Yaratıcı drama nedir?

Yaratıcı drama belirli bir konu üzerinde farklı tekniklerden yararlanılarak gerçekleştirilen etkinlikler bütünüdür. Yaratıcı dramada rol oynama ve doğaçlama gibi teknikler yoğun olarak kullanılmaktadır. Farklı yaş gruplarına verilen bu eğitimin amacı hem ruhsal hem de zihinsel gelişime katkı sağlamaktır. Kısacası yaratıcı drama "oyun yoluyla öğrenmek" olarak tanımlanabilir.

Günümüzde yaratıcı dramanın bir eğitim aracı olarak kullanılması duygu ve düşüncelerin geliştirilmesi, eleştirel düşünme yeteneğinin pekiştirilmesi, sosyal gelişim, iletişim ve dil alışkanlıkları gibi pek çok hedefe hizmet vermektedir.

Yaratıcı drama kursu fiyatları

Yaratıcı drama kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek yaratıcı drama kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Yaratıcı drama kursunun faydaları nelerdir?

Yaratıcı drama kursu çocuğunuzun düş dünyasını zenginleştirir, çekingenlik, özgüven eksikliği ve hiperaktivite gibi problemleri ortadan kaldırmasına da katkı sağlar. Bu kursta verilen eğitim okul çağındaki çocukların derslerinde başaırlı olmasına ve odaklanma ile ilgili yaşadıkları eksiklikleri gidermesine de aracı olmaktadır. 

Yaratıcı drama kursunda amaç öncelikli olarak çocuğun eğlenebilmesidir. Ancak bu eğlenme anlayışı öğrenme sürecine de büyük bir etki etmektedir. Özellikle ileride tiyatroda oynamak isteyen kişiler de bu kursa katılarak kendilerini doğru şekilde ifade etme yeterliliği kazanmaktadır.

Yaratıcı drama kursu çocuğunuzun dünyasını anlamanızdaki en büyük aracıdır.

Yaratıcı drama kursunda çocuğum ne öğrenecek?

Bu kursta çocuklara verilen eğitimin öncelikli amacı eğlenme ve hayal gücünü geliştirebilmedir. 
Özellikle kişisel gelişim sürecinde çocuğu yaşama adapte eden yaratıcı drama kursunda yaratıcılık, estetik alıgısı, empati kurma, iş birliği, yardımlaşma, dil becelerileri, iletişim, özgüven gibi kavramların pekiştirilmesi de mümkün hale gelmektedir.

Yaratıcı drama kursunda farklı yaş gruplarına göre yapılan bazı egzersizler ve çalışmalar şunlardır :

Tanışma, bir mesleği anlatma, mektup, heykel canlandırma, hikaye tamamlama, göz teması, hikaye yazma, doğaçlama, ayna çalışmaları, oyun eleştirisi, gözlem, ailelerin meslek tanıtımı ve canlandırması, radyo tiyatrosu vb.

Yaratıcı drama kursuna katılım şartı bulunuyor mu?

Yaratıcı dramanın en etkili olduğu yaş aralığı 4 ile 14 olarak kabul edilmiştir ancak bu eğitim yetişkinlere de verilmektedir. 3 yaşını tamamlayan her çocuk yaratıcı drama kursunda yapılan çalışmalara dahil olabilmektedir.

Yaratıcı drama neyi amaçlar?

Yaratıcı dramanın üç farklı amacı bulunmaktadır. Birincisi, kişinin kendini tanımasını ve çevresine karşı bilinçli olabilmesidir. İkincisi, duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmesidir. Üçüncüsü, ahlaki değerlerin ve topluma yönelik kavramların anlamlandırılmasıdır. 

Bu üç öğreti de kişisel gelişim sürecinde hem çocuklara hem yetişkinlere büyük bir katkı sağlamaktadır.