İşyeri hekimliği kursu fiyatları

İşyeri hekimliği kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek işyeri hekimliği kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

İşyeri hekimi kimdir?

Bir iş yerinde, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışanların işe bağlı olarak oluşabilecek herhangi bir sağlık problminden korunması , meslek hastalıkları ve meslek kazalarına bağlı oluşabilecek yaralanmaları önlemekle sorumlu olan hekimdir.

Nasıl işyeri hekimi olunur?

Tıp fakültesi mezunu olup işyeri hekimliği kursuna katılan ve kurs bittikten sonra yapılan sınavda başarılı olan hekimler, iş sağlığı ve güvenliği alanında ez az beş yıl deneyimi olan hekimler ve iş müfettişleri, talep etmeleri halinde bu alanda, işyeri hekimliği yan dal uzmanlarıyla birlikte en az 150 saat teorik ve uygulamalı eğitim alan halk sağlığı uzmanları işyeri hekimliği sertifikası alırlar. İşyeri hekimliği sertifikasına sahip olanlar işyeri hekimi olarak görevlerine devam edebilirler.

İşyeri hekimliği kursuna kimler başvurabilir?

Tıp fakültesi mezunlarının başvurabildiği iş hekimliği kursuna ayrıca yabancı ülkelerden tıp fakültesi diploması alanlarda başvurabilir. Ancak bu başvuru sahiplerinden YÖK'ten alacakları denklik belgesini getirmeleri istenir.

İş hekimliği kursunda neler öğreneceğim?

İş sağlığı kavramının ortaya çıkışından itibaren bu mesleğin dünyada ve Türkiye'de uygulanama biçimlerinin ele alındığı kursta ayrıca bu mesleğin gerekliliklerine değinilir. Buna bağlı olarak ders içeriğinde iş hukuku, kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği gibi mevzuatların yanı sıra iş yerinde sağlık gözetimi, iş kazaları, mesleki hastalıklar, çalışma yaşamı ve beslenme , iş sağlığı ve etiği gibi pek çok konu kapsamlı olarak anlatılılır.