Kekemelik kursu fiyatları

Kekemelik kursu fiyatları, kursun toplam saat ve süresi, kurs programı, sınıftaki kursiyer sayısı ve kursun diğer özelliklerine göre farklılık göstermektedir. Sayfamızda yer alan kursları inceleyerek kekemelik kurs fiyatları hakkında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Kekemeliğin nedenleri nelerdir?

Kekemelik konuşmanın akıcılığında meydana gelen bozukluklar nedeniyle yaşanılan bir iletişim aksaklığıdır. Özellikle 2-7 yaş arası çocuklarda görülen kekemeliğin asıl nedeni tam olarak bilinmemekle beraber solunum bozukluğu, yanlış nefes kullanımı, korku, aşırı baskı gibi pek çok neden özellikle çocuklarda kekemeliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca kekemeliğin fizyolojik, psikolojik ya da kalıtımsal nedenlerden kaynaklandığı da düşünülmektedir.

Kekemelik terapisi ne kadar sürer?

Bir iletişim bozukluğu olan kekemelik dışarıdan bakıldığında herkeste aynı gibi görünebilir ancak kekemeliğe neden olan problemler her birey için farklıdır. Kekemeliğin ortadan kaldırılması için en az 4 ay süren bir terapi uygulanmalı ancak düzgün konuşmanın kalıcılığını sağlamak için kişiye ve kekemeliği oluşturan nedene bağlı olarak terapi devam ettirilmelidir. Bu nedenle kekemelik terapi süresi hakkında net bir zaman diliminden bahsetmek doğru değildir. 

Artikülasyon nedir?

Dil, diş, damak, yanak, dudak, gırtlak kullanarak seslerin doğru şekilde seslendirilmesidir. Artikülasyon bozukluğu ise konuşurken seslerin boğumlanmadan çıkmasıdır.

Artikülasyon bozukluğunun nedenleri nelerdir?

Seslerin anlaşılmamasına neden olan artikülasyonun nedeni kekemelikten farklı olarak yarık damak, yarık dudak, çene problemleri, işitme kaybı vb. fiziksel nedenlerden kaynaklanır. Fakat bazı durumlarda fiziksel problemlerden kaynaklanamayan durumlarda da artikülasyon bozukluğu görülebilir. Psikolojik ya da  nörolojik problemler  ya da  yanlış öğrenme  gibi durumlarda artikülasyon bozukluğuna neden olabilir.

Konuşma gelişimini etkileyen sebepler nelerdir?

  • Zeka düzeyinin gereken seviyede olmaması,
  • Ağır ve uzun süren hastalıklar,
  • Duygusal gelişimin normal olmaması,
  • Çevre koşullarının çocuğun gelişimine uygun olmayışı,
  • Anne ve babanın sosyo-ekonomik kültür düzeyleri.,
  • Evde yabancı dil konuşulması,
  • Aşırı sevgi ya da aşırı baskı vb. nedenler