EFT nerelerde kullanılır?

EFT hayatın her alanında kullanılabilecek bir yöntemdir. EFT terapisi kişinin özel yaşamında ya da iş hayatındaki problemlerini çözmede, olumsuz inanç kalıplarını ortadan kaldırmada, duygusal tahribatları iyileştirmede, kendisiyle ilgili problemlerle baş etmede kullanabileceği etkili yöntemlerden biridir.