Liderlik kursu fiyatları

Liderlik kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek liderlik kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Liderlik eğitimine neden katılmalıyım?

Liderlik ve yöneticilik birbirine yakın kavramlar gibi görünse de iş dünyasında artan rekabet ortamı firmalarda yöneticilerin yanı sıra liderlere duyulan ihtiyacı da artmıştır. Her  lider, bir yönetici vasfı taşısa da her yönetici liderlik özelliğini ortaya koyamayabilir. Bu nedenle; iş gücü verimliliğinizi artırmak, potansiyel liderlik kabiliyetinizi ortaya çıkarmak ve iş dünyasında rakiplerinizin önüne geçmek için liderlik kursuna katılmalısınız.

​Lider ile yönetici arasındaki farklar nelerdir?

  • Yönetici sadece yönetir, lider ise yenilikler yapar.
  • Yönetici var olan durumu korumaya çalışırken lider daima daha iyiye  ulaşmayı hedefler.
  • Yönetici motivasyon amacıyla ödüllendirme ve cezalandırma gibi yöntemler uygular, lider moral verme, fikir alışverişi gibi yöntemlerle motive eder.
  • Yönetici otoriter bir tutum sergilerken lider iş birliği yapar.
  • Yöneticiler kurallara dayalı bir çalışma prensibi ile hareket ederler. Liderler ise yeni yaklaşımlar  benimseyerek farklı stratejiler uygularlar.