Bağlama kursunda neler öğreneceğim?

Kurs süresince bağlamanın tüm teknikleri hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz gibi solfej ve nota bilgisine yönelik çalışma süreçlerinden de geçeceksiniz. Özellikle parçaları notalarına göre okuyabilme ayrıcalığına sahip olacağınız kurs süresince armoni eğitimi de alacaksınız. Başlangıç aşamasında enstrümanın tanıtıldığı kurs, daha sonraki süreçlerde sizlere mızrap tutma ve vurma tekniklerine yönelik kendinizi geliştirme imkanı sunacaktır.

Metronom ile ritmik bir şekilde bağlamayı nasıl çalmanız gerektiğini, şelpe tekniğinin inceliklerini ve Türk Halk Müziği’nde en çok tercih edilen makamları öğrenme fırsatı yakalayacağınız bağlama kursunda kapsamlı bir eğitim sürecine dahil olacaksınız. Bu süreç sonunda nota sehpasına yerleştirilen bir parçayı çalabilecek düzeye ulaşabileceksiniz.

Bağlama kursu fiyatları

Bağlama kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek bağlama kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Bağlama çalmak zor mudur?

Bağlamanın diğer bir çok enstrümandan ve özellikle sazdan ayrı olarak çalınma teknikleri arasında farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Teknik bakımdan enstrümanı çalacak seviyeye ulaşmak için zorlu çalışma süreçlerini geride bırakmanız gerekmektedir. Ancak bu sürecin ardından çalışmalarınıza hız verecek uygulamalarla enstrümanın tüm zorlu süreçlerini geride bırakmanız da mümkün.

Özellikle ev içi çalışmalara hız vermeniz, kendinizi geliştirecek kurs süreçlerine dahil olmanız ve enstrüman hakimiyetinizi güçlendirecek çalışmalarla süreci olumlu hale dönüştürmeniz bağlamanın tüm zorluklarını ortadan kaldıracaktır.

Bağlama nasıl bir enstrümandır?

Türk Halk Müziği'nin en çok tercih edilen enstrümanları arasında yer alan bağlama, pek çok türle tanınmaktadır. Dut, kestane, ceviz ve ardıç gibi ağaçlardan yapılabilen bağlama alt, orta ve üst tellerden oluşmaktadır. Mızrap ve parmakla çalınan bağlamanın 7 teli bulunmaktadır. 

İyi bir bağlamanın ağaç yapısının da sağlam olması gerekmektedir. Özellikle dut ağacı önem taşımaktadır. Ağacın damarlarının kütükten kesilmesi ve bir süre kurutulmaya bırakılması şarttır. Bu sürecin ardından işçilik, alt ve üst eşik ile vurgu dizaynı da bağlamanın sağlamlığını ön plana çıkaran etmenlerden biri olarak bilinmektedir.

Bağlama kursunun belirli bir yaş seviyesi var mı?

Genellikle 8 ve 10 yaşını aşan çocuklara verilen kursun maksimum yaş sınırı bulunmamaktadır. Enstrümana ilgi duyan, kendini geliştirmeyi hedefleyen, derslere katılarak çalışma süreçlerine yönelik olumlu adımlar atmak isteyen herkes bağlama öğrenebilmektedir.

Gruplar halinde veya birebir olarak verilebilen kurslar ile enstrümanın tüm teknik detaylarını öğrenebileceğiniz gibi Türk Halk Müziği’nin önde gelen parçalarını çalabilme ayrıcalığına sahip olacaksınız. Enstrümanı öğrenme sürecinizi etkileyen bir diğer etmen de çalışma düzeninize gösterdiğiniz ilgi olarak bilinmektedir.

Bağlama çeşitleri nelerdir?

Bağlama; Türk Halk Müziği'nde  yaygın olarak kullanılan telli bir çalgıdır. Kullanılan tekniğe göre parmak ya da mızraplarla çalınan bu müzik aleti, yörelerine, boyutlarına ve yapılış şekillerine göre farklı isimler  almıştır.

