İletişime Geçin

Aklınızdaki sorular için bizimle şimdi iletişime geçiniz Mesaj Gönder

Berard Ait İşitsel Algı Metodu Kurs Kayıtlarımız Devam Ediyor

Firma Digem Dikkat Geliştirme Merkezi
Web Adresi dikkatgelistirme.kurs.com
Yer
%23 indirim 1.950 TL 1500 TL

Eğitim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Okul öncesi- İlköğretim- Ortaöğretim-Lise-Üniversiteye hazırlık-Özel Eğitim Öğrencileri için, eğitim ve öğrenimde en yüksek verimi alabilmelerini sağlamak amacıyla, konsantrasyon arttırıcı, algı açıcı ve odaklanma sağlayıcı bir programdır. Berard ait İşitsel Algı Metodu, bilginin işlenmesine ve kullanılmasına yönelik gelişmeye yardımcı olan, zihnin öğrenme mekanizmasını ve gücünü harekete geçiren, bireyin kişisel performansını en etkili şekilde kullanmasını sağlayan bir metottur. Bir terapi ya da tedavi değildir.

Berard AIT Metodu, algının en kısa yolu olan sağ kulak-sol zihin bağlantısının güçlendirilmesidir. Sol kulak ağırlıklı işitsel algı, halk arasında ‘jetonun geç düşmesi’ olarak bilinir. Zihnimizde iki işitme merkezimiz ama sözel ve sayısal bir algılama ve yorumlama merkezimiz olduğundan ve bu merkezin de sol zihnimizde bulunmasından dolayı sol zihnin eğitiminin önemi açıktır. Sol zihni eğitmek için sağ kulağın işlenmiş müzikle (müzikteki alçak ve yüksek 
frekanslarla) çalışması ve zihnin yeni yollar bularak, kendini geliştirmesidir.

İŞİTME=DAVRANIŞ
Davranışlar hangi kulak ağırlıklı işitsel algıya bağlı olarak, olumlu ya da olumsuz davranışlar olarak sergilenebiliyor. Sol kulak baskın işitsel algı varsa, çocuğun davranışları da olumsuz oluyor çünkü kelimelerin içeriğini anlamada zorlanıyor. Sağ ve sol kulak algılaması eşitse veya sağ kulak baskın algılama varsa çocuk hemen algıladığı için annebaba ve öğretmene itaat etmesi kolaylaşıyor, davranışlar istenen davranış oluyor.
Sağ ve sol zihnimizin dengeli ve işbirlikçi olması; öğrenme, öğrendiğini saklama ve yeri gelince bu bilgileri kullanabilme açısından çok büyük önem taşıyor. Matematik problemlerini çözerken sol zihnimizdeki sayılara ihtiyaç duyarken aynı zamanda sağ zihnimizin yaratıcılığının işbirliğine ihtiyacımız vardır. Aynı şekilde konuşurken kelimeleri ve anlamlarını sol zihnimizden alırken, kelimelere vereceğimiz ritim, vurgulama ve duygusallık da sağ zihnimizden geliyor. Okula başlayana kadar her şeyi sağ zihnimizle öğrendiğimiz, okulla beraber artık sol zihinle daha çok öğrenmek mecburiyetinde olunduğu için bu geçiş döneminde, çocuk ders esnasında , sıralar arasında geziyor ve öğretmenin konuşmalarını alışık olduğu tarzda yani sağ zihniyle algılamaya devam ediyor. Bunun sonucunda algılama ağır ve yavaş oluyor ki öğretmenin ve annebabanın istediği davranışlar alınamıyor. Sağ zihin alışkanlığı devam ettiği için evde ödev yapmak bir işkence haline geliyor. Sağ/sol kulak işitsel algısının dengelenmesi gerçekleşince bu sorun büyük oranda ortadan kalkıyor.

