Sayıştay denetçi yardımcılığı kursu fiyatları

Sayıştay denetçi yardımcılığı kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek sayıştay denetçi yardımcılığı kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Sayıştay denetçi yardımcılığı kursuna kimler katılabilir?

Sayıştay denetçiliği sınavına girecek adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Sınava girecek adayların hukuk, iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, işletme iktisat vb. fakültelerden mezun olmaları gerekmektedir. Açıköğretim İİBF fakültesi mezunları da sayıştay denetçi yardımcılığı sınavına katılabilir.  Adayların 35 yaşını aşmamış olması gerekmektedir. Ayrıca 2 defa yazılı ve sözlü sınava girip başarısız olan adaylar tekrar sınava başvuramazlar.
 

​ Sayıştay denetçi yardımcılığı kursunda hangi konular anlatılmaktadır?

Sayıştay denetçi yardımcılığı kursunda anlatılacak konuların dağılımı sınav içeriğine göre oluşturulmuştur. Bu konular; tarih, coğrafya, matematik, gibi genel kültür konularının yanısıra Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Maliye, İktisat gibi alan bilgisi konularından oluşur.

Sayıştay denetçi yardımcılığı sınavı;

Eleme sınavı, kurum sınavı ve sözlü sınav olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Çoktan seçmeli sınav usulünde yapılan eleme sınavı ÖSYM tarafından gerçekleştirilir. Sayıştay denetçi yardımcılığı sınavına başvuru yapabilmesi için gerekli nitelikleri taşıyan herkes bu sınava katıbilir.  Kurum sınavı; sayıştay tarafından gerçekleştirilir ve klasik yazılı sınav usulüyle yapılır. Sözlü sınav kurum sınavında olduğu gibi sayıştay tarafından gerçekleştirilir ve 70 puan ve üzeri alanlardan, alınacak kadro sayısının 3 katı aday bu sınava çağrılır.