Asma davul nedir?

Büyük bir kasnağın her iki tarafına deri geçirilerek yapılan; tokmak, değnek ya da elle çalınan müzik aletidir. Bilinen en eski vurmalı çalgı olan davul geçmişten bugüne  çok büyük bir coğrafyada kullanılmıştır. Anadolu'da da yaygın olarak kullanılan davulun geleneksel halk oyunlarında ayrı bir yeri bulunmaktadır. Anadoluda her bölgeye özgü yöresel enstrümanlar olsa da davul her bölgede yaygın olarak çalınmaktadır.