Berard Metodu uygulanaması için 3 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Üst yaş sınırı ise yoktur.
Berard Metodu insan hayatının her evresinde ve değişik şekildeki ihtiyaçlarımıza yardımcı olabilir. Özel eğitim alan bir çocuğun davranış sorunlarına çözüm getirebileceği gibi, ilkokula yeni başlayan çocukların sınıfa uyum sağlamasına yardımcı olur. Öğrenme zorluğu çeken, algısı yavaş olan öğrencilere yardımcı olduğu gibi, yüksek lisans yapan bir kişiye ya da kariyerini yükseltmek isteyen kişilere de yardımcı olduğu görülmüştür. Maria Callas, Pavorotti sesini en iyi şekilde kullanmak ve işitsel algısını en yüksek oranda kullanmak için yaptırmış olup, Gerard Depardeu çocukluğunda kekemeliğini kontrol altına almak için ve yetişkin yaşlarında ise İngilizceyi öğrenebilmek ve daha iyi telaffuz edebilmek için tekrarlamıştır. Sözel ve yazısal ifadeyi geliştirdiğinden birçok yazar, sanatçı ve seminer veren kişiler yararlanmaktadır. Motor hareketlerin gelişimine yardımcı olduğundan spor alanında Berard Metodu önemli bir yer tutmaktadır.

Uygulama Nasıl Yapılır ?
Berard programı 20 seans yarımşar saatlik dinletiler halindedir. 20 gün süresince günde 1 kez olarak dinleti yapılabildiği gibi, günde 2 kez en az 3 saat ara ile 10 günde de yapılabilir. Rahat bir koltuğa oturan öğrenci sadece frekanslarından yararlandığı müziği dinleyerek öğrenme kulağı olan sağ kulağını geliştirir. Gelişim süreci bu 20 dinleti ile başlatılmış olur ve giderek açılan algı, tüm diğer yetileri etkileyerek 6 ay boyunca yükselir. Konsantrasyon, odaklanma ve diğer tüm alanlarda gösterilen gelişim bireyi gerek akademik alanda, gerekse sosyal ve iş hayatında çok yönlü etkiler.
Her seansta dinletilen müzik farklı olup frekans yelpazesi genişliği düşünülerek dinleti programı hazırlanır. Dinletilere devamlılık çok önem taşır. İlk 5 dinleti aralıksız yapılır. Dinleyecek kişinin genel sağlığı ve özellikle kulakları sağlıklı olmalıdır.

Uygulamalarda işitme organı olan kulak, bir vasıtadır. Eğitim kulakta başlar. Kulağa ulaşan seslerin/frekansların değerlendirilmesi ne kadar temiz olursa, zihin de bu bilgileri o kadar kolay tasnif eder, yerleştirir ve hatırlar.
Uygulamalar tamamen bireyseldir. Öncelikle kişinin sağ/sol kulak baskınlığı ve bir ön ölçümle sorun tespit edilir. Bu verilere göre hazırlanan program ayrıca sesin yüksekliği de bireysel olarak düzenlenip çalışmaya başlanır. Modüle dediğimiz işlenmiş müziğin görevi 20 dinletiyle birlikte biter. 20 dinleti sonrası kulaklardaki frekans çalışması devamını sürdürür. Evde/odada, okulda ve sokakta modüle edilmemiş olarak duyulan her türlü ses/gürültü/müzik ile 6 ay boyunca kulak eğitimi, doğal akış içinde devam eder. İşte bu doğal akışın 6 aya ulaşması ile kişi de işitsel algı kapasitesini artık en üst oranda kullanmaya başlar.

Kimler İçin Berard ;

Çocuklarda Berard Metodu
- Dikkati yoğunlaştırır,
- Algı yükselir, öğrenmeyi kolaylaştırır,
- Sözel ifade artar,
- Direnç gösteren çocuklarda uysallık ve öğrenmeye istek görülür,
- Aile ile işbirliği artar,
- Arkadaşlarıyla geçimi çok iyi duruma gelir, iyi iletişim kurar,
- Söz dinleme eğilimi yükselir,
- Okuma ve konuşma becerisi güçlenir,
- Dil öğrenmeyi kolaylaştırır,
- Özgüven artar,
- Motor hareketler gelişir,
- İletişimin gelişmesi ile ailede ahenkli bir yaşam oluşur

Öğrencilerde Berard Metodu
- Dikkati yoğunlaştırır,
- Derse odaklandırır,
- Zihin dikkati dağıtan sesleri kontrol altına almayı öğrenir,
- Öğrenmeyi kolaylaştırır,
- Derse çalışma isteğini artırır,
- Hafızayı kuvvetlendirir,
- Özgüveni artırır,
- Sözel ve yazılı ifadeyi geliştirir,
- Sınav stresini ortadan kaldırır,
- Zamanı iyi kullandırır,
- Dikkat ve işlem hatalarını azaltır.

