Kimler tehlikeli madde güvenlik danışmanı olabilir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olmak isteyenlerin üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmaları ve sahtecilik, kaçakçılık, hırsızılık, rüşvet ve benzeri suçlardan hükümlü olmamaları gerekmektedir. Ayrıca yangın söndürme eğitimi konusunda yetkili bir eğitim kurumundan yangın söndürme eğitimi alması ve bu eğitime ilişkin belgenin noter onaylı suretini ibraz edebilmesi gerekir. Bu şartları taşıyan kişiler tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi verme yetkisine sahip kurumlarda kursa katılabilirler. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları halinde adaylar setifikalarını alarak tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı yapabilirler.