Türkçe kursunda neler öğreneceğim?

Türkçe kursunda verilen eğitim başlangıç seviyesinden ileri derece Türkçe derslerine kadar geniş kapsam bir çalışma programı içermektedir. Özellikle bu dili öğrenmek isteyen tüm katılımcılar için bireysel eğitimler de yer aldığı kursta ders dışı aktiviteler de yer almaktadır.

Türkçe'yi anlama, temel cümle kalıpları, zamirler, soru cümleleri, metin çözümlemeleri, anlatım biçimleri gibi pek çok eğitimi bir arada barındıran bu kursta hızlandırılmış çalışma programları da hazırlanabilmektedir. Kısa veya uzun vadeli Türkçe öğrenme garantisi sunan kurslarda belirli yaş gruplarına özel eğlenceli aktiviteler bulunabilmektedir.

Türkçe kursuna kimler katılabilir?

Türkçe'yi öğrenmek isteyen herkes bu kursa katılabilmektedir. Eğitimlerin herhangi bir yaş engeli olmadığı gibi okur-yazar olma dışında aranan bir kriter de bulunmamaktadır.

Türkçe zor bir dil mi?

Türkçe, yapı itibariyle öğrenim sürecinin zorlu olduğu dillerden biridir. Özellikle fiil çekimleri, geniş anlam aralığı ve telaffuzda meydana gelebilen birtakım problemler de yabancı bir kişinin Türkçe öğreniminde karşılaşacağı güçlüklerin başında gelmektedir. Bu alanda kurs veren pek çok eğitim yerinin amacı da bu problemleri ortadan kaldırabilmektir.

Genellikle eğitimlerde meydana gelebilen farklılıklardan kaynaklı öğrencilere özgü kişisel çalışma programları da hazırlanabilmektedir.