Yetişkinlerde Berard Metodu
- Dikkati yoğunlaştırır,
- Özgüveni ve yaşam zevkini arttırır,
- İş verimliliğini ve performansını arttırır,
- Hafıza (isim-yüz) güçlenir,
- Dikkati aynı anda birkaç konu üzerinde odaklayabilmeyi ve bunlar arasında gidip gelmeyi kolaylaştırır,
- Kişisel gelişime yardım eder,
- Stresi yönetmek kolaylaşır,
- Endişeleri yönetebilimeyi sağlar,
- Strese dayanıklık yükseldiğinden uyku düzeni sağlar.
Özel eğitim alan çocuklarda etkileri;
Yöntemin etkililiği yurt dışında ve Türkiye’de araştırmalarla kanıtlanmıştır ve Berard yöntemini kullanan aileler, yöntemin olumlu etkisi konusunda hemfikirler

“Otizm”de ne işe yarar;
• Alıcı dili ve ifade edici dili geliştirir,
• Dikkati artırarak göz kontağı kurmaya yardımcı olur,
• Yönergelere uyma davranışında artma görülür,
• Algıyı yükseltir,
• Oyun oynamada ve oyuna katılmada artma görülür,
• Daha sakin ve mutlu olurlar,
• Kendilerini daha rahat ifade ederler.

Özgül öğrenme güçlüğünde ne işe yarar;
• Dikkati arttırır,
• Ders çalışma isteğini artırır,
• Konsantrasyon ve odaklanmayı artırır,
• Sınav kaygısını azaltır,
• Okuma yazma öğrenmeyi kolaylaştırır,
• İletişimi sağlayarak sosyal alanlarda kendini ifade etmesini kolaylaştırır.

Özel Eğitim Alan Ve Otizmli Öğrencilerin Ana-Babalarının Ve Öğretmenlerin Berard Metodundan Sonraki İfadeleri:
• İtaat etme yükseldi.
• İşbirliği arttı.
• Ödevlerini (eskiye oranla) yapma isteği daha iyi.
• Yazma ve konuşmada ifade yükseldi.
• Özgüveni arttı.
• Hatırlaması daha iyi. (Hem yaptıkları hem çalıştıkları için)
• Uykusu düzeldi.
• Direnç azaldı.
• Arkadaşlarıyla iletişim ve geçimi çok iyi oldu.
• Konuşurken bizi daha iyi dinlediğini fark edebiliyoruz.
• Çalışırken odaklanması çok iyi oldu.
• Verilen komutlara uyması çok iyi oldu.
• Dinlerken örneğin giyinme becerisi de yükseldi.
• Dikkatini birkaç çalışma üzerinde odaklayabilmeyi ve değiştirebilmeyi öğrendi.
• Eğitime koyduğu direnç kırıldı.
• Çalışırken ortaya çıkan strese karşı dayanıklılık çok iyi oldu.
• Okuma ve konuşma becerisi yükseldi.
• Okulda ve evde yaşadığı endişe ve korkular azaldı.

 

Fiyat Tablosu

Süre Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Fiyat Açıklaması
20 Gün (20 Saat) 1950 TL 1500 TL Kazancınız: 450 TL tamamı

Başlama tarihleri hakkında bilgi almak lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Gün ve Saatler

Kurs günleri ve saatleri talep eden kişinin durumuna göre belirlenmektedir.

Günler Saat Aralıkları
Hafta İçi
Pazartesi 10:00 - 19:00
Salı 10:00 - 19:00
Çarşamba 10:00 - 19:00
Perşembe 10:00 - 19:00
Cuma 10:00 - 19:00
Hafta Sonu
Cumartesi 10:00 - 18:00
Pazar 10:00 - 18:00

Henüz yorum bulunmamaktadır.

Henüz video bulunmamaktadır.

İstanbul Kadıköy Bostancı

Bostancı Mah. Eminali Paşa Cad. Zeynep Apartmanı No: 102 Kat: 2 Daire: 9 Kadıköy / İstanbul

Kurs.com
İndirimli kurslardan ücretsiz haberdar olun

Kurs.com - Tüm hakları saklıdır © 2014-2018

Bana Kurs Bul