Word kursunda neler öğreneğim?

Word kursunda öncelikli olarak, doküman oluşturma, kaydetme ve metinlere biçim verme konularını öğreneceksiniz.

Word kursunda ayrıca; metinlere tarih ve sayfa numarası gibi otomatik olarak değişen değerler verme, farklı görünümlerle ve  nesnelerle çalışma, tablo ve sütun oluşturma, hazır şablon kullanma, farklı metinlerle bağlantı kurma, kaynak gösterme ve doküman yazdırma gibi pek çok konuyu kapsamlı olarak öğreneceksiniz.