Türk dili ve edebiyatı bölümünü tamamladığınızda...

Bu bölümü tamamlayan katılımcılar üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilecekleri gibi pek çok okulda öğretmen olarak görev üstlenebilmektedir. Dil ve lehçe bölümünde kendilerini geliştirmeleri halinde kamuda ve özel sektöre ait alanlarda da iş sahaları yaratabilen bölüm mezunları basın yayın kuruluşlarının bünyesine de dahil olabilmektedir.

Edebiyat kursu fiyatları

Edebiyat kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek edebiyat kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Türk dili ve edebiyatı kursunda neler öğreneceğim?

Bu kursta Türk dili ve edebiyatının tüm kavramların, edebi akımların ve metinlerin öğretilebilmesi amaçlanmaktadır.

Özellikle Türkçe'nin doğru sözcükler ve anlatım biçimleri ile kullanılabilmesi için öğrencilere birebir çalışma programlarının da hazırlanabildiği bu kursta okuma kültürünün oluşması da aşılanmaktadır.

Yaratıcı düşünme, sanatsal bakış açısının zenginleştirilmesi, problem çözme, dil becerilerinin geliştirilmesi, etkili ve doğrudan iletişim yönünden kendini geliştirmiş bireylerin yetiştirildiği bu kursta öğrencilerin eksiklerinin bulunduğu konulara yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Edebiyat kursunun içeriği nedir?

Edebiyat kursu konuları 9,10,11 ve 12. sınıf ders müfredatına göre belirlenir 9. sınıf öğrencilerinin katıldığı kursta
okul dersleriyle eş zamanlı olarak Türk Edebiyatı'na Giriş ve Yazınsal Türler hakkında eğitim verilir. 10. sınıf öğrencileri için hazırlanan edebiyat dersi içeriğinde konu başlıkları; Tarih İçinde Edebiyat Dönemleri, Destanlar ve Türk Edebiyatı, İslam Uygarlığı Türk Edebiyatı olarak sıralanır.11. sınıf edebiyat dersi içeriği; Edebiyatla Sosyal ve Siyasi Hayatın İlişkisi, Tanzimat Dönemi Edebiyatı, Serveti Fünun Edebiyatı ve Milli Edebiyat Dönemi konu başlıklarından oluşur.12. sınıf  edebiyat dersi konuları ise; Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı'nı konu alır. 

Edebiyat dersinde konular detaylı olarak anlatıldıktan sonra  öğrencilerin bilgilerini pekiştirmek ve lisans yerleştirme sınavına (LYS) hazırlanan öğrencilerin bilgilerinde kalıcılığı sağlamak amacıyla konu tarama testleri uygulanır.

Edebiyat dersine nasıl çalışılır?

Özellikle  Lisan Yerleştirme Sınavına sözel ve eşit ağırlık alanından katılacak öğrencilerin aldıkları edebiyat dersinde öğrenciler genellikle konuları ezberleme yoluna gitmektedir. Bu çalışma yöntemi; öğrencilerin bilgiyi bir süre hafızalarında tutup daha sonra unutmalarına neden olmakta ve başarılarını olumsuz etkilemektedir.

Sözel bilgilerden oluşan edebiyat dersi içeriğinde öğrenciler bilgilerin kalıcılığını sağlamak için konu anlatımlı kitaplardan çalışmalı, konu özetleri çıkarmalı ve her dersin sonunda tekrar  yapmalıdır. Özellikle yazar ve eser isimlerinin ağırlıklı olduğu konularda kodlama yaparak çalışmak dönemlerin özelliklerini, yazarlarını ve eserlerini hatırlamayı kolaylaştırmaktadır. Konu bitiminde yapılan tarama testleri bilgilerin hızla unutulmasını önlemektedir. Çözülen soruların cevaplarının açıklamalarını okumakta gözden kaçan bilgilerin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır.