Mızıka kursunda neler öğreneceğim?

Mızıka kursunda öğrencilere öncelikle mızıka enstrümanı tanıtılır. Mızıka tutma yöntemleri ve mızıkadan ses çıkarma tekniklerinin anlatıldığı kursta ayrıca mızıka notaları ve mızıka ile parça çalma eğitimleri verilir.

Mızıka nasıl bir enstrümandır?

Üflemeli çalgılardan olan mızıka armonika olarak da bilinir.Temel olarak Diatonik Mızıka ve Kromatik Mızıka olarak adlandırılan 2 mızıka türü vardır. Mızıka türüne  ve ebatına göre değişen delik sayısı mızıkanın oktavını belirler.