Liseler için arasınıf etüt kursunda hangi eğitimler verilir?

Liseler için arasınıf etütlerde öğrenciler eğitim müfredatında yer alan tüm derslere katılabilirler. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar sınavlara yönelik ya da ders takviyesi için etütlere katılarak konu eksiklerini kapatabilirler.

Alanlarında uzman branş eğitmenler tarafından anlatılan dersler öğrencilerin eksik bilgilerini tamamlaması ve konuları daha iyi kavramalarına yönelik olarak hazırlanan ders programına göre işlenir. Öğrenciler ihtiyaç duydukları birkaç ders için etütlere katılabilecekleri gibi tüm derslerin etütlerine de katılabilirler.