temel alınan teoriler (realizm-idealizm), uluslararası güncel problemler, uluslararası siyasi,askeri ve sosyal örgütler (Nato,BM), Türkiye tekelinde ise dış politikanın kontrol araçları ve değişim gücü üzerinden sorular sorulur. Birçok alanda olduğu gibi uluslararası ilişkiler alanında da toplamda 40 soru sorulmakta ve 50 dakika süre tanınmaktadır. Ayrıca bu alandan en çok sorunun geldiği konu ise uluslararası hukuktur.

14. Öğretmenlik Alan Bilgisi: Öğretmenlik Alan Bilgisi’nden 50 soru sorulmakta ve Ösym’nin adaylar için tanıdığı süre 75 dakikadır. Öğretmenlik alan bilgisinin sınav içerisindeki ağırlığı %80; alan eğitimi soruları ise %20 dolaylarındadır.
 • KPSS KURSUNA KİMLER KATILABİLİR ?

 • KPSS-A VE KPSS-B NE DEMEKTİR ?

 • KPSS MEMURLUK KURSLARI KPSS ÖĞRETMENLİK KURSLARI NEDEN KPSS KURSUNA GİTMELİYİM ?

 • KPSS’Yİ KAZANMAK İSTEYEN BİR KİŞİ NASIL HAZIRLANMALIDIR ?

 • NASIL BİR KPSS KURSUNA GİTMELİYİM ? KPSS KURSUNUN AVANTAJLARI NELERDİR ?
  KPSS’YE GİRERKEN PROFESYONEL BİR DESTEK ALMALI MIYIM?