Tehlikeli işler kursuna kimler katılmalıdır?

6331 sayılı iş kanununun 17. maddesinde belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar zorunlu olarak mesleki yeterlilik eğitimi almak zorundadırlar. Yaptıkları işler ya da çalıştıkları iş yerleri bu maddeye bağlı olarak tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamına giren kişiler kursa katılarak çalıştıkları alandaki yeterliliklerini belgelendirmek zorundadırlar.