Oyma bağlama: Kurutulmuş tomruk gövdelerini çeşitli aletler yardımıyla oyarak yapılan bağlama çeşitlerine oyma bağlama adı verilir. Oyma bağlama yapımı zahmetli ve  masraflı olduğundan son yıllarda fazla tercih edilmemektedir.

Yaprak Bağlama: Dilimli bağlama olarak da adlandırılan bu bağlama çeşitleri; iyi kurutulmuş ağaç parçalarının kalıplarla  birbirine yapıştırılması sonucu elde  edilir. Maliyetinin az ve işçiliğinin kolay olması nedeniyle bağlama yapımında oyma tekniğine göre daha fazla tercih edilir.

Meydan Sazı: Bağlama  ailesinin en büyüğüdür. 12 teli olan bu saz meydanlarda çalındığından dolayı bu adı almıştır ama  bazı yörelerde 12 telli saz olarak da adlandırılır. 30-32 perdesi olan meydan sazının 'davudi' bir sesi vardır. Kahramanlık türkülerinde  ve zeybek türkülerinde  davudi sesinden dolayı ağırlıklı olarak meydan sazı tercih edilir.

Aşık Sazı: Bağlama ile arasında fazla fark bulunmaktadır. Aşıkların kullandıkları saz olmasından dolayı bu adı almıştır. 6 telli olan aşık sazının 13-15  perdesi bulunur. 

Divan Sazı: Meydan sazından  daha küçük olmasına  rağmen bağlama ailesindeki büyük sazlardandır. Tamburu andıran mistik ve tok sesi nedeniyle uzun hava açılışlarında yaygın olarak kullanılır.

Bağlama: Bağlama ailesinin temel sazıdır. 9 telli olan bağlama divan sazından beş ses tizdir. 19 farklı düzende çalınabilir.

Cura: Özellikler yörükler tarafından kullanılan Cura, bağlama ailesinin en küçük sazıdır. Bağlamanın bir oktav tiz sesine ayarlanır. Kıvrak ve hareketli çalınması nedeniyle oyun havalarında sıkça  kullanıllır.

Bozuk: Bağlamanın bazı yörelerdeki adı bozuktur. Ebat olarak bağlama ile aynı ölçüdedir. 15-18 perdesi olan 'bozuk'ta da bağlama gibi üçerli gruplar halinde 9 tel bulunur.

Bulgarı: Cura ile benzerlik gösteren 'Bulgarı' özellikle  Kayseri ve  çevresinde kullanılır. Dört telli bulgarılar olduğu gibi 2  telli olanları da bulunur. Toros  çevresine  yerleşen Bulgarı  boylarının kullandıkları bir saz çeşidi olduğundan bu adı almıştır. 

Çöğür: Kısa sap olarak da adlandırılan bu bağlama türü etkileyici sesi nedeniyle tasavvufi eserlerde yaygın olarak kullanılır. 

İki Telli Saz: Günümüzde  sayısı oldukça azalan iki telli saz Anadolu'nun en eski sazlarındandır. Adından anlaşıldığı gibi sadece 2 teli vardır. Çiftetelli oyunlarında kullanılan bu bağlama çeşidinden dolayı bu halk oyununa 'Çiftetelli' adı verilmiştir.

Irızva: Güney Anadolu'da yaşayan Türkmenler arasında yaygın olan bir saz çeşididir. 13 perdeli olan ve üç teli bulunan 'Irızva' arka kesiminden bakıldığında  üçgene  benzer. Bazı yörelerde  'karadüzen' olarak adlandırılır.

Karadüzen: Irızvanın biraz büyüğüdür. Karadüzen bağlamada 'ırızva'  gibi tezene ile değil parmak uçları ile çalınan sazlardandır.

Tambur: Yalnzca Türklerde görülen bu saz Türk Halk Müziği'nde  yaygın olarak kullanılır. Divan sazından bir oktav bağlamadan ise dört ses tiz olan tambur divan sazının curası olarak da bilinir.