Boşnakça zor bir dil mi?

Sırpça ile benzerlik gösteren fakat daha zor bir dil olan Boşnakça, genellikle Bosna-Hersek'te yaşayan halkın kullandığı bir dildir. 4 sesli 26 sessiz harften oluşan Boşnak alfabesini öğrenebilmek için sık sık pratik yapmak ve kursa katılmak gereklidir. Kulağa hoş gelen bir dil olması Boşnakça diline öğrenilme hevesi uyandıran bir izlenim kazandırmıştır.

Boşnakça kursunda neler öğrenebilirim?

Boşnakça konuşma, anlama ve yazma biçimlerini öğrenebileceğiniz bu kursta kendinizi kısa sürede geliştireceksiniz. Boşnakça sözcük yapısı, soru kalıpları, cümle çeşitleri, diksiyon ve telaffuz, temel terimler, Boşnakça dilinin tarihsel gelişim süreci gibi pek çok çalışma programının yer aldığı bu kursta kendinizi ifade etme düzeyinden ileri seviyeye kadar geniş ve pratik bir eğitim göreceksiniz.