Coğrafya kursu fiyatları

Coğrafya kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek coğrafya kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Coğrafya kursunun içeriği nedir?

Dünyanın şekli ve hareketleri, coğrafi konum, yerel saat hesaplama ve ortak saatler, harita bilgisi, iklim ve bitki örtüsü, yer şekilleri, Türkiye Coğrafyası, ekonomik coğrafya, nüfus ve yerleşme vb. konular coğrafya dersinin temel konularını oluşturur.

Coğrafya dersi zor mu?

Coğrafya dersiYGS, LYS ve KPSS'de yer alan derslerdendir. Bazı konularının sayısal işlemlere dayalı olması sözel öğrencilerini zorlarken bazı konularının ezbere dayalı bilgilerden oluşması sayısal öğrencilerinin zorlanmasına neden olmaktadır. Sanıldığı kadar zor olmayan coğrafya dersine programlı çalışılması, düzenli konu tekrarı yapılması ve sıkça konu tarama testlerinin çözülmesi bu dersteki başarıyı artıracak bir etkendir.

Coğrafya, pek çok öğrenci tarafından ezberlenerek çalışılabilecek bir ders gibi algılanmaktadır. Bu da dersin zor olduğu fikrini oluşturmaktadır. Bazı konu başlıkları için bu kural geçerli olsa da genel olarak konuların neden sonuç ilişkisine dayandırılarak öğrenmesi oldukça kolaydır.

Coğrafya dersine nasıl çalışılmalıdır?

Coğrafya dersi; harita bilgisinden yer şekillerine, iklim özelliklerinden nufüs ve yerleşmeye kadar pek çok konuyu kapsamaktadır. Ayrıntılı ve birbiriyle bağlantılı konuları içeren coğrafya dersi her zaman bir bütün olarak düşünülmeli ve çalışılırken konu atlanmamalıdır. Bir konu başlığında eksik bırakılan bilgiye sonraki başlıklarda ihtiyaç duyulabilir. Kursa ön hazırlık yaparak gelmek,öğrenilen konuyu gün sonunda tekrar etmek ve deneme soruları çözmek bilgilerin kalıcılığını artıracaktır. Dersin genelinde sebep sonuç ilişkisi kurmak, ezber gerektiren konularda kodlama yapmak, görsel materyallerden yararlanmak, harita ve atlasları kullanmak dersi anlamayı kolaylaştıracak ve çalışmayı keyifli hale getirecektir.