Cajon nasıl bir enstrümandır?

Sandık ya da çekmece olarak da adlandırılan, vurmalı çalgılar ailesine ait bir enstrümandır. Flamenko müziğinde sıkça kullanılır. Tahta bir kutuya benzeyen cajon üzerine oturularak çalınır.

Cajon kursunda neler öğreneceğim?

Cajon kursunun içeriğini ağırlıklı olarak ritim çalışmaları oluşturur. El ve ayak kooordinasyon çalışmaları ve ritmik çalışmalar derslerin temelini oluşturur. Müzik türlerinde  kajonun kullanımı, nota, solfej ve armoni çalışmaları da bu eğitimin içeriğinde yer alır.