PTE nedir?

Katılımcıların İngilizce yeterlilik seviyelerini ölçen, digital ortamda  gerçekleştirilen ve uluslararası geçerliliği olan seviye tespit sınavıdır.

PTE sınavı hangi bölümlerden oluşur?

Reading : Boşluk doldurma, çoktan seçmeli ve paragraf yerleştirme soruları ile adayların okuma becerisini ölçen bölümdür.
Writing : Bu bölümde adaylardan özet ve kompozisyon yazmaları istenir
Listening : Bu bölümde adayların dinledikleri metinlere göre soruları cevaplamaları, dinledikleri parçaları özetlemeleri ve boşluk doldurma sorularını cevaplamaları istenir. Bu aşama adayların İngilizce metinleri anlama becerilerini ölçer.
Speaking : Bu bölümde adayların İngilizce konuşma seviyeleri ölçülür.