Teknik resim kursunda neler öğreneceğim?

Teknik resim kursuna katıldığınızda; öncelikli olarak teknik resmin kullanım alanları ve çizim araç gereçleri gibi temel konuları öğreneceksiniz. Ayrıca temel geometrik çizimler, izdüşüm, ölçeklendirme, perspektif, kesit alma gibi konuları uygulamalı olarak öğrenme imkanı elde edeceksiniz.

Teknik resim kursuna kimler katılabilir?

Mühendisler ve mimarlar, teknikerler, teknik resim bölümlerine ve güzel sanatlar fakültesine hazırlanan öğrenciler teknik resim kursuna katılabilir. Ayrıca mesleki olarak teknik resim bilgisine ihtiyaç duyan fakat bu alanda bilgisini yetersiz bulanlarda teknik resim kursuna katılarak eksikliklerini giderebilir.